default_mobilelogo
ARMENIA

W dniach 26 - 30 lipca 2022. odbywają się w Armenii kolejne, VI Krajowe Dni Młodzieży  (Ordinariate Youth Day).
We wtorek, 26 lipca 2022 r. w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Agadżaniana (niedaleko Giumri, w pobliżu miejscowości Torosgyugh, prowincja Szirak) rozpoczęło się długo oczekiwane spotkanie, VI Krajowe (Ordynariatu) Dni Młodzieży (Ordinariate Youth Day VI), w którym udział biorą młodzi ludzie ze wspólnot ormiańskokatolickich Armenii.
W oficjalnym otwarciu OYD2022 wzięli udział duchowni ormiańsko katoliccy z Armenii, a także zaproszeni duchowni z Libanu i Włoch. Przemówienia powitalne wygłosili: dr Nora Arisian, ambasadorka Syrii w Armenii i administrator apostolski  ks. Michał Bassale. Następnie przemówienie wygłosił ks. Karnik Hovsepian - przewodniczący Związku Młodzieży Katolickiej Armenii – ogłaszając oficjalne rozpoczęcie  VI Krajowych Dni Młodzieży. 
Każdy z kolejnych dni spotkania rozpoczynać będzie msza św. W ciągu tygodnia, na który zaplanowano wiele wydarzeń duchowych i kulturalnych, młodzi ludzie będą słuchać konferencji, dyskutować na poruszane w nich tematy, wzbogacać swoją wiedzę i zastanowić się nad swoją tożsamością, przynależnością.
 
Serdecznie zapraszamy w dniach 11-15 sierpnia na już tradycyjne Dni Ormiańskie w Gdańsku.
Jak co roku Dni Ormiańskie podsumują piękne Ormiańskie Dożynki - Khaghoghorhneq (dosłownie Błogosławienie Winogron) w Święto Matki Boskiej Zielnej (Surp Astwatsatsni Werapohman Ton).

Սրտանց հրավիրում ենք օգոստոսի 11-ից 15-ը արդեն ավանդական դարձած Հայկական օրերին Գդանսկում։ Ինչպես ամեն տարի Հայկական օրերը կամփոփենք Խաղողօրհնեքի արարողությամբ Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնին։

W PONIEDZIAŁEK 15 SIERPNIA 2022 O G. 13.30
w kościele Świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3,
diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

ODPRAWIONA ZOSTANIE MSZA ŚW.

w związku z uroczystością Wniebowzięcia NMP,
wraz z ormiańskim obrzędem błogosławieństwa winogron.
Mszę św. odprawi  ks. prof. Józefa Naumowicza


Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Dniach ormiańskich. TU szczegółowy program.
Սրտանց հրավիրում ենք Ձեզ մեր «Հայկական օրեր»-ին

(za fb Związku Ormiańskiego w Gdańsku)

ŚWIAT

Od 22 lipca do 3 sierpnia 2022 r. katolikos - patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, Rafał Piotr XXI Minassian przebywa z wizytą duszpasterską w Australii, na zaproszenie ks. Parsegha (Bazylego) Sousaniana z  ormiańskokatolickiego Kościoła Australii.

W niedzielę 24 lipca o godz. 11.00 Patriarcha odprawił uroczystą liturgie patriarchalną w ormiańsko katolickim kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i Maryi w Melbourne. Po liturgii odbyła się uroczysta kolacja, w której wziął udział również abp Piotr Comensoli, rzymskokatolicki arcybiskup Melbourne. 
W poniedziałek 25 lipca  Katolikos Rafał Piotr XXI spotkał się z biskupem diecezjalnym siostrzanego Kościoła melechickiego abp. Robertem Rabbatem i miejscowym duchowieństwem, a po południu wziął udział w spotkaniu parafialnym tego Kościoła.
 
We wtorek 26 lipca  przewidziane jest spotkanie z rzymskokatolickim arcybiskupem Melbourne, Piotrem Comensoli, a po południu spotkania z rodzinami ormiańskokatolickimi. W środę 27 lipca  Patriarcha i towarzysząca mu delegacja powrócą do Sydney, gdzie planowane są wizyty Rafała Piotra XXI u rodzin ormiańskokatolickich. Program na czwartek 28 lipca  przewiduje wizyty w kościelnych, kulturalnych i charytatywnych instytucjach ormiańskich Sydney, w tym w ormiańskim Kościele apostolskim. W piątek  planowana jest oficjalna kolacja, a w sobotę 30 lipca, po wizycie w Szkole Ormiańskokatolickiej „Looyce” (Looyce Armenian Saturday School), Patriarcha wieczorem poprowadzi specjalną modlitwę w kościele ormiańskokatolickim w Sydney. W niedzielę 31 lipca  katolikos - patriarcha Cylicji odprawi mszę św., a po południu będzie kontynuował wizyty u rodzin, które planowane są również na kolejne dni przed zakończeniem wizyty patriarszej 3 sierpnia.

» cały artykuł

Dzisiaj, 24 lipca 2022 r. o 8.00 rano w programie 2. Polskiego Radia zostało wyemitowane nagranie mszy św. w obrządku ormiańskim (w linku poniżej, pozycja: "Nabożeństwo 24 lipca godz. 08:00"), sprawowanej prze ks. prof. Józefa Naumowicza 26 czerwca 2022 r. o godz. 11.00, w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.
https://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/4602,Nabozenstwo
 

Święto Przemienienia Pańskiego * Ton Pajcarakerputian * Տօն Պայծառակերպութեան
(Wartawar, Վարդավառ)

"Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim." (z Ew. Mt 17, 1-13).

Święto upamiętnia wydarzenie, które prawdopodobnie rozegrało się na górze Tabor (nie jest to potwierdzone w Nowym Testamencie). Tradycja Kościoła uważa górę Tabor za miejsce Przemienienia Pańskiego, co stało się powodem, dla którego matka Konstantyna Wielkiego, Helena, wybudowała tam kościół ku pamięci Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to opisują trzej ewangeliści: Mateusz (Mt 17, 1-9), Marek (Mk 9, 1-8) i Łukasz (Łk 9, 28-36). Jezus zabrał trzech wybranych uczniów: Piotra, Jakuba i Jana na górę, gdzie zobaczyli Go w nieziemskiej chwale, rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem, którzy symbolizują Prawo (Mojżesz) i Proroctwo (Eliasz).
W chrześcijaństwie wschodnim święto Przemienienia obchodzone było już w V wieku. Na Zachodzie pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z VII i VIII wieku. Kościół ormiański świętuje Przemienienie Chrystusa 98 dni po Wielkanocy, pomiędzy 28 czerwca a 1 sierpnia (w Kościołach rzymskokatolickim i prawosławnych – zawsze 6 sierpnia). Jest ono, jak większość świąt, świętem ruchomym, trzecim z pięciu głównych świąt w kalendarzu liturgicznym Ormiańskiego Kościoła Katolickiego (Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża Świętego), dlatego też następuje po nim Dzień Zaduszny (Or Mereloc, Օր Մեռելոց - w tym roku 25 lipca).
W tradycji ormiańskiej świętu nadano nazwę Wardawar (święto róż). Towarzyszą mu różne zwyczaje, m.in. zabawy, tańce i uroczyste posiłki, a także oblewanie się wodą.

   
  Karta tytułowa dzieła Andrzeja Gabriela Kasparowicza, Ray roskoszy w Męczeńskie roże, wstydu Panieńskiego lilie Powtornie w Armenii zaszczepiony, Lwów 1750 (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy imienia W. Stefanyka).  

W Ośrodku Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, w ramach prac nad monografią poświęconą ormiańskim benedyktynkom, dokonano kolejnego ciekawego odkrycia naukowego. Tym razem jest to starodruk poświęcony kultowi ormiańskich świętych, autorstwa ks. Andrzej Gabriela Kasprowicza (1717-1785) ze Lwowa. Więcej możemy dowiedzieć się z bardzo ciekawego tekstu autorstwa prof. Andrzeja A. Zięby, do którego link znajduje się poniżej.
Przytaczamy tylko kilka zdań:
"Ksiądz Kasparowicz zdobył w swoich czasach rozgłos jako wybitny kaznodzieja i pisarz religijny języka polskiego. Był proboszczem katedry ormiańskiej i protonotariuszem apostolskim. Promował kult maryjny i z tej racji związał się z karmelitami w Berdyczowie, gdzie wydawał prace mariologiczne. Spowiednikiem konwentu benedyktynek ormiańskich był od co najmniej 1766 roku i być może także współautorem ich kroniki klasztornej. Na kartach tytułowych swych publikacji nazywał siebie „spowiednikiem ordynaryjnym” (albo „ordynariuszem”) benedyktynek „konwentu lwowskiego w mieście będących”, czyli ormiańskich, gdyż benedyktynki łacińskie miały klasztor poza murami miasta. (...)"

"Dzieło księdza Kasparowicza miało charakter wybitnie etniczny. Świadczy o tym już wierszowa dedykacja dla narodu ormiańskiego, zamieszczona na wstępie:

Starożytny narodzie, ku • Twoiey ozdobie, • Z ochotą ofiaruię, własne  • Twoie Tobie.
Niech cię krolestwa Twego • Utrzymuią Święci  • Authora niewypuszczay  • Z serca y pamięci.  (...)"

 
 
„Wydadzą owoc nawet i w starości”

W niedzielę 24 lipca 2022 r. w całym Kościele powszechnym obchodzony będzie II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Święto to zostało ustanowione przez papieża Franciszka w ubiegłym roku, na niedzielę przypadającą najbliżej liturgicznego wspomnienia św. Joachima i Anny.
Na tegoroczne święto wybrał temat, który: „Wydadzą owoc nawet i w starości”. To fragment Psalmu 92, konkretnie jego 15. werset. Hasło ma na celu podkreślenie, że dziadkowie i osoby starsze są wartością i darem zarówno dla społeczeństwa, jak i dla wspólnot kościelnych – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Temat ten jest również zachętą do ponownego przemyślenia i docenienia dziadków i osób starszych, którzy zbyt często pozostają na marginesie rodzin, wspólnot obywatelskich i kościelnych. Ich doświadczenie życiowe i wiara mogą pomóc w budowaniu społeczeństw świadomych swoich korzeni i zdolnych do marzenia o przyszłości opartej na większej solidarności.
Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zaprasza parafie, diecezje, stowarzyszenia i wspólnoty kościelne na całym świecie do znalezienia sposobów obchodzenia tego Dnia w ich własnym kontekście duszpasterskim.
Orędzie na ten dzień zostało wydane w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, dnia 3 maja 2022 roku, w święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

za KAI; ilustracja - tort okolicznościowy na spotkanie dziadków i osób starszych
w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego im. kard. Agadżaniana (2.10.2021 r., Armenia)

W dniach 11-15 lipca 2022 r. w klasztorze ormiańskiej kongregacji Mechitarystów na wyspie San Lazzaro (Wyspa Świętego Łazarza) koło Wenecji odbyło się Zgromadzenie Ogólne Kongregacji Mechitarystów. Uczestniczyli w nim duchowni ze zgromadzeń w Wenecji i Wiedniu, pochodzący z Armenii, Libanu, Turcji i Francji.
W pracach Zgromadzenia 13 i 14 lipca uczestniczył Kardynał Leonardo Sandri, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich (do 2022 r. Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich). Chciał tym potwierdzić uwagę i troskę Stolicy Apostolskiej o mnichów mechitarystów, kustoszy tak cennego dla całego narodu ormiańskiego dziedzictwa duchowego i kulturowego.
Kard. Sandri przypomniał o wielkiej roli Mechitarystów w świecie i ich założycielu, Słudze Bożym MECHITARZE Z SEBASTY - „wiernym słudze w mrocznych i trudnych czasach dla narodu ormiańskiego” - , którego szczątki przechowywane są w kościele w Wenecji. 14 lipca, podczas Świętej Liturgii, w swoim wystąpieniu przekazał papieskie pozdrowienie i błogosławieństwo. Nawiązał też do procesu beatyfikacyjnego i ogłosił, że 8 września odbędzie się uroczystość zakończenia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego opata Mechitara z Sebasty pod przewodnictwem biskupa Francesco Moraglia, patriarchy Wenecji.

Św. Benedykta z Nursjii, patrona Europy, święty  Kościoła katolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, luterańskiego oraz ormiańskiego i prawosławnego.
Święto liturgiczne, ustanowione przez papieża Pawła VI obchodzone jest 11 lipca.

Św. Benedykt, urodził się w Nursji (środkowe Włochy). Żył na przełomie piątego i szóstego wieku chrześcijaństwa. Były to czasy upadku wartości. Kiedy miał 17 lat, rodzice wysłali go do Rzymu, aby tam zdobył wykształcenie. Po niedługim czasie pobożny młodzieniec uciekł z rojnego i gwarnego miasta. Zobaczył tam bowiem ludzi żyjących z dala od wiary, lubujących się w zbytku i niewyszukanych rozrywkach. Ten świat budził w nim odrazę. Wolał zrezygnować z wykształcenia niż żyć w takim środowisku. Wybrał ascezę i poświęcenie się Bogu.

» cały artykuł            » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

 
 
 


W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przygotowywana jest wystawa „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”.

Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest prof. dr hab. Andrzej A. Zięba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce PAU. Tytuł wpisuje się w myśl przewodnią tegorocznej odsłony Nocy Cracovia Sacra, odbywającej się pod hasłem „Pod znakiem krzyża”, w której Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego bierze udział. Wystawa planowana jest w terminie od 12 sierpnia do 19 listopada 2022 r. (...)

 
 

6 LIPCA 2022, ŚRODA, ew. Mt 13, 1-9

PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY*
Stwardniałem jak skała, stałem sie podobny do drogi;
ciernie świata mnie zdławiły i uczyniły dusze moją niepożyteczną.

Ale Ty, o Panie, siewco dobra, spraw, by wzrastała we mnie roślina słowa,
abym przyniósł owoc jeden z trzech: stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny.

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela - Giut nyszcharac Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin
Գիւտ նջխարաց Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին

Według tradycji, Grzegorz Oświeciciel, apostoł Armenii, w ostatnich latach życia, poświęcił się modlitwie i prowadził życiu ascetyczne w samotności, w jaskini Mane na Górze o nazwie Sepuh (wzniesienie leży w górnym biegu Eufratu, niedaleko miasta Erzurum – bizantyńskiego Theodosiopolis, w starożytności była to prowincja Daranaghi, pierwsza prowincja Wielkiej Armenii). Gdy Grzegorz zmarł tam ok. 328 r., jego ciało znaleźli pasterze, którzy je pochowali pod stosem kamieni nie wiedząc, że był on głową Kościoła ormiańskiego. Nieco później, jeden z jego uczniów, Karnik z Basen, gdy w wizji dowiedział się, gdzie jest miejsce pochówku, udał się do Sepuh i tam odnalazł relikwie. Przeniósł je do niedalekiej miejscowości Tordan (gdzie, wg jednej z tradycji, miał być pochowany także Trdat III, pierwszy chrześcijański król Armenii) i tam je pochował. Z czasem relikwie św. Grzegorza Oświeciciela stały się przedmiotem wielkiej czci w Kościele ormiańskim.
Relikwie świętego są przechowywane w różnych miejscach kultu. Jego prawa ręka znajduje się w Eczmiadzynie i służy do błogosławienia każdego nowego Katholikos czyli każdego nowego patriarchy kościoła, podczas gdy lewa ręka znajduje się w Sis. Czaszka Świętego Grzegorza została skradziona z Konstantynopola aby uchronić ją przed zniszczeniem i jest przechowywana w kościele Świętego Grzegorza Armeńskiego w Neapolu, zamknięta we wspaniałym srebrnym relikwiarzu, który został wykonany w 1788 roku przez ważnego neapoleteńskiego artystę na zlecenie opatki Anny Mari Ruffo. Prawica św. Grzegorza (przedramię) to jedna z najważniejszych świętości Kościoła ormiańskiego, przechowywana obecnie w katolikosacie w Eczmiadzynie. Jest wynoszona na czas największych uroczystości. Co siedem lat jest używana podczas błogosławienia świętego oleju - myronu.

» o św. Grzegorzu Oświecicielu

 

WATYKAN

W intencji modlitewnej na lipiec, (w związku ze zbliżającym się 24 lipca Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych, ustanowionym przez papieża) przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża, w opublikowanym wideo, Franciszek poleca pamięci Kościoła osoby starsze. W ten sposób Ojciec Święty kolejny raz zwraca uwagę na wartość ludzi w podeszłym wieku. Pod koniec lutego rozpoczął poświęcony im cykl katechez.
Papież podkreśla, że we współczesnym starzejącym się społeczeństwie osób w zaawansowanym wieku jest coraz więcej, ale kulturowym wzorcem wciąż jest młody-dorosły, człowiek samowystarczalny i niezależny. „To młodość nadaje sens życiu, starość jest utożsamiana z jego utratą, dlatego osoby w jesieni życia są narażone na ryzyko wykluczenia” .
 » Vatican News - tekst w j. polskim
Հինգշաբթի, 30 յունիսին, «Պապի աղօթքի համաշխարհային ցանց» քահանայապետական կազմակերպութիւնը լոյս ընծայեց ֆրանչիսկոս Պապին յուլիս ամսուան աղօթքի դիտաւորութեան տեսերիզը, որուն մէջ ֆրանչիսոս Պապ կը հրաւիրէ աղօթել տարեցներուն, մեծ հայրիկներու եւ մայրիկներուն համար նկատել տալով որ անոնք կը ներկայացնեն ժողովուրդներուն արմատներն ու յիշողութիւնը։ Պապին աղօթքի քահանայապետական ցանց կազմակերպութեան հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ նշուած է, որ Պապին յուլիս ամսուան աղօթքի դիտաւորութիւնը կը զուգադիպի տարեցներուն համաշխարհային երկրորդ օրուան տօնակատարութեան, որ տեղի պիտի ունենայ յառաջիկայ 24 յուլիսին, ըլլայ հռոմի, ըլլայ աշխարհի բոլոր թեմերուն մէջ։
» Vatican News - nagranie, tekst w j. ormiańskim
  

Pracownik Ośrodka dr Tomasz Krzyżowski odnalazł w Archiwum Kongregacji dla Kościołów Wschodnich (Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali) w Watykanie ciekawe materiały archiwalne na temat sytuacji archidiecezji lwowskiej w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym (do 1958 roku). Wśród dokumentów znalazły się raporty księży o sytuacji Kościoła ormiańskiego, dekrety Stolicy Apostolskiej, korespondencja patriarchy Grzegorza Piotra XV Agadżaniana oraz petycje Ormian z Polski w sprawie zachowania obrządku ormiańskiego (Michała Bohosiewicza, Bronisława Roszki, Jana Agopsowicza i innych). Dokumenty zostaną wkrótce opracowane i opublikowane, wzbogacając naszą wiedzę o najnowszej historii Kościoła ormiańskiego w Polsce.

tekst i zdjęcie: Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańska w Polsce


WATYKAN
zdjęcie: Vatican Media
"Porzućmy polemiki, strzeżmy komunii, zachwycajmy się pięknem liturgii!"
W uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca 2022 r.) papież Franciszek opublikował list apostolski „Desiderio desideriavi” [„Gorąco pragnąłem”] o formacji liturgicznej Ludu Bożego. Jest to tekst skierowany do biskupów, prezbiterów i diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Stanowi zachętę do  do pielęgnowania w Kościele piękna liturgii, tak aby umożliwiała ona faktyczne spotkanie z Bogiem i była narzędziem ewangelizacji. „Każdy akapit nowego dokumentu Franciszka jest przeniknięty świadomością, że w liturgii chodzi przede wszystkim o to, by zrobić miejsce dla Innego” - pisze watykanista Andrea Tornielli.
Papież przypomina, że wiara chrześcijańska jest spotkaniem z Jezusem żywym i liturgia to umożliwia. Eucharystia nie jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, lecz jej uobecnieniem.
Franciszek podkreśla, że należy wychowywać do rozumienia symboli, co dla współczesnego człowieka jest coraz trudniejsze. Trzeba dbać o ars celebrandi – sztukę celebracji. Zastrzega, że nie można się tego nauczyć uczęszczając na kursy wystąpień publicznych lub technik komunikacji perswazyjnej. To raczej sama liturgia nauczy nas tej sztuki, jeśli będziemy ją sumiennie sprawować.
na podstawie: ekai, Vatican News

 » Vatican News - tekst listu

 

W Starej Białej, z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej i Grupy Inicjatywnej przy Parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej ponownie odbędzie się 3 lipca 2022 r. piknik, tym razem letni: "Wakacyjny Piknik Charytatywny 13,3", na rzecz wsparcia ormiańskiej wspólnoty katolickiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Panik (Armenia, prow. Szirak).
Główny patronat nad Piknikiem przyjął katolikos - patriarcha ormiańskiego Kościoła katolickiego Rafał Piotr XXI Minassian.
Szczegóły programu można zobaczyć na plakacie. Pierwszy Piknik odbył się 9 stycznia (TU opisywaliśmy to wydarzenie). Zimowy piknik bardzo się udał. Parafia mocno się zintegrowała i już wtedy zaplanowano jego drugą, letnią edycję (obok "bilet" dla gości Pikniku - oczywiście każdy, kto by zechciał pomóc, może z nr konta tam podanego skorzystać...).

Główny cel – pomoc w odbudowie zniszczonego centrum parafialnego, które ma ogromne znaczenie dla wiernych w Paniku. Obiekt jest w stanie tragicznym (poniżej kilka fotografii z ubiegłego tygodnia), a tamtejsza wspólnota katolicka sama nie jest w stanie udźwignąć kosztów jego remontu.

 

ARMENIA

W Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego im. kard. Aghajaniana w wiosce Toros w pobliżu Giumri (prow. Szirak) w dniach 27-29 czerwca 2022 r., podobnie jak w ubiegłych latach, odbywa się szkolenie dla ministrantów.
Oficjalnym rozpoczęciem trzydniowego spotkania była msza św. odprawiona przez ks. Karnika w asyście księży Nareka Tadevosyana i Masztoca Zahteriana, rektora niższego seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu.

W spotkaniu uczestniczy ok. pięćdziesięciu młodych chłopców z różnych wspólnot katolickich Armenii. Biorą udział w spotkaniach, które prowadził ks. Karnik wraz z innymi księżmi, a także seminarzyści z Erywania. Uczestniczą w lekcjach śpiewu, prowadzonych przez panią Gohar Shakhulyan, zapoznają się również ze sprzętami i szatami liturgicznymi. Biorą udział w grach logicznych. Przystępują do spowiedzi (sakrament pokuty i pojednania), uczą się modlitwy różańcowej. Ale także grają w piłkę nożna i inne gry.
Każdy dzień spotkania rozpoczyna się mszą św. Wieczór, to wspólna modlitwa, oglądanie filmów.

» cały artykuł, zdjęcia

PARAFIA CENTRALNA

25 czerwca o godz. 12.30, w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ks. prof Józef Naumowicz udzielił ślubu Monice i Noemu Mnacakanyan.
 ♥ Nowożeńcom życzymy wszelkiego błogosławieństwa! ♥
Ślub – w katolickim obrządku ormiańskim nazywa się „koronacją”. Korony nałożone na głowę zaślubionych symbolizują godność i piękno małżeństwa (tak chciał Stwórca !). Ale związek to także sprawa poważna i odpowiedzialna, stąd nad głowami ślubujących „brat krzyżowy” trzyma krzyż, a na koniec małżonkowie wypijają pobłogosławione wino z jednego kielicha – bo przez całe życie chcą razem pić kielich doli i niedoli, radości i cierpienia...
  
PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w 4. niedzielę po Pięćdziesiątnicy,

26 czerwca 2022 r. o godz. 11.00,
w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.

Po Mszy św. – spotkanie. Mszalik do pobrania TUTAJ

To nasza ostatnia Msza św. przed wakacjami z udziałem kleryków Aharona i Emmanuela, którzy 1 lipca udają się do Armenii na ok. 2,5 miesiąca. 

PS. Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy tak miło odpowiedzieli na propozycję warsztatów śpiewu ormiańskiego. Nie udało się w tym terminie, ale zrobimy je w późniejszym, który dużo wcześniej wspólnie ustalimy.

Z serdeczną pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

X Światowe Spotkanie Rodzin22 czerwca 2022 r. w Rzymie rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin, które potrwa do niedzieli, 26 czerwca. Hasłem spotkania są słowa: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

Wydarzenie o niespotykanej dotąd formule. Głównym miejscem spotkania jest Rzym, ale w tych samych dniach każda diecezja będzie mogła zorganizować lokalne spotkanie dla swoich rodzin i wspólnot. „Każda rodzina na świecie może więc wziąć udział w tym spotkaniu, zaplanowanym w szóstą rocznicę «Amoris laetitia» i cztery lata po «Gaudete et exsultate»” - podkreślił papież Franciszek w swoim przesłaniu wideo z 2 lipca 2021 r.
Ten "synod rodzin świata" rozpocznie się festiwalem rodzin: "Piękno Rodziny"
 w obecności Ojca Świętego w watykańskiej Auli Pawła VI. W czwartek 23 czerwca tematem dnia będzie miłość rodzinna. Tematem piątku 24 czerwca będzie powołanie. Tematem soboty 25 czerwca będą „drogi świętości”. Tego dnia wieczorem na placu św. Piotra papież odprawi Mszę św. dla uczestników spotkania, którzy w niedzielę ponownie zgromadzą się oni na placu św. Piotra, by wziąć udział w modlitwie „Anioł Pański” i wysłuchać papieskiego przesłania dla rodzin.

Światowe Spotkanie Rodzin – spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane jest przez Papieską Radę ds. Rodziny od 1994 r. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata. 
Poprzednie ŚSR odbyło się w 2018 r. w Dublinie w Irlandii. Wtedy też ogłoszono, że kolejne odbędzie się w Rzymie w 2021 r. w piątą rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka. 
20 kwietnia 2020 r. poinformowano, że w związku z pandemią koronawirusa spotkanie zostało przełożone na czerwiec 2022 r. 

O rozpoczęciu (Vatican News):
 » art. w j. polskim        » art. w j. ormiańskim

ARMENIA

22 czerwca 2022 r. w Rzymie rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin, które potrwa do niedzieli, 26 czerwca. Hasłem spotkania są słowa: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

Ma nową formułę. 2 lipca 2021 r. papież ogłosił ją w krótkim wideoprzesłaniu. Będzie się odbywać zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych. [TU artykuł]
X Światowe Spotkanie Rodzin, w którym bierze udział także papież Franciszek, potrwa od 22 do 26 czerwca 2022 roku w Rzymie i zakończy trwający od 19 marca 2021 r. Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. 

Przykładem spotkania w kościele lokalnym, wpisującego się w X Światowego Spotkania Rodzin, jest Trzecie Spotkanie Rodzin, które w dniach 14-15 czerwca 2022 r. odbyło się w Armenii, w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Agadżaniana (Aghajanian Center) w wiosce Toros. W spotkaniu wzięły udział 32 rodziny z ormiańskokatolickich wspólnot Armenii.

» cały artykuł

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej