default_mobilelogo
W siódmą Niedzielę Wielkanocną, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, obchodzona jest Druga Niedziela Palmowa, zwana Kwietną. Katolicki Kościół łaciński w tą niedzielę obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (Kościół ormiański obchodził w czwartek, 40. dnia po Zmartwychwstaniu).
Druga Niedziela Palmowa stanowi podsumowanie Wniebowstąpienia Pańskiego i przygotowuje do niedzieli Pięćdziesiątnicy (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego). Czytając w Drugą Niedzielą Palmową opis uroczystego wyjazdu Jezusa do Jerozolimy, rozważajmy chwalebne wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Pana oraz Jego niewidzialną, ale pełną mocy obecność.
Ten dzień jest świętem Aniołów. Według legendy, kiedy św. Grzegorz Oświeciciel był więziony w Chor Wirap, codziennie odwiedzał go Anioł. Jednak czwartego dnia po Wniebowstąpieniu Anioł nie przyszedł. Następnego dnia św. Grzegorz Oświeciciel pyta, dlaczego go nie było, a Anioł odpowiada, że ​​dziewięć Chórów Anielskich świętuje czcząc Wniebowstąpienie Chrystusa, a on, będąc z czwartego, nie chciał przegapić radości jego Chóru czwartego dnia. Cała historia została szczegółowo opisana w hymnie „Ta wspaniała rada” napisanym przez katolikosa Krikora Vkayasera. Gdy pierwsza Niedziela Palmowa upamiętnia przybycie Pana do ziemskiej Jerozolimy, to Druga Niedziela Palmowa upamiętnia Jego wejście do Jerozolimy Niebiańskiej. I Pan został uwielbiony podczas pierwszej jako Syn Dawida, a podczas drugiej jako Syn Boży." (ks. Karnik Hovsepian, Panik, 16.05.2021 r.)

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej