default_mobilelogo
Jesteśmy Kościołem katolickim obrządku ormiańskiego (Kościołem ormiańskokatolickim), jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu.

Jesteśmy spadkobiercami bogatej tradycji chrześcijaństwa ormiańskiego, duchowymi dziećmi św. Grzegorza Oświeciciela.

Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański, zwłaszcza język liturgiczny – staroormiański grabar.

Jesteśmy Kościołem narodowym, co oznacza, że wywodzimy się z narodu ormiańskiego i jesteśmy posłani w sposób szczególny do narodu ormiańskiego. Służymy naszemu narodowi nie tylko duchowo, ale i pracą intelektualną (na tym polu szczególnie wsławił się ormiańskokatolicki zakon OO. Mechitarystów) oraz dobroczynną (m.in. poprzez Caritas Armenia).

Jesteśmy kontynuatorami tego nurtu w Kościele ormiańskim, który nigdy nie zerwał łączności z Kościołem powszechnym, zachowując jednocześnie własną tradycję liturgiczną.

Jako jeden z Katolickich Kościołów Wschodnich, posiadamy własną hierarchię, podległą tylko Biskupowi Rzymu. Na jej czele stoi Katolikos Patriarcha Cylicji dla Ormian Katolików, rezydujący w Bzommar koło Bejrutu w Libanie (obecnie – Wielce Błogosławiony Krikor Bedros XX) oraz Święty Synod, w skład którego wchodzą ordynariusze wszystkich ormiańskokatolickich diecezji na świecie.

W Polsce od XVII wieku byliśmy skupieni w archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego, z parafiami w południowo-wschodniej Polsce. Archidiecezja uległa zagładzie w wyniku tragedii II wojny światowej, wysiedlenia wiernych na tzw. Ziemie Odzyskane i planowej likwidacji w 1945 r.

Obecnie jesteśmy skupieni we własnym Ordynariacie, na czele którego stoi Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. W Ordynariacie istnieją trzy ormiańskokatolickie parafie terytorialne.

Strona www.ordynariat.ormianie.pl jest finansowana z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji