default_mobilelogo

W VI. Niedzielę Wielkanocną,  22 maja 2022 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, który jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odbyły się uroczystość  odpustowa.

O godzinie 7.30 odprawiono Godzinki Stanisławowskie (z kazaniem o. Wojciecha, Superiora OO. Oblatów z kościoła św. Józefa), a na każdej mszy św. udzielane było błogosławieństwo relikwiami łez Matki Bożej tzw. Tuwalnią, czyli relikwiarzem z chusteczką, którą ocierano łzy płynące z oczu Maryi na Jej obrazie w Stanisławowie w XVIII wieku. 

O godz. 14.00 odprawiona była msza św. w obrządku ormiańskim, celebrowana przez ks. prof. Józefa Naumowicza, wpisująca się w program uroczystości odpustowych w 85. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu w 1937 r.

Mszę św. poprzedziło poświęcenie przez celebransa nowej mensy ołtarzowej wzorowanej, podobnie jak cały ołtarz, na tej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Wierni zaproszeni zostali do uczestniczenia we mszy św. wyjątkowo w prezbiterium. W ten sposób msza św., sprawowana u stóp Cudownego Obrazu, była kameralna i niezwykła. W homilii ks. Naumowicz wspomniał historię Obrazu, jego powojenną ekspatriację ze Stanisławowa i wędrówkę. A także wielką zapobiegliwość ks. Kazimierza Filipiaka i ogromny wysiłek ks. Cezary Annusewicza, by podźwignąć kościół św. Piotra i Pawła z ruin na chwałę Matki Bożej Łaskawej. Ks. Naumowicz odwoływał się do słów abpa Józefa Teodorowicza o roli, jaką mieli do spełnienia polscy Ormianie na początku XX wieku jako łącznik między chrześcijanami Wschodu i Zachodu. Choć – jak zawsze nieliczni – ale odgrywali ważną rolę w życiu  gospodarczym i społecznym Polski.

Po mszy udzielony został odpust zupełny. Asystę podczas mszy św. stanowili trzej młodzi ludzie. Po wakacjach spodziewany jest powrót do Polski diakona Narka, po odbyciu w Armenii dwuletniej służby wojskowej.

Księża: Cezary i Józef już teraz zapraszają na mszę św. ormiańskokatolicką do Kościół św. Piotra i Pawła, Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 2022 r.

mag

» szczegółowa historia Cudownego Obrazu MB Łaskawej

 

Mszę św. odpustową 9 maja 2021 r. w  kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku w 84. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie rozpoczął gospodarz miejsca – proboszcz ks. prałat Cezary Annusewicz.

Podziękował za intencję tej mszy ormiańskokatolickiej, którą była modlitwa za 25 lat jego posługi jako proboszcza gdańskiej parafii, 11 lat jako proboszcza ormiańskokatolickiej parafii północnej i o dalsze łaski dla niego. Ks. Annusewicz przywdział na ten dzień piękną, zabytkową kapę ze Stanisławowa.

Mszę św. ormiańskokatolicką sprawował ks. Józef Naumowicz wraz z asystą, Aharonem i Jakubem. Lilit Hovhannisyan pięknie śpiewała części mszy św. W kazaniu ks. Cezary wspomniał m.in. o czci, jaką zawsze otaczana była w gdańskim kościele Matka Boża – od 1958 r., kiedy ks. Kazimierz Filipiak sprowadził Obraz wraz z całym dobytkiem kościoła stanisławowskiego, przez powołanie w 2007 roku Maryjnego Sanktuarium Diecezjalnego aż do dzisiaj. Wspominał o wyremontowanych gablotach wotywnych, które zapełniły się starymi i współczesnymi wotami, także jego, osobistym. Wskazał na eksponowany w prezbiterium ornat, w którym abp Józef Teodorowicz koronował Obraz Matki Bożej w obecności prymasa Polski Augusta Hlonda, przedstawicieli episkopatu i hierarchów innych obrządków oraz 70-tysięczych rzesz wiernych. Zapowiedział uroczystości Maryjne 22 sierpnia 2021 r. – w rocznicę ukazania się łez na obrazie Matki Bożej w 1742 r.

Ks. Naumowicz przypomniał o prezencie, jakim dla Jubilata jest zbiórka pieniędzy na ołtarz św. Kajetana,który ma powstać w prawej nawie kościoła. Po mszy św. każdy wierny pobłogłosławiony został tuwalnią łez Matki Bożej.

Gagik Parsamian, prezes Związku Ormiańskiego w Gdańsku wręczył kwiaty, Maria Ohanowicz, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich odczytała list od przedstawicieli organizacji ormiańskich w Polsce, odczytany też został list od Bogdana Kasprowicza, przedstawiciela Ormian w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych.

Monika Agopsowicz, zdjęcia: Władysław Deńca

LIST DO KS. PRAŁATA CEZAREGO ANNUSEWICZA OD ORMIAN:
    
    
    
   
 
      
Zapraszam Państwa do udziału w nowej ormiańskiej inicjatywie.

W polskich środowiskach ormiańskich powstała inicjatywa, by wesprzeć powstanie ormiańskiej kaplicy i ołtarza w nawie bocznej kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, przygotowywane przez tamtejszego proboszcza ks. prałata Cezarego Annusewicza. Można tego dokonać poprzez wpłatę na konto parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku:

69 1540 1098 2001 5502 7892 0001, z dopiskiem "na kaplicę św. Kajetana".
Więcej o darowiźnie:
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl/parafia-22437/darowizna-na-odbudowe-kosciola-22450

W tej kaplicy w ołtarzu znajdzie się cudowny wizerunek św. Kajetana z dawnej lwowskiej archidiecezji ormiańskokatolickiej. Obraz ten został uratowany w 1946 roku z ormiańskiego kościoła św. Kajetana w Tyśmienicy (ok. 12 km od Stanisławowa, obecnie Iwanofrankiwsk na Ukrainie, ok. 150 km na południe od Lwowa), gdzie był czczony i słynął cudami.

Pamiętajmy, że kult św. Kajetana był popularny wśród Ormian, a imię Kajetan często nadawano dzieciom w ormiańskich rodzinach. Kult ten do Polski przywieźli teatyni (Klerycy Regularni), którzy od 1665 r. powadzili we Lwowie Kolegium Ormiańskie i wywarli istotny wpływ na rozwój Kościoła Ormiańskiego na tamtych terenach.

Wsparcie powstania kaplicy św. Kajetana ma być także wyrazem wdzięczności dla ks. prałata Cezarego Annusewicza, proboszcza kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, który od dawna zabiega o ormiańskie wyposażenie tej kaplicy. Ma być darem środowisk ormiańskich i kresowych z okazji jego rocznicy: mija 25 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom w tym gdańskim kościele i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. Co ważne, że przez te 25 lat ks. Cezary Annusewicz położył ogromne zasługi dla zachowania i rozwoju tradycji ormiańskich i kresowych  w Gdańsku. Odbudowany przez niego kościół św. Piotra i Pawła stał się prawdziwym skarbcem ormiańskich pamiątek, pomników i kultu. W nim znajduje się także cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej - Ormiańskiej, uratowany po II wojnie światowej ze Stanisławowa.

Ks. Annusewicz umieścił ten obraz w pięknie przygotowanym ołtarzu głównym kościoła, pielęgnuje także kult Matki Bożej, dzięki czemu, kościół ten w 2007 roku stał się Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Wpłaty na budowę kaplicy i ołtarza św. Kajetana najlepiej dokonać do 9 maja br., gdyż wtedy w parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku planowane są uroczystości - razem z dorocznym świętem, w 84. rocznicę koronacji Obrazu - z okazji wspomnianej rocznicy ks. Annusewicza.

Wtedy chcemy też prosić władze kościelne archidiecezji gdańskiej, by ks. prałat Cezary Annusewicz, mimo, że osiągnął wiek emerytury kościelnej, pozostał nadal proboszczem w swej parafii i by mógł służyć jak dotąd Ormianom i kresowiakom, i  przyczyniać się do rozwoju kultu Matki Bożej Łaskawej oraz św. Kajetana w ich cudownych wizerunkach ze Stanisławowa i Tyśmienicy.

Spójrzmy jeszcze na obraz św. Kajetana. Ten założyciel italskiego zakonu teatynów słynął z nabożeństwa do Dzieciątka Jezus. Od młodości lubił modlić się w kaplicy Żłóbka Pana Jezusa w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Gdy w 1516 r. odprawił w tej bazylice swoją pierwszą Mszę św., objawiła mu się Matka Boża z Dzieciątkiem i złożyła mu swojego Syna na ręce. Dlatego św. Kajetan jest na obrazach często przedstawiany z Dzieciątkiem na ręku (łatwo go przez to pomylić ze św. Józefem).

Tę wizję przedstawia także obraz z XVIII wieku, przez niemal trzy wieki czczony w Tyśmienicy pod Stanisławowem, przybrany srebrną szatą, a obecnie zachowany w kościele św. Piotra i Pawła Gdańsku, gdzie będzie czczony w specjalnej ormiańskiej kaplicy, która będzie mogła powstać także dzięki naszemu wsparciu.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny- Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու odprawił Mszę Św. ks. protoarchimandryta Józef Naumowicz, duszpasterz Ormian parafii południowej i centralnej Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce, Ks. Henryk Błaszczyk. Ambasadorowi Samvel Mkrtchian, Gagikowi Parsamianowi i wszystkim wiernym, którzy byli - wielki dzięki.
W SOBOTĘ 15 SIERPNIA 2020 r.,W GDAŃSKU

tekst i zdjęcia na podstawie FB Terezy Karapetyan

***

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku.
Uroczysta msza św. w tym wyjątkowym dniu, jakim jest 15 sierpnia, sprawowana jest tradycyjnie w Gdańsku w sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej przy ulicy Żabi Kruk. W tym dniu spotykają się Ormianie aby czcić Matkę Boską a po mszy św. odwiedzić grób księdza Kazimierza Filipiaka, za sprawą którego, cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej ze Stanisławowa, znalazł swoją nową siedzibę w gdańskim kościele Piotra i Pawła. Mszę świętą sprawował ks. prof. Józef Naumowicz, w pomocą ks. Henryka Błaszczyka.
Proboszcz parafii północnej Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce ks. Cezary Annusewicz, przed mszą przywitał zgromadzonych w kościele, a było ich wyjątkowo dużo, na czele z ambasadorem Republiki Armenii w Polsce J.E. Samvelem Mktrczyanem z małżonką.
W homilii tego dnia ksiądz Józef Naumowicz, prócz słów o dobroci, ufności i nadziei pokładanej w Bogu, mówił o potrzebie naszej dobroci, miłości i wysiłku, bo od nas zależą losy naszego życia ale i całego świata. Nawiązał również do wydarzeń sprzed 100 lat, kiedy to ogromne poświęcenie żołnierzy i geniusz dowódców potrzebne były aby zatrzymać zagrożenie dla Polski i Europy jakie ze wschodu niosła w sobie ideologia bolszewizmu.
Muzyczną oprawę zapewnili: śpiewem Lilit Howhanesyan i Teresa Karapetyan z towarzyszeniem Jakuba Kopczyńskiego grającego na organach oraz chórzyści z parafii centralnej w Warszawie rozsiani wśród wiernych.
Na zakończenie mszy św. ks. Henryk Błaszczyk poświęcił przygotowane kosze z winogronami i bukiety kwiatów i ziół.
Przedstawiciele Związku Ormian w Gdańsku z głównym organizatorem Gagikiem Parsamianem, wystąpili z bardzo miłym gestem, odczytując przygotowane dla księdza Józefa Naumowicza gratulacje za niedawno przyznane ważne odznaczenia państwowe – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Nie mogła się ta msza odbyć bez pamiątkowej wspólnej fotografii na tle ołtarza, a zwieńczeniem było indywidualne błogosławieństwo, tym razem relikwiarzem z tuwalnią, jaką ocierano łzy ze stanisławowskiego obrazu Matki Boskiej Łaskawej.

 Maria Ohanowicz-Tarasiuk, zdjęcia: Władysław Deńca