default_mobilelogo
Ołtarz w kościele w Stanisławowie z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej.
Ze zbiorów FKiDOP
.

Żywoty sławnych Ormian Sadoka Barącza są ciągle źródłem wiedzy o historycznych postaciach, takich jak np. ks. Jakub Manugiewicz (1739-1774), który ułożył Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie w Obrazie Stanisławowskim w Kościele Ormiańskim łaskami sławnej

Te Godzinki są śpiewane do dziś, w każdą środę o godzinie 7 rano w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku, gdzie Pani Łaskawa ze Stanisławowa, po powojennej tułaczce, obecnie spogląda na wiernych z ołtarza głównego swojego sanktuarium. A przypominamy o tym w wakacyjnym „Awedisie”, bo zbliża się 15 sierpnia – święto Matki Boskiej Zielnej, Wniebowstąpienie Najświętszej Marii Panny – i w Gdańsku odbywająca się uroczystość odpustowa. 

I ten wzruszający język z zawijasami Sadoka Barącza, który odnotował: Manugiewicz Jakób ś. Teologii doktor i Protonotaryusz apostolski, zostawszy proboszczem i oficyałem w Stanisławowie zaprowadził nabożeństwo do Matki Najświętszej przez trzy dni trwające, które lud ‘Introdukcyą’ nazywa. Spisał cuda od roku 1742 do 1763. Ułożył z tychże dla wygody wiernych hymny i modlitwy, które drukowane były we Lwowie r. 1771 w drukarni J. K. M. i Bractwa SS. Trójcy in 8vo minori kartek 22 pod tytułem: ‘Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie płaczącej w obrazie stanisławowskim w kościele ormiańskim łaskami sławnej’. Dedykował jaśnie Oświeconej Ludwice z Mniszchów Potockiej, Kasztelanowej krakowskiej, i hetmanowej wielkiej koronnej Pani i Dobrodziejce najłaskawszej. – Umierając w roku 1774 zapisał do bractwa Matki Najświętszej Jazłowieckiej 1.000 Złp. 

Było to w roku 1742… O. Konstanty Maria Żukiewicz pisze o okolicznościach wprowadzenia obrazu Matki Boskiej do ormiańskiej świątyni w Stanisławowie: Już pod koniec się miało państwu polskiemu. Na niektórych cudownych wizerunkach Matki Boskiej widziano niezwykłe zjawisko. Obrazy zaczęły ronić najwyraźniej łzy. Tak rozpłakała się Matka Najświętsza Stanisławowska. I to dłużej i rzęsiściej niż gdzie indziej. Jedni wróżyli z tych łez straszną karę Bożą, inni zapowiadali niezwykłą pociechę Królowej Niebios; miało się dokonać i jedno i drugie. Było to w roku 1742… Przed obrazem Matki Boskiej klęczał Donig i odmawiał modlitwę. Od kiedy wzrok odzyskał od Najświętszej Panienki, rzecz jasna, że modlił się coraz goręcej. Wtem… czy go oczy nie mylą? Na obraz występują jakby kropelki rosy. Patrzy uważniej i widzi jak z oczu Bożej Matki płynął łzy i to najwyraźniej łzy… Już otrzymał od Niej jeden cud uleczenia z ślepoty, teraz spełnia się drugi. 

Druk z 19 marca 1931. Modlitwa, dziękczynienie. Ze zbiorów FKiDOP

Pobożny człowiek sądzi, że jest niegodnym tak wielkiego skarbu w domu, odnosi więc obraz do ormiańskiego kościółka i oto mamy datę wniesienia obrazu do kaplicy. Było to w tym samym roku dnia 22 sierpnia, więc w oktawę Wniebowzięcia Najświętszej Panny. Przed obrazem modli się już nie jeden człowiek, ale wielu ludzi. Z oczu Matki Boskiej tryskają łzy i to tak obficie, że wszyscy je widzą. Przychodzi kapłan, proboszcz tej świątyni, ks. Jakub Manugiewicz, protonotariusz apostolski, ociera łzy białym welonem i opieczętowuje dostęp do obrazu, nie tylko pieczęcią parafialną, ale zamkową i miejską. Był to akt wielkiej roztropności, wykluczający wszelkie oszukaństwo. Łzy jednakże nie przestają płynąć… 

Godzinki drukiem ogłoszono po raz pierwszy w roku 1771

Śpiewana modlitwa trwa…

Okładka płyty. Ze zbiorów FKiDOP

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku. Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk. W każdą środę o godzinie 7 rano wielbiciele Matki Bożej Łaskawej śpiewają Godzinki, z Nowenną, ułożone przez ks. Jakuba Manugiewicza – w niezmienionej formie.

Godzinki na płycie CD po raz pierwszy nagrane w roku 2015 w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, której kustoszem jest ks. prałat Cezary Annusewicz. JAKO WOTUM ZA OTRZYMANE ŁASKI.
Wykonawcy:
„Robert” Teodor Kundla – śpiew, modlitwa 1,
Ks. prałat Cezary Annusewicz – modlitwa 2,
Chórek: Teresa Głowacka, Iwona Gocał, Alina Kowalczyk, Emilia Kowalczyk, Bożena Sołowiej, Anna Teperska,
Organy, nagranie i opracowanie: Mariusz Żaczkowski.

Serdeczne podziękowanie dla wytrwałych czcicieli Godzinek, a w szczególności dla Pani Teresy Kosik za użyczenie materiałów, które posłużyły do opracowania płyty.

Nagranie kończy współczesna pieśń, której słowami wierni parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku oddają hołd Matce Bożej Łaskawej w Jej cudownym wizerunku pochodzącym ze Stanisławowa.
Na melodię: Jak szczęśliwa…
Słowa: 1-2 W. Wajda (Rzeszów)

E. Rydzewska (Gdańsk)

W starych murach miasta Gdańska
Blask rozsiewa gwiazda nowa
Pani Łaskawa Ormiańska
Z kresów ze Stanisławowa

REFREN: Smutki koi, łzy ociera
W trudnych sprawach dobrze radzi
Łaski Syna dla nas zbiera
Do bram Nieba nas prowadzi

W dolę swych tułaczych dzieci
Ona najlepiej rozumie
Najczulej i najskuteczniej
Zawsze pocieszyć umie. REF

Chociaż wiek dwudziesty pierwszy
Ona ciągle nam pomaga
W dzielnicy Stare Przedmieście
W świątyni Piotra i Pawła. REF

Skromna, cicha w tym obrazie
Każdego z nas zauważy
Bardzo wszyscy Ją kochamy
Ją za Matkę uważamy. REF

Więcej: http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Jakub_Manugiewicz_(1739-1774)

red
za: "Awedis. Czasopismo ormiańskie",
nr 35 lato 2018
www.ormianie.pl/files/Awedis_2018_35.pdf


Przy grobie ks. Kazimierza Filipiaka,
fot. Arek Staniszewski
Przekazanie ks. Cezaremu Annusewiczowi Medalu Gloria Artis, przyznanego mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
fot. Arek Staniszewski
We wtorek, 26 września 2017 r. minęło dwadzieścia pięć lat od śmierci ks. prałata Kazimierza Filipiaka, wikariusza generalnego dla wiernych i kapłanów obrządku ormiańskiego w Polsce. W tym dniu Związek Ormiański w Gdańsku zaprosił wszystkich zainteresowanych na spotkanie rocznicowe. Rozpoczęło się ono o godzinie 16.30 zbiórką przed wejściem na Cmentarz w Łostowicach, gdzie spoczął ks. Filipiak. Po wspólnym przejściu do grobu Księdza i odmówienia modlitwy w intencji zmarłego,  złożono kwiaty, zapalpno znicze. O godzinie 17.30 proboszcz, ks. prałat Cezary Annusewicz odprawił w kościele św. Piotra i Pawła mszę świętą w intencji zmarłego. Po mszy świętej o godzinie 18.30 odbyło się okolicznościowe spotkanie w siedzibie Związku Ormiańskiego przy ul. Mariackiej 34/36. 
Podczas spotkania został przekazany ks. prałatowi Annusewiczowi medal Zasłużonego dla Kultury Gloria Artis, nadany mu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Następnie odbył się mały koncert muzyczny pieśni ormiańskich. Wspominała ks. Filipiaka pani Teresa Wasilewska, która opiekowała się Księdzem do ostatnich dni jego choroby.

Więcej fotografii na stronie www.gdansk.pl

W niedzielę 28 maja, środowisko Ormian gdańskich, ale również z innych ośrodków w Polsce, spotkało się na uroczystej mszy św. w kościele Świętych Piotra i Pawła, z okazji 80. rocznicy koronacji cudownego obrazy Matki Bożej Łaskawej. Obraz przewieziony z kościoła ormiańskiego ze Stanisławowa, z narażeniem życia, przez niezapomnianego ks. Kazimierza Filipiaka w 1959 trafił do Gdańska. W 1937 roku koronowany był przez ostatniego ormiańskiego abpa Józefa Teodorowicza, teraz po 80. latach, mszę świętą celebrował ormiańskokatolicki abp Rafael Minassian ordynariusz Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej, wraz z o. Mesrobem, mechitarystą z Wenecji i ks. Józefem Naumowiczem. Do mszy posługiwali również ks. Narek Mnoyan oraz ministranci ormiańscy i polscy.
Msza miała bardzo uroczysty charakter, przybył m.in. prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz i wielka rzesza parafian zainteresowanych specjalną okazją. W trakcie homilii, wygłaszanej po francusku, a tłumaczonej przez ks. Józefa Naumowicza, abp Minassian zakomunikował, iż podnosi ks. Józefa do rangi prałata ormiańskokatolickiego, przekazał mu pierścień i powiadomił, że pastorał przywiezie i wręczy ks. Naumowiczowi w czasie mszy 13 sierpnia. Wiadomość ta została nagrodzona gromkimi brawami wiernych.
Arcybiskup odnosząc się do dzisiejszej uroczystości, mówił dalej o roli Maryi, o postrzeganiu Jej postaci jako naszej pośredniczki do tronu Jezusa Chrystusa.
Po końcowym błogosławieństwie, w krótkim wspomnieniu, postać ks. Kazimierza Filipiaka przybliżyła zgromadzonym, parafianka i do ostatnich chwil opiekunka księdza, pani Teresa Wasilewska.
Księdzu Cezaremu Annusewiczowi dziękowaliśmy za ogromny trud i wkład pracy za podniesienie kościoła z ruin i utworzenie sanktuarium Matki Bożej Łaskawej co było marzeniem nieziszczonym za życia ks. Filipiaka.
Po mszy zgromadziliśmy się w Ormiańskim Zaułku pod chaczkarem dla wspólnej fotografii.
Przedstawiciel gdańskiego środowiska Ormian - Gagik Parsamian, podziękował arcybiskupowi i pozostałym duchownym za udział w dzisiejszej uroczystości. Po mszy, w sali parafialnej odbyło się spotkanie, przy obficie zastawionym stole. Ormiańska młodzież męska z Terezą Karapertyan i przy współudziale obecnych Ormian, zaczęli śpiewać pieśni, które wywołały wzruszające przypomnienia, tworząc tym wspaniałą serdeczną atmosferę.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 
Ulotka zawierająca informacje o Mszy św. ormiańskokatolickiej pod przewodnictwem abp. Rafaela Minassiana, która zostanie odprawiona w Gdańsku w niedzielę 28 maja 2017 roku, historię cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej ze Stanisławowa i Diecezjalnego Sanktuarium w kościele świętych Piotra i Pawła, a także informację o Arcybiskupie Rafaelu Minassianie, ordynariuszu Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.
 

W poniedziałek, 24 kwietnia o godzinie 18.00 została w Gdańsku odprawiona msza św. ormiańskokatolicka w intencji Ofiar Ludobójstwa Ormian z 1915 roku. Mszę w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Żabi Kruk 1) celebrował ks. Narek Mnoyan, przebywający w Polsce duchowny ormiańskiego kościoła katolickiego z Armenii, a kazanie wygłosił ks. prałat Henryk Błaszczyk.
We mszy uczestniczyli również trzej młodzi kandydaci na ormiańskich kapłanów, a także Ormianka z Klebarka o pięknym głosie – Teresa Karapertyan. 

Po mszy modlono się przy chaczkarze, złożono kwiaty, zapalono znicze.

Relacja z wydarzenia została zamieszczona na stronie Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.

 » Հայոց Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի Սուրբ Պատարագներ՝ Լեհաստանի հայ համայնքներում
artykuł na stronie Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej 

» GALERIA ZDJĘĆ