default_mobilelogo

Mszę św. odpustową 9 maja 2021 r. w  kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku w 84. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie rozpoczął gospodarz miejsca – proboszcz ks. prałat Cezary Annusewicz.

Podziękował za intencję tej mszy ormiańskokatolickiej, którą była modlitwa za 25 lat jego posługi jako proboszcza gdańskiej parafii, 11 lat jako proboszcza ormiańskokatolickiej parafii północnej i o dalsze łaski dla niego. Ks. Annusewicz przywdział na ten dzień piękną, zabytkową kapę ze Stanisławowa.

Mszę św. ormiańskokatolicką sprawował ks. Józef Naumowicz wraz z asystą, Aharonem i Jakubem. Lilit Hovhannisyan pięknie śpiewała części mszy św. W kazaniu ks. Cezary wspomniał m.in. o czci, jaką zawsze otaczana była w gdańskim kościele Matka Boża – od 1958 r., kiedy ks. Kazimierz Filipiak sprowadził Obraz wraz z całym dobytkiem kościoła stanisławowskiego, przez powołanie w 2007 roku Maryjnego Sanktuarium Diecezjalnego aż do dzisiaj. Wspominał o wyremontowanych gablotach wotywnych, które zapełniły się starymi i współczesnymi wotami, także jego, osobistym. Wskazał na eksponowany w prezbiterium ornat, w którym abp Józef Teodorowicz koronował Obraz Matki Bożej w obecności prymasa Polski Augusta Hlonda, przedstawicieli episkopatu i hierarchów innych obrządków oraz 70-tysięczych rzesz wiernych. Zapowiedział uroczystości Maryjne 22 sierpnia 2021 r. – w rocznicę ukazania się łez na obrazie Matki Bożej w 1742 r.

Ks. Naumowicz przypomniał o prezencie, jakim dla Jubilata jest zbiórka pieniędzy na ołtarz św. Kajetana,który ma powstać w prawej nawie kościoła. Po mszy św. każdy wierny pobłogłosławiony został tuwalnią łez Matki Bożej.

Gagik Parsamian, prezes Związku Ormiańskiego w Gdańsku wręczył kwiaty, Maria Ohanowicz, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich odczytała list od przedstawicieli organizacji ormiańskich w Polsce, odczytany też został list od Bogdana Kasprowicza, przedstawiciela Ormian w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych.

Monika Agopsowicz, zdjęcia: Władysław Deńca

LIST DO KS. PRAŁATA CEZAREGO ANNUSEWICZA OD ORMIAN: