default_mobilelogo
Kardynał Kazimierz Nycz
Ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce

 

Ponieważ obecnie katolicy obrządku ormiańskiego w Polsce nie posiadają ordynariusza własnego obrządku, Stolica Apostolska od II wojny światowej powierza duszpasterską opiekę nad nami biskupom łacińskim.

Od dnia 9 czerwca 2007 roku naszym ordynariuszem jest Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. W tym dniu, decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został on mianowany "Ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego pozbawionych ordynariusza własnego obrządku". W praktyce, oznacza to opiekę wyłącznie nad wiernymi obrządku ormiańskiego, gdyż drugi obrządek wschodni pozbawiony ordynariusza własnego obrządku - obrządek bizantyńsko-słowiański (neounicki) z parafią w Kostomłotach nad Bugiem został jednocześnie powierzony opiece duszpasterskiej delegata apostolskiego - Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

 

Od 20 listopada 2009 roku, zgodnie z dekretem Ordynariusza, w Ordynariacie istnieją 3 parafie terytorialne:

  • Parafia północna, której siedzibą jest kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku, przy ul. Żabi Kruk 3.
  • Parafia centralna pw. św. Grzegorza z Nareku, której siedzibą jest kościół rektorski Res Sacra Miser w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.
  • Parafia południowa pw. św. Grzegorza Oświeciciela, której siedzibą jest kościół pw. Świętej Trójcy w Gliwicach, przy ul. Mikołowskiej.

Zobacz dekret.