default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2021        
LIPIEC        
    31 LIPCA, SOBOTA Tym 3, 10-15 Ew. Jana 15, 11-16
    30 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 7, 36 – 8, 6 Ew. Mt 20, 1-16
    29 LIPCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    » 28 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 7, 25-35 Ew. Mt 19, 13-26
    27 LIPCA, WTOREK Rz 11, 2-5 Ew. Łk 13, 31-35
    26 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Rz 5, 1-5 Ew. Łk 12, 32-40
    25 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 6, 12 – 7, 11 Ew. Mt 19, 1-12
    24 LIPCA, SOBOTA Hbr 11, 1-31 Ew. Łk 20, 34-40
    23 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 5, 9 – 6, 11 Ew. Mt 18, 23-35
    22 LIPCA, CZWARTEK 2 Kor 4, 6-11 Ew. Mt 24, 9-14
     21 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 2, 10 – 3, 11 Ew. Mt 18, 15-22
    20 LIPCA, WTOREK Ga 3, 13-22 Ew. Łk 15, 1-10
    19 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 3, 2-9   Ew. Łk 8, 1-3
    18 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 22 – 2, 5 Ew. Mt 18, 10-14
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ