default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2022        
CZERWIEC        
    30 CZERWCA, CZWARTEK  2 Kor 6, 1-10  Ew. Jana 16, 1-5
    29 CZERWCA, ŚRODA  Rz 7, 1-11  Ew. Mt 12, 9-15
  »  28 CZERWCA, WTOREK  1 Tym 2, 1-7  Ew. Łk 7, 1-10
    27 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK  1 Kor 12, 4-11  Ew. Mk 6, 45-52
    26 CZERWCA, NIEDZIELA  Rz 6, 12-23  Ew. Mt 12, 1-8
    25 CZERWCA, SOBOTA  Hbr 4, 11-15  Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    24 CZERWCA, PIĄTEK  Rz 5, 12-21  Ew. Mt 11, 25-30
    23 CZERWCA, CZWARTEK  Rz 8, 18-27  Ew. Łk 21, 12-19
    22 CZERWCA, ŚRODA  Rz 4, 13-25  Ew. Mt 10, 34-42
    21 CZERWCA, WTOREK  1 P 5, 8-11  Ew. Jana 12, 24-26
    20 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK  Hbr 2, 14-18  Ew. Mt 2, 16-18
    19 CZERWCA, NIEDZIELA  Hbr 9, 1-10  Ew. Jana 10, 22-30
      ARCHIWUM CZYTAŃ