default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2021        
PAŹDZIERNIK        
    26 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 2 Kor 4, 6-11  Ew. Łk 10, 21-24 
    25 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 2 Tym 2, 3-10  Ew. Mt 19, 27-29 
    24 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 18-24  Ew. Mt 24, 27-36 
    23 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Tyt 3, 3-8  Ew. Mk 13, 9-13 
    22 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 5, 2-15  Łk 5, 17-26 
    21 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 1 Tes 2, 13-20 Ew. Jana 15, 11-16
    20 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 4, 19 – 5, 1 Ew. Łk 4, 31-41
    19 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 1 Tym 5, 17-21 Ew. Mt 10, 26-33
     » 18 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 1, 12-17 Ew. Mt 27, 50-61
    17 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 4, 1-18 Ew. Łk 4, 14-24
    16 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Ef 4, 7-13 Ew. Łk 6, 13-19
      ARCHIWUM CZYTAŃ