default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2022        
STYCZEŃ        
    31 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK  Rz 15, 30-33  Ew. Łk 12, 32-40
    30 STYCZNIA, NIEDZIELA  2 Tym 2, 15-19  Ew. Jana 5, 19-30
   » 29 STYCZNIA, SOBOTA  2 Kor 5, 1-5  Ew. Łk 21, 12-19
    28 STYCZNIA, PIĄTEK  2 Tym 2, 3-14  Ew. Jana 5, 1-18
    27 STYCZNIA, CZWARTEK  Kol 1, 21-29  Ew. Mt 19, 27-30
     26 STYCZNIA, ŚRODA  2 Tym 1, 10 – 2, 2  Ew. Jana 4, 43-54 
    25 STYCZNIA, WTOREK  Rz 8, 28-34  Ew. Mt 10, 16-23
    24 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK  Dz 20, 25-32  Ew. Jana 10, 11-16
    23 STYCZNIA, NIEDZIELA  2 Tym 1, 1-9  Ew. Jana 4, 24-42
    22 STYCZNIA, SOBOTA  Hbr 13, 7-9  Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
      ARCHIWUM CZYTAŃ