default_mobilelogo
Zapraszam Państwa do udziału w nowej ormiańskiej inicjatywie.

W polskich środowiskach ormiańskich powstała inicjatywa, by wesprzeć powstanie ormiańskiej kaplicy i ołtarza w nawie bocznej kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, przygotowywane przez tamtejszego proboszcza ks. prałata Cezarego Annusewicza. Można tego dokonać poprzez wpłatę na konto parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku:

69 1540 1098 2001 5502 7892 0001, z dopiskiem "na kaplicę św. Kajetana".
Więcej o darowiźnie:
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl/parafia-22437/darowizna-na-odbudowe-kosciola-22450

W tej kaplicy w ołtarzu znajdzie się cudowny wizerunek św. Kajetana z dawnej lwowskiej archidiecezji ormiańskokatolickiej. Obraz ten został uratowany w 1946 roku z ormiańskiego kościoła św. Kajetana w Tyśmienicy (ok. 12 km od Stanisławowa, obecnie Iwanofrankiwsk na Ukrainie, ok. 150 km na południe od Lwowa), gdzie był czczony i słynął cudami.

Pamiętajmy, że kult św. Kajetana był popularny wśród Ormian, a imię Kajetan często nadawano dzieciom w ormiańskich rodzinach. Kult ten do Polski przywieźli teatyni (Klerycy Regularni), którzy od 1665 r. powadzili we Lwowie Kolegium Ormiańskie i wywarli istotny wpływ na rozwój Kościoła Ormiańskiego na tamtych terenach.

Wsparcie powstania kaplicy św. Kajetana ma być także wyrazem wdzięczności dla ks. prałata Cezarego Annusewicza, proboszcza kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, który od dawna zabiega o ormiańskie wyposażenie tej kaplicy. Ma być darem środowisk ormiańskich i kresowych z okazji jego rocznicy: mija 25 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom w tym gdańskim kościele i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. Co ważne, że przez te 25 lat ks. Cezary Annusewicz położył ogromne zasługi dla zachowania i rozwoju tradycji ormiańskich i kresowych  w Gdańsku. Odbudowany przez niego kościół św. Piotra i Pawła stał się prawdziwym skarbcem ormiańskich pamiątek, pomników i kultu. W nim znajduje się także cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej - Ormiańskiej, uratowany po II wojnie światowej ze Stanisławowa.

Ks. Annusewicz umieścił ten obraz w pięknie przygotowanym ołtarzu głównym kościoła, pielęgnuje także kult Matki Bożej, dzięki czemu, kościół ten w 2007 roku stał się Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Wpłaty na budowę kaplicy i ołtarza św. Kajetana najlepiej dokonać do 9 maja br., gdyż wtedy w parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku planowane są uroczystości - razem z dorocznym świętem, w 84. rocznicę koronacji Obrazu - z okazji wspomnianej rocznicy ks. Annusewicza.

Wtedy chcemy też prosić władze kościelne archidiecezji gdańskiej, by ks. prałat Cezary Annusewicz, mimo, że osiągnął wiek emerytury kościelnej, pozostał nadal proboszczem w swej parafii i by mógł służyć jak dotąd Ormianom i kresowiakom, i  przyczyniać się do rozwoju kultu Matki Bożej Łaskawej oraz św. Kajetana w ich cudownych wizerunkach ze Stanisławowa i Tyśmienicy.

Spójrzmy jeszcze na obraz św. Kajetana. Ten założyciel italskiego zakonu teatynów słynął z nabożeństwa do Dzieciątka Jezus. Od młodości lubił modlić się w kaplicy Żłóbka Pana Jezusa w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Gdy w 1516 r. odprawił w tej bazylice swoją pierwszą Mszę św., objawiła mu się Matka Boża z Dzieciątkiem i złożyła mu swojego Syna na ręce. Dlatego św. Kajetan jest na obrazach często przedstawiany z Dzieciątkiem na ręku (łatwo go przez to pomylić ze św. Józefem).

Tę wizję przedstawia także obraz z XVIII wieku, przez niemal trzy wieki czczony w Tyśmienicy pod Stanisławowem, przybrany srebrną szatą, a obecnie zachowany w kościele św. Piotra i Pawła Gdańsku, gdzie będzie czczony w specjalnej ormiańskiej kaplicy, która będzie mogła powstać także dzięki naszemu wsparciu.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz