default_mobilelogo
Jak co roku, w ormiańskokatolickiej parafii północnej, której proboszczem jest ks. prałat Cezary Annusewicz, w kościele świętych Piotra i Pawła (Żabi Kruk 3), przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odprawiona została w dniu Wniebowzięcia NMP msza św. za polskich Ormian. Była to msza ormiańskokatolicka odprawiona przez ks. Józefa Naumowicza w asyście sześciu ministrantów, w tym Arkadiusza Staniszewskiego, ostatniego ministranta śp. ks. Kazimierza Filipiaka.
Po mszy św. ks. Cezary Annusewicz przedstawił nowe dokonania w dziele odbudowywania pięknej, gotyckiej świątyni, które prowadzi już od ponad 20 lat sprawowania tu swej posługi. Odmówiona też została modlitwa za zmarłych przy chaczkarze oraz zapalone zostały znicze i złożone kwiaty. I jak co roku zgromadzeni przy grobie ks. Kazimierza Filipiaka odmówili modlitwę za jego duszę.
Do zobaczenia za rok!
 
   

   
 
   
fot. Władysław Deńca

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w poniedziałek, 15 sierpnia 2016 r. o g. 14.30
w Gdańsku, w kościele śś. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 1

przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie
w Święto Wniebowzięcia NMP.
Po Mszy św.: modlitwa przy chaczkarze oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ks. Kazimierza Filipiaka.

Jednocześnie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 31 lipca 2016 r. o godz. 17.00
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Bieżące informacje na temat Ormian przybyłych na Światowe Dni Młodzieży
znaleźć można na stronie Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie.pl

W całej Polsce, jak co roku odbywały się obchody kolejnej bolesnej rocznicy. W tym roku - w cieniu wojny w Górskim Karabachu.
Jednym z miejsc, w którym Ormianie i sympatycy czcili pamięć ofiar Ludobójstwa był Gdańsk. W niedzielę, 24 kwietnia 2016 roku zebrali się oni przed chaczkarem przy kościele świętych Piotra i Pawła w Zaułku Ormiańskim. Głos zabrał Gagik Parsamian, prezes Związku Ormiańskiego w Gdańsku, który wspominając tragiczną rocznicę, zapewniał, że Ormianie w Gdańsku pamiętają o swoich pobratymcach, który przelali niewinnie krew w 1915 roku. Licznie zgromadzonych pobłogosławił proboszcz ormiańskokatolickiej parafii północnej, ks. prałat Cezary Annusewicz. Przy gdańskim chaczkarze złożonych zostało wiele kwiatów i zapalono ormiańskie kadzidło. Dzieci ze szkółki ormiańskiej deklamowały wiersze. W Zaułku Ormiańskim rozbrzmiał też niezwykły śpiew Lusine Zakarian.

   

   

   
                                                                                                     Fot. Vahram Mkhitaryan
 

 

 

Abp senior Edmund Piszcz, po prawej – ks. Rafał Krawczyk (w tyle za nim – Edward Mier-Jędrzejowicz), po lewej – ks. Karnik Howsepian. Ks. Henryk Błaszczyk – pierwszy z lewej.

Fo t. Krzysztof Kaszubski, ro.com.pl

   

Mała Armenia w Klebarku Wielkim

Na zaproszenie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Ambasady Armenii w Polsce i wspólnoty Ormian na Warmii i Mazurach w niedzielę 8 listopada 2015 roku do Klebarka Wielkiego zjechali Ormianie i Polacy z całej Polski, aby wspólnie uczcić pamięć ofiar ludobójstwa Ormian.

Miejsce nie było przypadkowe. Klebark Wielki od lat związany jest z Ormianami, a to za sprawą ks. prałata Henryka Błaszczyka, rektora klebarckiego Sanktuarium Krzyża Świętego i rektora miejscowego Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, kapłana niezwykle zaangażowanego w niesienie pomocy szpitalniczej i charytatywnej Ormianom. To dzięki staraniom ks. Błaszczyka w Klebarku Wielkim otwarto Dom Ormiański – placówkę, gdzie stale przebywają Ormianie wymagający poważnej opieki lekarskiej, zaś przy neogotyckim klebarskim kościele odsłonięto w 2012 r. ormiański chaczkar, wykuty w wulkanicznym tufie i sprowadzony prosto z Armenii. W swojej działalności dobroczynnej ks. prałat Błaszczyk blisko współpracuje także z ormiańsko katolickim Ordynariatem Europy Wschodniej z siedzibą w Giumri w Armenii, m.in. wspierając leczenie ciężko chorych Ormian z Armenii, Gruzji i Rosji.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się rzymskokatolicką mszą św. z elementami ormiańskimi, której przewodniczył arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej Edmund Piszcz, zaś koncelebrowali: ks. Rafał Krawczyk – proboszcz ormiańsko katolickiej parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie, oraz ks. Karnik Howsepian z Armenii – delegat abpa Rafaela Minassiana, ordynariusza Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików. Podczas liturgii, w której wzięli udział m.in. ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan i małżonka, konsul Republiki Armenii w Polsce Tigran Vardanyan z małżonką, polscy kawalerowie maltańscy (w tym wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maciej Koszutski oraz Edward Mier-Jędrzejowicz), senator Łukasz Abgarowicz i wysocy przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, odczytano również ten fragment listu Konferencji Episkopatu Polski poświęconego prześladowaniom chrześcijan, który dotyczył wspomnienia ludobójstwa Ormian i innych chrześcijan dokonanego przed 100 laty w Turcji, a także ogłoszono dekret abpa Rafaela Minassiana o nadaniu ks. prałatowi Henrykowi Błaszczykowi – w uznaniu jego działalności charytatywnej na rzecz narodu ormiańskiego – tytułu prałata Kościoła ormiańsko katolickiego (dzajragujn wardapet).
Następnie księża Rafał Krawczyk i Karnik Howsepian poprowadzili przy klebarskim chaczkarze modlitwę za zmarłych, po której zebrani udali się do sali konferencyjnej, gdzie wysłuchano prelekcji ks. Błaszczyka na temat roli krzyża w historii i kulturze pasyjnej narodu ormiańskiego oraz wystąpienia niżej podpisanego na temat historii narodu ormiańskiego. Całość zakończyły oficjalne przemówienia zgromadzonych dostojnych gości oraz uroczysty obiad w siedzibie Rektoratu Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego.
Podniosły nastrój, który towarzyszył uroczystościom w Klebarku Wielkim, pozostawił w ich uczestnikach przekonanie, że było to godne zwieńczenie ormiańskiego Roku Pamięci 1915–2015.

Armen Artwich
                                                                                                                             Awedis nr 25 zima 2015

radio Olsztyn
TVP Olsztyn

JE Ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan,
wraz z przedstawicielami Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

 ZAPRASZA NA

 UROCZYSTOŚCI DNIA PAMIĘCI
O OFIARACH LUDOBÓJSTWA ORMIAN W 1915 R.

8 listopada 2015 roku, Klebark Wielki

Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego
Kapelanat Suwerennego Zakonu Maltańskiego
 

W programie:
   • godz. 10.00 – powitanie zaproszonych gości
   • godz. 11.00 – uroczysta Msza św. koncelebrowana, której będzie przewodniczył JE Abp dr Edmund Piszcz
   • godz. 12.00 – modlitwa w języku ormiańskim przy chaczkarze, w intencji Ormian zamordowanych podczas ludobójstwa
   • Konferencja:
    „Krzyż w historii i kulturze pasyjnej narodu ormiańskiego”
    wygłosi ks. prał. Henryk Piotr Błaszczyk – Rektor Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,
    Prałat Kościoła ormiańskokatolickiego, Rektor Sanktuarium Krzyża Świętego
   • Uroczysty obiad w siedzibie Rektoratu Sanktuarium Relikwii Krzyża Świetego

 
Współorganizatorzy:
– Ambasada Armenii w Polsce
– Sanktuarium Krzyża Św. w Klebarku Wielkim
– Wspólnota Ormian na Warmii i Mazurach

Miejscowość Klebark Wielki znajduje się 6 km na południe od Olsztyna. Dojazd autobusem PKS, busami komunikacji lokalnej, lub własnym środkiem transportu.