default_mobilelogo

W VI. Niedzielę Wielkanocną,  22 maja 2022 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, który jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odbyły się uroczystość  odpustowa.

O godzinie 7.30 odprawiono Godzinki Stanisławowskie (z kazaniem o. Wojciecha, Superiora OO. Oblatów z kościoła św. Józefa), a na każdej mszy św. udzielane było błogosławieństwo relikwiami łez Matki Bożej tzw. Tuwalnią, czyli relikwiarzem z chusteczką, którą ocierano łzy płynące z oczu Maryi na Jej obrazie w Stanisławowie w XVIII wieku. 

O godz. 14.00 odprawiona była msza św. w obrządku ormiańskim, celebrowana przez ks. prof. Józefa Naumowicza, wpisująca się w program uroczystości odpustowych w 85. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu w 1937 r.

Mszę św. poprzedziło poświęcenie przez celebransa nowej mensy ołtarzowej wzorowanej, podobnie jak cały ołtarz, na tej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Wierni zaproszeni zostali do uczestniczenia we mszy św. wyjątkowo w prezbiterium. W ten sposób msza św., sprawowana u stóp Cudownego Obrazu, była kameralna i niezwykła. W homilii ks. Naumowicz wspomniał historię Obrazu, jego powojenną ekspatriację ze Stanisławowa i wędrówkę. A także wielką zapobiegliwość ks. Kazimierza Filipiaka i ogromny wysiłek ks. Cezary Annusewicza, by podźwignąć kościół św. Piotra i Pawła z ruin na chwałę Matki Bożej Łaskawej. Ks. Naumowicz odwoływał się do słów abpa Józefa Teodorowicza o roli, jaką mieli do spełnienia polscy Ormianie na początku XX wieku jako łącznik między chrześcijanami Wschodu i Zachodu. Choć – jak zawsze nieliczni – ale odgrywali ważną rolę w życiu  gospodarczym i społecznym Polski.

Po mszy udzielony został odpust zupełny. Asystę podczas mszy św. stanowili trzej młodzi ludzie. Po wakacjach spodziewany jest powrót do Polski diakona Narka, po odbyciu w Armenii dwuletniej służby wojskowej.

Księża: Cezary i Józef już teraz zapraszają na mszę św. ormiańskokatolicką do Kościół św. Piotra i Pawła, Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 2022 r.

mag

» szczegółowa historia Cudownego Obrazu MB Łaskawej