default_mobilelogo
 
Ormiańśkokatolicka Katedra Zwiastowania, Kair; fot Wikipedia
14 maja 2022 r.  katolikos - patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassiana, w towarzystwie arcybiskupa  Piotra Miriatiana udał się do Egiptu, by wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym Rady Kościołów Bliskiego Wschodu.
15 maja Patriarcha przewodniczył uroczystej liturgii w ormiańskokatolickim kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kairze, wygłosił kazanie (TUTAJ pełny tekst w j. ormiańskim). Wyraził w nim radość, że może przebywać na ziemi, która byłą schronieniem dla Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podziękował abpowi Krikorowi Augustinosowi Kussanowi (biskup eparchii Aleksandrii w Egipcie, z siedzibą w katedrze ormiańskokatolickiej w Kairze) za trud włożony w przygotowanie jego wizyty.
Nawiązał też do obchodzonego w tym dniu święta Cudu Krzyża. Krzyż stał się symbolem zwycięstwa i zbawienia wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, symbolem prawdy pojawiającej się w osobie Jezusa Chrystusa, a którą wielu odrzuciło. Każdy powinien szukać prawdy, bo w niej zawiera się szczęście. Ten, kto odnajduje prawdę, odnajduje sens swojego życia.

16 maja katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI wygłosił przemówienie inaugurujące Zgromadzenie Ogólne Rady Kościołów Bliskiego Wschodu w Kairze i udzielił błogosławieństwa (TUTAJ całe przemówienie w j. ormiańskim).

♦ 17 maja 2022 - Patriarcha Rafał Piotr XXI został wybrany przez Zgromadzenie przedstawicielem Kościołów katolickich w Radzie Kościołów Bliskiego Wschodu.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej