default_mobilelogo

Składamy serdeczne wyrazy współczucia
ZOFII LEWICKIEJ
Polskiej Ormiance z Agopsowiczów
z powodu śmierci
CÓRKI,  IZABELI

Prosimy o modlitwę, by miłosierny Bóg
 przyjął Jej duszę do swojego Królestwa w Niebie.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie...


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej