default_mobilelogo
WATYKAN
zdjęcie: Vatican Media
5 czerwca 2022 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, weszła w życie nowa Konstytucja Apostolska „Praedicate Evangelium”. Priorytet ewangelizacji i rola świeckich to główne idee, które łączą nową Konstytucję z Ekumenicznym Soborem Watykańskim II.

Jest to nowa Konstytucja o Kurii Rzymskiej, dokonująca szeregu zmian w instytucji, która wspiera Papieża w jego posłudze Kościołowi powszechnemu. Wiele z wymienionych w niej nowych rozwiązań zostało już wprowadzonych w ostatnim czasie.
Wraz z wejściem w życie nowej konstytucji apostolskiej „Praedicate Evangelium” zakończyła się droga reformy, która trwała prawie dziesięć lat. 

Nowa konstytucja całkowicie uchyla i zastępuje dotychczas obowiązującą konstytucję apostolską „Pastor Bonus”, wydaną w 1988 roku przez św. Jana Pawła II. Sankcjonuje zmiany w Kurii Rzymskiej wprowadzone za pontyfikatu Franciszka. Wnosi także kilka nowości: zastąpienie dotychczasowych kongregacji i papieskich rad – dykasteriami i połączenie kilku urzędów kurialnych, umożliwienie kierowania dykasteriami ludziom świeckim, a także pierwszeństwo ewangelizacji w pracy Kurii Rzymskiej.

» Vatican News - cły artykuł w j.polskim

«Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ, Սուրբ մկրտութեան շնորհիւ, միսիոնար աշակերտ է` այնքանով, որքանով ան հանդիպեցաւ Աստուծոյ սիրոյն, Յիսուս Քրիստոսի մէջ». Ֆրանչիսկոս Պապ՝ Առաքելական նոր Սահմանադրութեան նախաբանին մէջ:

Երեկ՝ Յունիսի 5-ին, Պենտեկոստէի տօնին, գրեթէ մէկ տասնամեակ տեւած բարեփոխումներու ճանապարհ անցնելէ ետք ուժի մէջ մտաւ Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին «Praedicate Evangelium – Հռչակել Աւետարանը» Առաքելական նոր Սահմանադրութիւնը։
Ընդհանրապէս բարեփոխումները սկիզբ առած են դեռևս Պօղոս Զ-ի կողմէ հրապարակուած «Universi regimini Ecclesiae» (1967) սահմանադրութեամբ, որ հետագային Յովհաննէս Պօղոս Բ-ը փոխարինեց «Pastor bonus» (1988) սահմանադրութեամբ:
Ֆրանչիսկոս Պապի Առաքելական նոր Սահմանադրութեան հիմնական գաղափարները՝ այսինքն Աւետարանութեան առաջնահերթութիւնը և աշխարհականներու դերը, ուղղակիօրէն կը կապուին Վատիկանի Բ Տիեզերական ժողովին հետ։

 » Vatican News - cały artykuł w j.ormiańskim

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej