default_mobilelogo

W tym roku czerwiec jest miesiącem wyjątkowo bogatym w święta, uroczystości i wspomnienia Świętych [TU wykaz świąt w 2022 r.].
Więcej informacji w podłączonych linkach (po kliknięciu na datę).

5 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego (orm., łac.), Ton Galystian Hokwujn Syrpo - Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

11 czerwca - wspomnienie Błogosławionego Ignacego Malojana, Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani - Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի

12 czerwca - Uroczystość Świętej Trójcy (orm., łac.), Ton Amenasurp Jerrortutian - Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան

13 czerwca - wspomnienie Św. Rypsymy, Surp Hripsime - Սուրբ Հռիփսիմէ (święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św.Rypsymy
Syrpoc Hripsimianc, Սրբոց Հռիփսիմեանց)

13 czerwca przypada też wspomnienie św. Antoniego z Padwy - który jest niezwykle popularnym świętym, zaraz po Matce Bożej, na całym świecie. Szczególnym kultem cieszy się w Polsce. Dla  Polskich Ormian zamieszkałych na Kresach jego moc była bezdyskusyjna. Do historii przeszła popularność kuckich odpustów odbywających się 13 czerwca, na które co roku zjeżdżali Ormianie z najodleglejszych zakątków.

14 czerwca - wspomnienie Św. Gajany, Surp Gajane Սուրբ Գայիանէ (święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św. Gajany
Syrpoc Gajanianc, Սրբոց Գայիանեանց)

18 czerwca - Święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza OświecicielaSyrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin jeln i wirapen - Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej