default_mobilelogo
"Zesłanie Ducha Świętego", Jan II Restout, Luwr

Zesłanie Ducha Świętego
Ton Galystian Hokwujn Syrpo - Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

W Dniu Pięćdziesiątnicy, po siedmiu tygodniach od Wielkanocy świętujemy Zesłanie Ducha Świętego, które w tym roku przypada 5 czerwca. W Polce zwana potocznie Zielone Świątki.
Dziś - siedem tygodni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - Kościół katolicki - zarówno ormiański jak i łaciński - obchodzi tą uroczystość. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.
Po Pięćdziesiątnicy jest następny okres siedmiu tygodni: niedziele po zesłaniu Ducha Świętego. Na jego zakończenie, w siódmą niedzielę po zesłaniu Ducha (w tym roku 27 lipca) przypada Święto Przemienienia Pańskiego, słynny ormiański Wardawar.
To jedno z najstarszych świąt Kościoła. Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie oczekiwali w Wieczerniku na urzeczywistnienie obietnicy danej przez Mistrza, który miał im zesłać Ducha Pocieszyciela. Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu na Maryję i Apostołów zstąpił Duch Święty.  

Zesłanie Ducha Świętego to wiosna Kościoła. W Credo mówimy, że wierzymy "w Ducha Świętego - Pana i ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi". Duch Święty jest tym, który ożywia ludzkiego ducha, naszą wiarę, nadzieję, miłość. Owocem jego działania - jak mówi św. Paweł Apostoł w liście do Galatów "są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość" . 
(z wywiadu dla PAP ks. prof. Józef Naumowicza, 2021 r. - TUTAJ cały wywiad).

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej