default_mobilelogo

W niedzielę 29 maja 2022 r. setki wiernych przybyło z całego Libanu, aby wziąć udział we Mszy Świętej i uczestniczyć w Procesji Maryjnej, która została zorganizowana z okazji Dnia Pielgrzymki do Matki Bożej z Bzommar. Liturgię odprawił i wygłosili kazanie patriarchalny wikariusz kongregacji Bzommar ks. Gabriel Muradian, w przepięknie usytuowanym amfiteatrze klasztoru Bzommar. 
Po zakończonej liturgii wierni, odmawiając różaniec, przeszli przez nowy Święty Park, poświęcony Matce Bożej z Bzommar.

Klasztor w Bzommar (Liban, 36 km na północny wschód od Bejrutu) pochodzi z 1749 r. Jest sanktuarium maryjnym Matki Bożej z Bzommar, a także siedzibą Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Znajduje się tu również jedyna na Bliskim Wschodzie kaplica poświęconą św. Janowi Pawłowi II, z Jego relikwiami.

 » więcej zdjęć (Institut Du Clergé Patriarcal De Bzommar)            » film z uroczystości
 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej