default_mobilelogo
 Panik (prow. Szirak, Armenia), 2019 r.

Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. (św. Jan Paweł II)
Մարիամի հետ՝ աղօթել Քրիստոսին (Սբ. Յովհաննէս Պօղոս Բ.) 

W katolickim Kościele, również w Armenii, w maju odbywają się nabożeństwa i procesje poświęcone Najświętszej Marii Pannie, odmawia się różaniec. W ormiańskim Kościele nie ma tradycji oddzielnego "miesiąca różańcowego" (w łacińskim - październik).

Nabożeństwo majowe znane było na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc ten poświęcić Maryi. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. Papież Paweł VI w encyklice Mense maio podkreślił, że miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. 
Maj w Kościele katolickim jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przez cały miesiąc odprawiane są nabożeństwa majowe, które są najbardziej popularną formą czci Matki Bożej w tym czasie. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi. 
W Polsce nabożeństwa majowe swoją tradycją sięgają połowy XIX wieku, najczęściej odprawiane są w kościołach, ale również przy krzyżach, figurach i przydrożnych kapliczkach.
Ormiańskokatolickie parafie w Armenii zapraszają swoich wiernych do wspólnej majowej modlitwy. Np. w kaplicy Seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu będzie odprawiana codziennie od 2 do 31 maja o godz. 19.00 (17.00 czasu polskiego), rozpocznie się w niedziele 1 maja o godz. 11.00 (9.00 czasu polskiego), i modlitwa ta będzie transmitowana na facebooku.

» Historia różańca            » O nabożeństwach majowych (brewiarz.pl)
jak modlić się na różańcu (art. w j.ormiańskim)

 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej