default_mobilelogo

W dniach 11-15 lipca 2022 r. w klasztorze ormiańskiej kongregacji Mechitarystów na wyspie San Lazzaro (Wyspa Świętego Łazarza) koło Wenecji odbyło się Zgromadzenie Ogólne Kongregacji Mechitarystów. Uczestniczyli w nim duchowni ze zgromadzeń w Wenecji i Wiedniu, pochodzący z Armenii, Libanu, Turcji i Francji.
W pracach Zgromadzenia 13 i 14 lipca uczestniczył Kardynał Leonardo Sandri, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich (do 2022 r. Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich). Chciał tym potwierdzić uwagę i troskę Stolicy Apostolskiej o mnichów mechitarystów, kustoszy tak cennego dla całego narodu ormiańskiego dziedzictwa duchowego i kulturowego.
Kard. Sandri przypomniał o wielkiej roli Mechitarystów w świecie i ich założycielu, Słudze Bożym MECHITARZE Z SEBASTY - „wiernym słudze w mrocznych i trudnych czasach dla narodu ormiańskiego” - , którego szczątki przechowywane są w kościele w Wenecji. 14 lipca, podczas Świętej Liturgii, w swoim wystąpieniu przekazał papieskie pozdrowienie i błogosławieństwo. Nawiązał też do procesu beatyfikacyjnego i ogłosił, że 8 września odbędzie się uroczystość zakończenia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego opata Mechitara z Sebasty pod przewodnictwem biskupa Francesco Moraglia, patriarchy Wenecji.

Św. Benedykta z Nursjii, patrona Europy, święty  Kościoła katolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, luterańskiego oraz ormiańskiego i prawosławnego.
Święto liturgiczne, ustanowione przez papieża Pawła VI obchodzone jest 11 lipca.

Św. Benedykt, urodził się w Nursji (środkowe Włochy). Żył na przełomie piątego i szóstego wieku chrześcijaństwa. Były to czasy upadku wartości. Kiedy miał 17 lat, rodzice wysłali go do Rzymu, aby tam zdobył wykształcenie. Po niedługim czasie pobożny młodzieniec uciekł z rojnego i gwarnego miasta. Zobaczył tam bowiem ludzi żyjących z dala od wiary, lubujących się w zbytku i niewyszukanych rozrywkach. Ten świat budził w nim odrazę. Wolał zrezygnować z wykształcenia niż żyć w takim środowisku. Wybrał ascezę i poświęcenie się Bogu.

» cały artykuł            » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

 
 
 


W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przygotowywana jest wystawa „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”.

Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest prof. dr hab. Andrzej A. Zięba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce PAU. Tytuł wpisuje się w myśl przewodnią tegorocznej odsłony Nocy Cracovia Sacra, odbywającej się pod hasłem „Pod znakiem krzyża”, w której Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego bierze udział. Wystawa planowana jest w terminie od 12 sierpnia do 19 listopada 2022 r. (...)

 
 

6 LIPCA 2022, ŚRODA, ew. Mt 13, 1-9

PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY*
Stwardniałem jak skała, stałem sie podobny do drogi;
ciernie świata mnie zdławiły i uczyniły dusze moją niepożyteczną.

Ale Ty, o Panie, siewco dobra, spraw, by wzrastała we mnie roślina słowa,
abym przyniósł owoc jeden z trzech: stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny.

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela - Giut nyszcharac Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin
Գիւտ նջխարաց Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին

Według tradycji, Grzegorz Oświeciciel, apostoł Armenii, w ostatnich latach życia, poświęcił się modlitwie i prowadził życiu ascetyczne w samotności, w jaskini Mane na Górze o nazwie Sepuh (wzniesienie leży w górnym biegu Eufratu, niedaleko miasta Erzurum – bizantyńskiego Theodosiopolis, w starożytności była to prowincja Daranaghi, pierwsza prowincja Wielkiej Armenii). Gdy Grzegorz zmarł tam ok. 328 r., jego ciało znaleźli pasterze, którzy je pochowali pod stosem kamieni nie wiedząc, że był on głową Kościoła ormiańskiego. Nieco później, jeden z jego uczniów, Karnik z Basen, gdy w wizji dowiedział się, gdzie jest miejsce pochówku, udał się do Sepuh i tam odnalazł relikwie. Przeniósł je do niedalekiej miejscowości Tordan (gdzie, wg jednej z tradycji, miał być pochowany także Trdat III, pierwszy chrześcijański król Armenii) i tam je pochował. Z czasem relikwie św. Grzegorza Oświeciciela stały się przedmiotem wielkiej czci w Kościele ormiańskim.
Relikwie świętego są przechowywane w różnych miejscach kultu. Jego prawa ręka znajduje się w Eczmiadzynie i służy do błogosławienia każdego nowego Katholikos czyli każdego nowego patriarchy kościoła, podczas gdy lewa ręka znajduje się w Sis. Czaszka Świętego Grzegorza została skradziona z Konstantynopola aby uchronić ją przed zniszczeniem i jest przechowywana w kościele Świętego Grzegorza Armeńskiego w Neapolu, zamknięta we wspaniałym srebrnym relikwiarzu, który został wykonany w 1788 roku przez ważnego neapoleteńskiego artystę na zlecenie opatki Anny Mari Ruffo. Prawica św. Grzegorza (przedramię) to jedna z najważniejszych świętości Kościoła ormiańskiego, przechowywana obecnie w katolikosacie w Eczmiadzynie. Jest wynoszona na czas największych uroczystości. Co siedem lat jest używana podczas błogosławienia świętego oleju - myronu.

» o św. Grzegorzu Oświecicielu

 

WATYKAN

W intencji modlitewnej na lipiec, (w związku ze zbliżającym się 24 lipca Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych, ustanowionym przez papieża) przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża, w opublikowanym wideo, Franciszek poleca pamięci Kościoła osoby starsze. W ten sposób Ojciec Święty kolejny raz zwraca uwagę na wartość ludzi w podeszłym wieku. Pod koniec lutego rozpoczął poświęcony im cykl katechez.
Papież podkreśla, że we współczesnym starzejącym się społeczeństwie osób w zaawansowanym wieku jest coraz więcej, ale kulturowym wzorcem wciąż jest młody-dorosły, człowiek samowystarczalny i niezależny. „To młodość nadaje sens życiu, starość jest utożsamiana z jego utratą, dlatego osoby w jesieni życia są narażone na ryzyko wykluczenia” .
 » Vatican News - tekst w j. polskim
Հինգշաբթի, 30 յունիսին, «Պապի աղօթքի համաշխարհային ցանց» քահանայապետական կազմակերպութիւնը լոյս ընծայեց ֆրանչիսկոս Պապին յուլիս ամսուան աղօթքի դիտաւորութեան տեսերիզը, որուն մէջ ֆրանչիսոս Պապ կը հրաւիրէ աղօթել տարեցներուն, մեծ հայրիկներու եւ մայրիկներուն համար նկատել տալով որ անոնք կը ներկայացնեն ժողովուրդներուն արմատներն ու յիշողութիւնը։ Պապին աղօթքի քահանայապետական ցանց կազմակերպութեան հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ նշուած է, որ Պապին յուլիս ամսուան աղօթքի դիտաւորութիւնը կը զուգադիպի տարեցներուն համաշխարհային երկրորդ օրուան տօնակատարութեան, որ տեղի պիտի ունենայ յառաջիկայ 24 յուլիսին, ըլլայ հռոմի, ըլլայ աշխարհի բոլոր թեմերուն մէջ։
» Vatican News - nagranie, tekst w j. ormiańskim
  

Pracownik Ośrodka dr Tomasz Krzyżowski odnalazł w Archiwum Kongregacji dla Kościołów Wschodnich (Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali) w Watykanie ciekawe materiały archiwalne na temat sytuacji archidiecezji lwowskiej w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym (do 1958 roku). Wśród dokumentów znalazły się raporty księży o sytuacji Kościoła ormiańskiego, dekrety Stolicy Apostolskiej, korespondencja patriarchy Grzegorza Piotra XV Agadżaniana oraz petycje Ormian z Polski w sprawie zachowania obrządku ormiańskiego (Michała Bohosiewicza, Bronisława Roszki, Jana Agopsowicza i innych). Dokumenty zostaną wkrótce opracowane i opublikowane, wzbogacając naszą wiedzę o najnowszej historii Kościoła ormiańskiego w Polsce.

tekst i zdjęcie: Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańska w Polsce


WATYKAN
zdjęcie: Vatican Media
"Porzućmy polemiki, strzeżmy komunii, zachwycajmy się pięknem liturgii!"
W uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca 2022 r.) papież Franciszek opublikował list apostolski „Desiderio desideriavi” [„Gorąco pragnąłem”] o formacji liturgicznej Ludu Bożego. Jest to tekst skierowany do biskupów, prezbiterów i diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Stanowi zachętę do  do pielęgnowania w Kościele piękna liturgii, tak aby umożliwiała ona faktyczne spotkanie z Bogiem i była narzędziem ewangelizacji. „Każdy akapit nowego dokumentu Franciszka jest przeniknięty świadomością, że w liturgii chodzi przede wszystkim o to, by zrobić miejsce dla Innego” - pisze watykanista Andrea Tornielli.
Papież przypomina, że wiara chrześcijańska jest spotkaniem z Jezusem żywym i liturgia to umożliwia. Eucharystia nie jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, lecz jej uobecnieniem.
Franciszek podkreśla, że należy wychowywać do rozumienia symboli, co dla współczesnego człowieka jest coraz trudniejsze. Trzeba dbać o ars celebrandi – sztukę celebracji. Zastrzega, że nie można się tego nauczyć uczęszczając na kursy wystąpień publicznych lub technik komunikacji perswazyjnej. To raczej sama liturgia nauczy nas tej sztuki, jeśli będziemy ją sumiennie sprawować.
na podstawie: ekai, Vatican News

 » Vatican News - tekst listu

 

W Starej Białej, z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej i Grupy Inicjatywnej przy Parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej ponownie odbędzie się 3 lipca 2022 r. piknik, tym razem letni: "Wakacyjny Piknik Charytatywny 13,3", na rzecz wsparcia ormiańskiej wspólnoty katolickiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Panik (Armenia, prow. Szirak).
Główny patronat nad Piknikiem przyjął katolikos - patriarcha ormiańskiego Kościoła katolickiego Rafał Piotr XXI Minassian.
Szczegóły programu można zobaczyć na plakacie. Pierwszy Piknik odbył się 9 stycznia (TU opisywaliśmy to wydarzenie). Zimowy piknik bardzo się udał. Parafia mocno się zintegrowała i już wtedy zaplanowano jego drugą, letnią edycję (obok "bilet" dla gości Pikniku - oczywiście każdy, kto by zechciał pomóc, może z nr konta tam podanego skorzystać...).

Główny cel – pomoc w odbudowie zniszczonego centrum parafialnego, które ma ogromne znaczenie dla wiernych w Paniku. Obiekt jest w stanie tragicznym (poniżej kilka fotografii z ubiegłego tygodnia), a tamtejsza wspólnota katolicka sama nie jest w stanie udźwignąć kosztów jego remontu.

 

ARMENIA

W Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego im. kard. Aghajaniana w wiosce Toros w pobliżu Giumri (prow. Szirak) w dniach 27-29 czerwca 2022 r., podobnie jak w ubiegłych latach, odbywa się szkolenie dla ministrantów.
Oficjalnym rozpoczęciem trzydniowego spotkania była msza św. odprawiona przez ks. Karnika w asyście księży Nareka Tadevosyana i Masztoca Zahteriana, rektora niższego seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu.

W spotkaniu uczestniczy ok. pięćdziesięciu młodych chłopców z różnych wspólnot katolickich Armenii. Biorą udział w spotkaniach, które prowadził ks. Karnik wraz z innymi księżmi, a także seminarzyści z Erywania. Uczestniczą w lekcjach śpiewu, prowadzonych przez panią Gohar Shakhulyan, zapoznają się również ze sprzętami i szatami liturgicznymi. Biorą udział w grach logicznych. Przystępują do spowiedzi (sakrament pokuty i pojednania), uczą się modlitwy różańcowej. Ale także grają w piłkę nożna i inne gry.
Każdy dzień spotkania rozpoczyna się mszą św. Wieczór, to wspólna modlitwa, oglądanie filmów.

» cały artykuł, zdjęcia

PARAFIA CENTRALNA

25 czerwca o godz. 12.30, w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ks. prof Józef Naumowicz udzielił ślubu Monice i Noemu Mnacakanyan.
 ♥ Nowożeńcom życzymy wszelkiego błogosławieństwa! ♥
Ślub – w katolickim obrządku ormiańskim nazywa się „koronacją”. Korony nałożone na głowę zaślubionych symbolizują godność i piękno małżeństwa (tak chciał Stwórca !). Ale związek to także sprawa poważna i odpowiedzialna, stąd nad głowami ślubujących „brat krzyżowy” trzyma krzyż, a na koniec małżonkowie wypijają pobłogosławione wino z jednego kielicha – bo przez całe życie chcą razem pić kielich doli i niedoli, radości i cierpienia...
  
PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w 4. niedzielę po Pięćdziesiątnicy,

26 czerwca 2022 r. o godz. 11.00,
w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.

Po Mszy św. – spotkanie. Mszalik do pobrania TUTAJ

To nasza ostatnia Msza św. przed wakacjami z udziałem kleryków Aharona i Emmanuela, którzy 1 lipca udają się do Armenii na ok. 2,5 miesiąca. 

PS. Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy tak miło odpowiedzieli na propozycję warsztatów śpiewu ormiańskiego. Nie udało się w tym terminie, ale zrobimy je w późniejszym, który dużo wcześniej wspólnie ustalimy.

Z serdeczną pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

X Światowe Spotkanie Rodzin22 czerwca 2022 r. w Rzymie rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin, które potrwa do niedzieli, 26 czerwca. Hasłem spotkania są słowa: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

Wydarzenie o niespotykanej dotąd formule. Głównym miejscem spotkania jest Rzym, ale w tych samych dniach każda diecezja będzie mogła zorganizować lokalne spotkanie dla swoich rodzin i wspólnot. „Każda rodzina na świecie może więc wziąć udział w tym spotkaniu, zaplanowanym w szóstą rocznicę «Amoris laetitia» i cztery lata po «Gaudete et exsultate»” - podkreślił papież Franciszek w swoim przesłaniu wideo z 2 lipca 2021 r.
Ten "synod rodzin świata" rozpocznie się festiwalem rodzin: "Piękno Rodziny"
 w obecności Ojca Świętego w watykańskiej Auli Pawła VI. W czwartek 23 czerwca tematem dnia będzie miłość rodzinna. Tematem piątku 24 czerwca będzie powołanie. Tematem soboty 25 czerwca będą „drogi świętości”. Tego dnia wieczorem na placu św. Piotra papież odprawi Mszę św. dla uczestników spotkania, którzy w niedzielę ponownie zgromadzą się oni na placu św. Piotra, by wziąć udział w modlitwie „Anioł Pański” i wysłuchać papieskiego przesłania dla rodzin.

Światowe Spotkanie Rodzin – spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane jest przez Papieską Radę ds. Rodziny od 1994 r. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata. 
Poprzednie ŚSR odbyło się w 2018 r. w Dublinie w Irlandii. Wtedy też ogłoszono, że kolejne odbędzie się w Rzymie w 2021 r. w piątą rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka. 
20 kwietnia 2020 r. poinformowano, że w związku z pandemią koronawirusa spotkanie zostało przełożone na czerwiec 2022 r. 

O rozpoczęciu (Vatican News):
 » art. w j. polskim        » art. w j. ormiańskim

ARMENIA

22 czerwca 2022 r. w Rzymie rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin, które potrwa do niedzieli, 26 czerwca. Hasłem spotkania są słowa: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”.

Ma nową formułę. 2 lipca 2021 r. papież ogłosił ją w krótkim wideoprzesłaniu. Będzie się odbywać zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych. [TU artykuł]
X Światowe Spotkanie Rodzin, w którym bierze udział także papież Franciszek, potrwa od 22 do 26 czerwca 2022 roku w Rzymie i zakończy trwający od 19 marca 2021 r. Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. 

Przykładem spotkania w kościele lokalnym, wpisującego się w X Światowego Spotkania Rodzin, jest Trzecie Spotkanie Rodzin, które w dniach 14-15 czerwca 2022 r. odbyło się w Armenii, w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Agadżaniana (Aghajanian Center) w wiosce Toros. W spotkaniu wzięły udział 32 rodziny z ormiańskokatolickich wspólnot Armenii.

» cały artykuł

 

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

 
Grześ i Tadziu, nowi członkowie Kościoła, w otoczeniu swoich rodzin.

Sto lat w łacińskiej wersji wykonane przez Wrocławskich Madrygalistów wybrzmiało we Wrocławiu dwa razy.
Po odprawieniu mszy św. przed południem w Gliwicach ks. prof. Józef Naumowicz zawitał do Wrocławia, gdzie jak zwykle w gościnnym kościele Bożego Ciała, w asyście o. Marka Miławickiego OP odprawił ormiańskokatolicką Mszę św. o godz. 16.

Wcześniej, o godz. 15.00, ks. Naumowicz udzielił sakramentu chrztu św. i bierzmowania dwóm chłopczykom.

Po zakończeniu Mszy św. nastąpiła miła uroczystość odczytania słów wdzięczności i podziękowania dla ks. proboszcza Marka Białego, przesłanych przez ks. kardynała Kazimierza Nycza. Radosne plurimos annos dla  Księdza Dobrodzieja zaśpiewali Wrocławscy Madrygaliści. Do nich w śpiewie dołączyli wierni.  

» cały artykuł, galeria zdjęć     

PARAFIA POŁUDNIOWA

 


19 czerwca, w drugą niedzielę Zesłania Ducha Świętego, ks. prof. Józef Naumowicz odprawił w Gliwicach, w kościele ormiańskim pw. Trójcy Świętej mszę św. Była to msza odpustowa – w nawiązaniu do słynnego odpustu św. Antoniego w Kutach, na który co roku zjeżdżała się, jak podają ówcześni świadkowie, „cała Ormiańszczyzna”, z najodleglejszych miejsc, nie tylko z Polski. 
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy przypada 13 czerwca. Jest on niezwykle popularnym świętym, zaraz po Matce Bożej, na całym świecie. Dla  Polskich Ormian zamieszkałych na Kresach jego moc była bezdyskusyjna. 

Uroczystą mszę św. uświetniła Marysia Kasprowiczówna, która pod koniec mszy pięknie zaśpiewała pieśń: Jezus Najwyższe imięMarysia zajęła I. miejsce w Bytomskim Konkursie Piosenki Religijnej w tym roku!

» artykuł, zdjęcia

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Dziś, 18.06.2022 r. ks. prof. Józef Naumowicz - administrator ormiańskokatolickiej parafii południowej pw. Grzegorza Oświeciciela odprawił Mszę św. w obrządku ormiańskim w kościele św. Mikołaja w Krakowie.
Bóg zapłać.
 MM

Loch,w którym więziony był i torturowany
św. Grzegorz Oświeciciel 

Święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն

W tym roku święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza Oświeciciela, wg ormiańskieokatolickiego kalendarza liturgicznego, obchodzone jest 18 czerwca. Św. Grzegorz Oświeciciel padł ofiarą prześladowania chrześcijan. Został wrzucony do lochu (obecnie klasztor Chor Wirap), gdzie przebywał 13 lat. Kiedy władca Armenii Trdat III zachorował na tajemniczą chorobę po egzekucji młodych chrześcijanek Rypsymy i Gajane, wezwano Grzegorza. Ten uleczył króla, który uwierzył w moc wiary chrześcijańskiej. Z wdzięczności nie tylko wypuścił św. Grzegorza na wolność, ale sam wraz ze swoim dworem przyjął chrzest i zaprowadził chrześcijaństwo na nowo. 
Armenia stała się oficjalnie pierwszym na świecie krajem chrześcijańskim.
 

» więcej o św. Grzegorzu Oświecicielu (w j. polskim i ormiańśkim)
» artykuł w j. ormiańskim ze strony Ordynariatu
Ormiańskokatolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej

Zapraszamy na Msze św. ormiańskokatolickie, które odprawi ks. prof. Józef Naumowicz duszpasterz parafii centralnej oraz parafii południowej: 
♦ W SOBOTĘ 18 CZERWCA 2022 R.
W KRAKOWIE O GODZINIE 16:00
W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA PRZY UL. KOPERNIKA 9 
*
W NIEDZIELĘ 19 CZERWCA 2022 R.
♦ w GLIWICACH - O GODZINIE 11.00
kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.
 Msza św. odpustowa – w nawiązaniu do słynnego odpustu św. Antoniego w Kutach

*

we WROCŁAWIU  - O GODZINIE 16.00
Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1 (wejście od ul. Świdnickiej) 

Przed mszą św., o godz. 15.00 – chrzest dwójki dzieci w obrządku ormiańskokatolickim.
Po długiej przerwie, po wrocławskiej mszy św. zapraszamy na spotkanie przy kawie, herbacie, czymś słodkim.

Pod tytułowym hasłem 25 lat temu odbył się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. W dniu Bożego Ciała, przypominane jest to ważne dla Kościoła Katolickiego wydarzenie.
Miało też wtedy miejsce wyjątkowe dla Ormian Polskich wydarzenie. Szóstego dnia Konkresu, w kościele dominikanów pw. św. Wojciecha odprawiona została uroczysta Msza św. w obrządku ormiańskim. Głównym celebransem był Wielce Błogosławiony Howannes Bedros (Jan Piotr) XVIII Kasparian, ówczesny Patriarcha – Katolikos Ormian, w asyście Arcybiskupów i Biskupów obrządku ormiańskiego.

Dwa ostatnie dni 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego miały wyjątkowy charakter ze względu na udział w nim Ojca Świętego, Jana Pawła II, który uczestniczył wspólnie z duchowieństwem w adoracji Najświętszego Sakramentu w Katedrze Wrocławskiej. Po południu Papież przewodniczył Wielkiej Modlitwie Ekumenicznej w Hali Ludowej (obecnie: Stulecia). Następnego dnia papież Jan Paweł II uroczyście zakończył Kongres podczas Statio orbis – Mszy Świętej, której przewodniczył w centrum Wrocławia.

Przypominamy z okazji tej rocznicy [TUTAJ] artykuł sprzed 5 lat, w 20. rocznicę Kongresu.

» artykuł o Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w j.ormiańskim (VATICAN NEWS)

ARMENIA

17 maja 2022 r.,  decyzją papieża Franciszka ks. MICHAŁ (MIKAEL) BASSALE został mianowany nowym Administratorem Apostolskim Ordynariatu dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej w Armenii. 13 czerwca 2022 r. w katedrze pw. Świętych Męczenników w Giumri, nastąpiła oficjalna prezentacja i wprowadzenie nowo mianowanego Administratora.

Spotkanie rozpoczęła msza św., pod przewodnictwem ks. Bassale, któremu towarzyszyli ks. Karnik Hovsepian i ks. Krikor Mkrtchyan (proboszcz katedry w Giumri). Podczas liturgii był obecny abp José Avellino Betancourt, nuncjusz apostolski dla Armenii i Gruzji.
W niedzielę 12 czerwca ks. Michał Bassale odwiedził miejscowość Mets Sepasar, gdzie był obecny podczas mszy św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, na której dzieci przystąpiły do I Komunii Świętej, a także kościół w Mets Sepasar świętował 130 rocznicę założenia.

» cały artykuł


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej