default_mobilelogo
3 grudnia odeszła moja ukochana siostra cioteczna Krystyna,
wnuczka Antoniny i Jakuba Axentowiczów, córka Janiny i Stanisława Axentowiczów. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Nina Kordys2 grudnia 2023 r., to ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie, jakie Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich zorganizowało dla ormiańskiego środowiska. Okazje były dwie, i bardzo istotne, pierwsza, to 85. rocznica śmierci ostatniego ormiańskiego biskupa Lwowa – abpa Józefa T. Teodorowicza. Uczciliśmy tę rocznicę uroczystą ormiańskokatolicką Mszą św., którą w kościele oo. dominikanów przy ul. Freta 8/10, sprawował ks. prof. Józef Naumowicz. We mszy uczestniczył Kanclerz Kurii Warszawskiej ks. Janusz Bodzon. Do mszy służyli ormiańscy klerycy studiujący w Warszawskim Seminarium Duchownym.
Drugą okazją do spotkania, właśnie 2 grudnia, była pierwsza rocznica otwarcia ekspozycji “Skarbnica Polskich Ormian”. (...)

mot; Fot. Władysław Deńca; cały artykuł na stronie FKiDOP

Ormianie od wieków wpisani są w polską historię. Byli wiernymi posłańcami polskich królów na wschód, stworzyli strój szlachecki, wprowadzili pasy kontuszowe, piękne kobierce, działali w Polsce na polu artystycznym, kultowym i naukowym. Gdzie dziś żyją polscy Ormianie?

Opowie o tym ks. Józef Naumowicz, duszpasterz Ormian katolików polskich. Porozmawiamy także z Ormianką Lilit Karapetyan. Na spotkanie o Ormianach zaprasza Dorota Sołowiej, która w minioną sobotę rozmawiała z naszymi gośćmi tuż po Mszy Św. w obrządku ormiańskim. Ormianie spotkali się w Kościele Dominikanów przy Freta a później w Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na Warszawskiej Starówce.
? Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez Dorotę Sołowiej. https://soundcloud.com/radio-warszawa/tygiel-2023-12-06  

za FB Radio Warszawa

RZYM

W Papieskim Instytucie Wschodnim (Pontificio Istituto Orientale) w Rzymie w dniach 30.11 – 1.12.2023 r. odbyła się dwudniowa
międzynarodowa konferencja poświęcona św. Nersesowi Sznorhali, zatytułowana:
„PEŁNIA ŁASK, PEŁNIA CZŁOWIECZEŃSTWA. Święty Nerses Sznorhali na przełomie błogosławionego tysiąclecia”.

PIO jest wyższą uczelnią katolicką w Rzymie, w której podejmowane są badania naukowe i prowadzona jest edukacja w zakresie studiów nad chrześcijańskim Wschodem.
Rozpoczęcie konferencji nastąpiło rano 30 listopada, podczas którego przemówienie wygłosiła także ambasador Armenii przy Stolicy Apostolskiej, Karen Nazaryan. W konferencji wzięli udział wysocy rangą urzędnicy Stolicy Apostolskiej, naukowcy będący międzynarodowymi ekspertami i autorytetami - armenolodzy z Armenii i innych krajów, profesorowie czołowych światowych uniwersytetów, przedstawiciele duchowieństwa i środowisk akademickich Kościołów ormiańskich.
Konferencja wpisała się w szereg inicjatyw zaplanowanych w związku z obchodami 850. rocznicy śmierci tego Wielkiego Patriarchy. Niektóre z wydarzeń musiały zostać odwołane w związku z tragiczną sytuacją, jaka powstała w Górskim Karabachu (Arcachu) po 19 września 2023 r.  

» cały artykuł 

 

Patriarchat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego  opracował kolejny kalendarz liturgiczny - na rok 2024. Właśnie dostaliśmy go dzięki uprzejmości i życzliwości ks. prał. Karnika Youssefa Hovsepiana, obecnie pracującego w północno-wschodniej Syrii. 
BARDZO DZIĘKUJĘMY, DEAR MONSIGNOR! 
Kalendarz zawiera - oprócz kalendarium wszystkich miesięcy - wiele innych informacji: modlitwy, wykaz ważniejszych świąt na każdy miesiąc, informacje i dane adresowe eparchii (diecezji) i placówek misyjnych Kościoła ormiańskokatolickiego na świecie.
Na okładce kalendarza umieszczono portret Św. Nersesa Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178), patriarchy ormiańskiego – teologa, wielkiego chrześcijańskiego pisarza i poety, Świętego apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich. Pod koniec kwietnia 2021 r. znalazł się na liście Rady Wykonawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 60. wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023. 
Synod Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w sierpniu 2022 r. ustanowił - by uczcić 850. rocznicę Jego śmierci -  rok 2023 rokiem św. Nersesa Sznorhali.
» TUTAJ kalendarz w formacie PDF (w j. ormiańskim),
(a także
 w zakładce: nasz kościół/Kalendarze i mszaliki ormiańskie)


 

W miesiącu grudniu Franciszek chce zwrócić naszą uwagę na wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. W wideo opublikowanym przez Papieską Światową Sieć Modlitwy wzywa do pamiętania o nich nie tylko przed Bogiem, ale i w życiu społecznym. Chodzi tu zarówno o instytucje świeckie, jak i kościelne, a wreszcie o każdego z nas.

» cały artykuł w j. polskim (Vatican News)

 

Աղօթենք, որպէսզի հաշմանդամութիւն ունեցող անձերը դառնան հասարակութեան ուշադրութեան կենտրոն

Հրատարակուեցաւ Ֆրանչիսկոս Պապին Դեկտեմբեր ամսուայ աղօթքի դիտաւորութեան լսատեսողական պատգամը նուիրուած հաշմանդամութիւն ունեցող անձերուն որոնք համար Նորին Սրբութիւնը կը պահանջէ որ իշխանութիւնները խթանեն «ներառումի ծրագիրներ որոնք արժեւորեն» հաշմանդամութիւն ունեցող անձերու գործունեայ մասնակցութիւնը։

» cały artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

   


SERDECZNIE ZAPRASZAM
na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w Warszawie – 2 grudnia (sobota), godz. 16.30
w kościele OO. Dominikanów ul. Freta 10

(85. rocznica śmierci ks. abpa J. Teodorowicza).

ks. Józef Naumowicz

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej 
 » harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 

Do niedzieli 26 listopada trwa Red Week, inicjatywa promowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mająca na celu zwrócenie uwagi na współczesne prześladowania chrześcijan. W wielu krajach kościoły, pomniki i budynki publiczne oświetla się na czerwono, aby przypomnieć o braku wolności religijnej i jej skutkach w wielu regionach świata.

Akcja organizowana jest w ramach tzw. Czerwonego Tygodnia, który w praktyce rozciąga się na cały rok, uświadamiając opinii publicznej brak wolności religijnej w wielu krajach świata. W krwi męczenników od lat „zanurza się” rzymskie Koloseum, Fontanna di Trevi, paryska bazylika Sacré-Coeur czy słynna statua Zbawiciela w Rio de Janeiro. W ubiegłym roku do akcji po raz pierwszy włączyła się Polska.
Z analizy, jaką co dwa lata przygotowuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wynika, że wolność religijna jest naruszana w co trzecim kraju na świecie. „W 61 krajach dochodzi do prześladowań i dyskryminacji. Krwawe prześladowania mamy w 28 krajach, z czego 13 jest w Afryce” – zauważa ks. dr Andrzej Paś, dyrektor regionalnego biura PKWP we Wrocławiu. 

Poprzez podświetlenie na czerwono Dworca Głównego PKP we Wrocławiu (gdzie na co dzień mieści się regionalne biuro Stowarzyszenia) polska oficjalnie dołączyła do tegorocznej inicjatywy. Solidarność z prześladowanymi w sobotę potwierdziło sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

«Տառապող եկեղեցւոյ օգնութիւն» հաստատութեան Կարմիր շաբաթը
«Տառապող եկեղեցւոյ օգնութիւն» քահանայապետական իրաւունքով բարեսիրական հաստատութեան նախաձեռնութեամբ կարմիր լոյսով կը լուսաւորուին աշխարհի մէջ տարբեր պալատներ, եկեղեցիներ ի զօրակցութիւն կրօնքի պատկանելիութեան պատճառաւ հալածանքի թիրախ անձերուն

» artykuł w j. ormiańskim (Vatican News, 22 XI 2023 r)

INNE
Krzyż ustawiono 9 maja 2017 r. na jednym ze wzgórz w pobliżu wsi Dashkend niedaleko Stepanakertu, dla upamiętnienia żołnierzy poległych za wyzwolenie i obronę Arcachu (Górskiego Karabachu). Był drugim co do wysokości w Europie, widoczny ze wszystkich stron stolicy Arcachu. Miał specjalne oświetlenie, dzięki czemu był widoczny nawet w nocy.
Po agresji we wrześniu 2023 r. i całkowitym wyludnieniu Arcachu, Azerbejdżan w dalszym ciągu niszczy ormiańskie kulturowe dziedzictwo chrześcijańskie.
Azerowie zniszczył ten 50-metrowy, iluminowany Krzyż, co było ciosem nie tylko w wartość kulturową, ale także dla całej chrześcijańskiej społeczność ormiańskiej. Informację o tym podała witryna monitorująca dziedzictwo kulturowe Górskiego Karabachu: monumentwatch.org 19 listopada 2023 r. 
9 maja 2017 r. - montaż świetlistego Krzyża na wzgórzu w pobliżu Stefanakertu  ku pamięci żołnierzy poległych w obronie Arcachu.   Film (nakręcony 29 września 2023 r.), na którym widać Krzyż po zburzeniu... 
  PARAFIA POŁUDNIOWA 
 Jak co roku, dostaliśmy zaproszenie na tradycyjną już w Ryczeniu mszę św. barbórkową, przekazane przez Marka Kubickiego (górnik z kopalni RUDNA, „ryczenianin z urodzenia i wyboru"):
 
ZAPRASZAJĄ GÓRNICY Z RYCZENIA I OKOLIC ORAZ PROBOSZCZ KS. RYSZARD SKOCZ Z OSETNA

Ryczeń, pow. górowski, województwo dolnośląskie.
W Ryczeniu osoba abpa Józefa Teofila Teodorowicza, ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolickiego na terenach Rzeczypospolitej, jest upamiętniona wyjątkowo. W kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się portret abpa Teodorowicza (poświęcony i zawieszony w maju 2013 r.) pędzla Tomasza Wojnowskiego. Obok kościoła stoi obelisk upamiętniający Arcybiskupa, dłuta ryczeńskiego kamieniarza Jacka Tańskiego - ufundowany przez mieszkańców, poświęcony 26 października 2008 r., odnowiony w ubiegłym roku przed zbliżającą się w grudniu tradycyjną już mszą św. w intencji Arcybiskupa i górników.

            » o pierwszym w Polsce pomniku - obelisku abpa Terodorowicza


W tym roku, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, niedziela 19 listopada jest Pierwszą Niedzielą Postu przed Bożym Narodzeniem (Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej) - Araczin Kiraki Hisnakac - Ա. Կիրակի Յիսնակաց. 

Jest to okres przygotowań do Bożego Narodzenia i Epifanii. Według obrządku ormiańskiego okres ten trwa 50 dni,  rozpoczyna się w niedzielę po 15 listopada i kończy 5 stycznia.  

we wtorek, 21 listopada, obchodzone jest przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie, Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny - Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni - Ընծայումն Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. (...)  (więcej TUTAJ)

 Եկեղեցական Գիտելիքներ Առաջին Շաբաթ Յիսնակաց (19-26 Նոյեմբեր 2023)
Երեքշաբթի օր տօնն է «Աստուածածնայ Ընծայումին», որ կը յիշատակէ Մարիամի նուիրումը տաճարին, որպէս անդրանիկ զաւակ իր ծնողքին, Յովակիմի եւ Աննայի, իր ծննդենէն 75 օր վերջ, ինչպէս որ կը հրամայէր Տիրոջ օրէնքը։

» cały artykuł o świętach i wspomnieniach przypadających w pierwszym tygodniu Pięćdziesiątnicy (w j. ormiańskim)

 

Do dostrzeżenia wielu bied materialnych, kulturowych i duchowych naszego świata zachęcał Papież na uroczystej Eucharystii z okazji Światowego Dnia Ubogich. Do bazyliki watykańskiej przybyli na nią bezdomni i potrzebujący nie tylko z Rzymu, ale również innych włoskich diecezji. Franciszek podkreślił, że „nędza jest skandalem” i zachęcał do rozpowszechniania miłości miłosiernej, dzielenia się chlebem i dawania nadziei. 
Nawiązując do przypowieści o talentach, które otrzymaliśmy od Boga Ojciec Święty zachęcił do zastanowienia się, czy w naszym życiu idziemy drogą Jezusa, który uczynił siebie darem, czy też drogą egoizmu. Przypomniał, że każdy otrzymuje talenty na miarę osobistej misji, którą Pan powierza nam w codziennym życiu, w społeczeństwie i w Kościele. (...)

» cały artykuł w j. polskim (Vatican News)

 

Աղքատներու համաշխարհային Օր։ Աղքատութիւնը գայթակղութիւն է, երբ Տէրը վերադառնայ մեզմէ հաշիւ պիտի պահանջէ

Ֆրանչիսկոս Պապին քարոզին առանցքը կազմեց քանքարներուն առակը։ Մեր ձեռքերուն յանձնուած դրամագլուխը Տիրոջ սէրն է, մեր կեանքին հիմքը ու մեր ուղեւորութեան ուժը։ Մենք ընդունեցանք Տիրոջ սիրոյ պարգեւը եւ կոչուած ենք մեր կարգին պարգեւ դառնալու ուրիշներուն համար։ Առակը մեզի կ՛ըսէ, որ եթէ չի բազմապատկենք սէրը մեր շուրջը, կեանքը կը մարի խաւարին մէջ, եթէ մենք շրջանառութեան մէջ չդնենք ընկալուած քանքարները, կեանքը կը թաղուի։
Կիրակի 20 նոյեմբեր 2023ին Սուրբ Պետրոս տաճարին մէջ գլխաւորած Սուրբ Պատարագով Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը նշեց իր իսկ կողմէ 2016ին հաստատուած Աղքատներու համաշխարհային Եօթներորդ Օրը եւ արարողութեան ընթացքին, որուն մասնակցեցան բազմաթիւ հաւատացեալներ ու կարիքաւորներ, Նորին Սրբութիւնը քարոզը կեդրոնացուց օրուան աւետարանական հատուածին վրայ, որ քաղուած էր Մատթէոսի աւետարանէն եւ ուր Յիսուս կը ներկայացնէ «Քանքարներու առակը» (Հմմտ. Մատթ. 25,14-30)։ (...)

» cały artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

 


SERDECZNIE ZAPRASZAM
na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w Warszawie – 2 grudnia (sobota), godz. 16.30
w kościele OO. Dominikanów ul. Freta 10

(85. rocznica śmierci ks. abpa J. Teodorowicza).

NIE BĘDZIE zapowiadanej Mszy św. 19 listopada w kaplicy przy ul. Łazienkowskiej.

* * * 
Zachęcam do wsparcia naszych kleryków ormiańskich poprzez wpłatę na konto Parafii Świętej Trójcy w Gliwicach:
PKO PB

90 1020 1026 0000 1102 0622 1909
z dopiskiem „klerycy” albo z dopiskiem intencji

„o zdrowie dla …”, „za śp. ...”.
Klerycy będą się modlić za ofiarodawców 
a także w poszczególnych intencjach. Bóg zapłać!

Z serdeczną pamięcią w modlitwie 
ks. Józef Naumowicz

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI
 
19 LISTOPADA 2023, NIEDZIELA, Ew. Łk 11, 5-8
PRZYJACIEL NIE W CZAS PRZYCHODZĄCY*
Przed przybyciem przyjaciela, który domagał się mojej duszy - on jest niebiańskim wśród bytów niebiańskich, on mnie poprowadzi do nieba,
on jest Twoim przyjacielem, dobry ze swej natury, ale go znienawidziłem przez miłość Złego - u progu światła mojej jutrzenki przychodzę z duszą w ciemnościach.
Daj mi, w miejsce trzech chlebów wyznanie Trójcy w osobach i Twe Ciało niebiańskie, dzięki któremu poznaliśmy trzy Hipostazy.
Bo zaiste, pośród mych dobrych czynów nie mam nic, by położyć przed przyjacielem dobra, ale tylko wiarę w Twą łaskę i ostatni podarunek - wiatyk życia.
Gdy więc zjawię się przychodząc z błaganiem nie w porę, nie mów mi, że drzwi są zamknięte i  że dzieci spoczęły w łóżku - dusze niewinne już odpoczywają.
Nie mów, że to niemożliwe, bo oznaczałoby to, że Ty nie chcesz; jeśli zaś Ty czegoś w pełni pragniesz, to już sprawa zupełnie spełniona.
Ale spraw, bym Ci się naprzykrzał - wedle przypowieści - dla otrzymania tego, o co proszę, nie w imię utraconej miłości, ale z powodu krzyków mojego naprzykrzania się.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.W niedzielę 19 listopada 2023 r. – po raz siódmy – obchodzony będzie w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich. Mottem tegorocznego Dnia są słowa:
"Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka(Tb 4, 7)
zaczerpnięte z Księgi Tobiasza, nawiązujące do testamentu, jaki niewidomy ojciec zostawia swemu wyruszającemu w drogę synowi co, jak podkreśla Franciszek, stanowi wezwanie do dania konkretnej odpowiedzi na wołanie ubogich proszących o pomoc. 

Papież Franciszek wydał Orędzie na ten dzień (Rzym, u św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2023, we Wspomnienie św. Antoniego z Padwy).
Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera”. Obchodzony ma być corocznie w 33. niedzielę zwykłą (wg łacińskiego kalendarza liturgicznego), przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Z orędzia Ojca Świętego:
2. Jak można od razu zauważyć, pamięć, o którą stary Tobiasz prosi swojego syna, nie ogranicza się jedynie do aktu pamięci czy modlitwy skierowanej do Boga. Odnosi się do konkretnych czynów, polegających na czynieniu dobrych czynów i życiu sprawiedliwym. Napomnienie to staje się jeszcze bardziej konkretne: „A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny!” .

» PEŁNY TEKST (w kilku językach) ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO

Աղքատներու համաշխարհային օրուայ եօթներորդ Օրը կը նշուի 19 նոյեմբերին
Աղքատներուն նուիրուած եօթներորդ համաշխարհային օրուան առիթով նախատեսուած է Սուրբ Պատարագ Սուրբ Պետրոս Պազիլիքային մէջ ապա Պօղոս Զ անուան դահլիճին մէջ աղքատներու ճաշը Ֆրանչիսկոս Պապին մասնակցութեամբ (...)

» artykuł w j. ormiański (Vatican News, 9 XI 2023 r)

WATYKAN

„Weselcie się nadzieją”

14 listopada 2023 r. zostało opublikowane orędzie Papieża Franciszka na XXXVIII Światowy Dzień Młodzieży, który będzie pod hasłem „Weselcie się nadzieją” (Rz 12, 12) w Seulu w 2027 r., oraz z okazji Jubileuszu Młodzieży w Rzymie w 2025 r. (podpisane: w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, dnia 9 listopada 2023 roku, w święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej).
Papież podkreśla, że hasło ŚDM „Weselcie się nadzieją” (Rz 12, 12) jest wezwaniem św. Pawła skierowanym do wspólnoty w Rzymie, w czasie gdy stawiała ona czoła poważnym prześladowaniom.
"Nadzieja jest podsycana przez modlitwę. (...). Nadzieja jest podsycana naszymi codziennymi wyborami." 
Młodość to czas pełen nadziei i marzeń. Jednak obecnie w życiu wielu osób, w tym także ludzi młodych, nadzieja zdaje się być wielką nieobecną. Jak w takiej sytuacji można doświadczyć radości i nadziei, o których mówi św. Paweł? - pyta Papież i daje konkretne odpowiedzi. (...)

» cały artykuł         » pełny tekst orędzia (w 8. językach)
» 
«Յոյսին մէջ ուրախ» (Հռով.12,12) Ֆրանչիսկոս Պապին Երիտասարդներու Համաշխահային 38րդ Օրուան պատգամը
(
art. w j. ormiańskim, 
Vatican News)

Syrpoc hresztakapetacyn: Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli
Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի ե ւ Ռափայէլի
Aniołowie są istotami z natury swojej różnymi od ludzi. Ponieważ należą do stworzeń, a przez to są nam bliscy, Kościół obchodzi ich święto. W tym roku dzisiaj, 11 listopada 2023 r., czcimy Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała oraz wszystkie wojska niebieskie.
W katolickim kościele rzymskim od ostatniej reformy kalendarza kościelnego wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego  dnia - 29 września.
W ormiańskim kościele katolickim jest to święto (jak większość) ruchome. W tym roku przypada 11 listopada.
Archanioł Michał - Jego imię znaczy "Któż jak Bóg?" W tradycji biblijnej uznany za szczególnego opiekuna narodu Wybranego (Dn 12, 1) i Kościoła. W Apokalipsie (Ap 12, 7-9) przedstawiony jako przywódca zastępów anielskich w walce z Szatanem.
Archanioł Gabriel - Jego imię znaczy "Bóg jest Mocą". Jest specjalnym posłannikiem Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział przyjście Mesjasza prorokowi Danielowi (Dn 8, 15), a według Ewangelii św. Łukasza był posłany do Zachariasza i do Maryi w dniu zwiastowania (Łk 1).
Archanioł Rafał - Jego imię oznacza "Bóg uzdrawia". Sam siebie przedstawia jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży (Tb 12, 15). Według Ewangelii św. Jana jest on łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały się liczne uzdrowienia.

» więcej o Archaniołach

Եկեղեցական գիտելիքներ Խաչի Ը. Շաբաթ (5_12 Նոյեմբեր 2023)
(...) Շաբաթ` 11 նոյեմբեր
, տօնն է հրեշտակներու եւ երկնային բոլոր զօրքերուն ու գլխաւորապէս Միքայէլ հրեշտակապետին, Գաբրիէլ հրեշտակապետին եւ Ռափայէլի. Ասոնց հետ կը տօնուին նաեւ Սերովբէները եւ Քերովբէները։ 

 


Zagrożone są kościoły, klasztory i cmentarze, w sumie ok. 10 tys. chrześcijańskich obiektów ormiańskich.
W dniach 2-3 listopada w Rzymie odbyła się 33. sesja Zgromadzenia Ogólnego ICCROM*, w której uczestniczyły delegacje krajowe ze 137 państw członkowskich oraz obserwatorzy z państw pozaczłonkowskich, organizacji międzyrządowych i instytucji partnerskich.
Harutyun Vanyan, przedstawiciel Ministerstwa Nauki, Kultury i Sportu Republiki Armeni, przedstawił problemy ochrony chrześcijańskich zabytków Górskiego Karabachu oraz bieżącą politykę państwa Azerbejdżanu, mającą na celu wyeliminowanie śladów Ormian z Arcachu, niszczenie zabytków, fałszowanie tożsamości. Zagrożone są kościoły, klasztory i cmentarze, w sumie ok. 10 tys. chrześcijańskich obiektów.
Przedstawił konkretne fakty i liczby dotyczące przypadków wandalizmu już dokonanych przez Azerbejdżan.
__________________________________________
ICCROM - Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego Jest zarządzane przez Zgromadzenie Ogólne delegatów wszystkich krajów członkowskich. Zostatało utworzona podczas 9. Sesji UNESCO. 

Ks. Józef Naumowicz w tą niedzielę odprawił kolejną mszę świętą w obrządku ormiańskim w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej. W czasie mszy czytane były wypominki, a na jej zakończenie modlono się za bliskich zmarłych.
Po mszy odbyła się próba chóru – chór ćwiczył nową pieśń o św. Rypsymie.
Na spotkaniu przy kawie o swoim pobycie w Armenii i Syrii opowiadał subdiakon Jakub Szyszko, a Sylwia Hazboun mówiła o sytuacji w Palestynie.

mag

  
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

1 LISTOPADA 2023, ŚRODA, Ew. Łk 7, 36-60

KOBIETA GRZESZNICA*
Wraz z grzeszną kobietą obejmuję Twoje stopy ożywcze. Pozwól, że je ucałuję wraz z nią i jak ona, z miłością w sercu.
Obym sprawił, że wytrysną źródła łez, bym usłyszał głos Boży: "Wiara ciebie zbawiła, idź w utwierdzonym pokoju!"
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.PARAFIA CENTRALNA

SERDECZNIE ZAPRASZAM
na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 5 LISTOPADA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej
przy ul. Łazienkowskiej 14 w WARSZAWIE


Będziemy modlić się także za naszych zmarłych

(można będzie dołączyć ich imiona lub je zapisać na karteczce w kaplicy). 

                        Z serdeczną pamięcią w modlitwie 
                        ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej         » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


 W tym roku w niedzielę 29 października przypada
ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża Świętego
Ton Giuti Syrpo Chaczi
Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի

Początki święta związane są z odnalezieniem na początku IV wieku przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r., a także święto to wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.

*
Uroczystość Znalezienia Krzyża świętego.
(Zaszło około roku Pańskiego 326).

Cesarz Konstantyn był zawikłany w wojnę z rywalem Maksencyuszem, który rościł sobie prawo do tronu cesarskiego. Ponieważ wojska jego były słabsze od nieprzyjacielskich, przeto błagał Boga chrześcijan o pomoc. Bóg modlitwy jego wysłuchał; niebawem też on i całe jego wojsko spostrzegło na Niebie krzyż jaśniejący z napisem: „Pod tem znamieniem zwyciężysz!"

Św. Helena (obraz z XV w.)

» czytaj cały artykuł  


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej