default_mobilelogo
ARMENIA

Zgodnie ze zwyczajem, czterdziestego dnia po narodzeniu, rodzice przynoszą dziecko do kościoła i otrzymują specjalne błogosławieństwo - tak jak Jezus Chrystus czterdziestego dnia został ofiarowany w świątyni. Na zdjęciach: ks. Mickael Dombourian, kościół w Panik (prow. Szirak, Armenia), 26.09.2023 r.

"Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia [40 przyp. red.] według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (...)
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:  «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». - (Ew. Łk 2, 22-32)
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej