default_mobilelogo

1 października został ogłoszony ogólnonarodowym dniem modlitwy za Górski Karabach (Arcach).

We wszystkich kościołach Armenii i diaspory odbędą się specjalne ceremonie i modlitwy. Główna ceremonia odbędzie się pod przewodnictwem Patriarchy.

*

Հոկտեմբեր 1-ը հռչակուած է Արցախի համար համազգային աղօթքի օր
Եկէք բոլորս միաբերան աղերս բարձրացնենք առ Աստուած

Հայաստանի եւ Սփիւռքի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ յատուկ արարողութիւն եւ աղօթք պիտի հնչէ:
Մայր Աթոռի սրբազան պահոցներէն դուրս պիտի բերուին տարբեր սրբութիւններ, որոնք առաջնորդանիստ ու խոշոր համայնքներ ունեցող եկեղեցիներ պիտի տարուին՝ մարդոց օրհնութիւն, ուժ եւ զօրութիւն փոխանցելու համար: (...)

 » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

zdjęcie: kościół Wniebowstąpienia, Berdzor, Górski Karabach 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej