default_mobilelogo

24 sierpnia (wg. kalendarza Kościoła łacińskiego) przypada święto św. Bartłomieja - apostoła, który - wraz ze św. Tadeuszem - wprowadził chrześcijaństwo do Armenii. Jest świętym Kościoła katolickiego, Cerkwi prawosławnej i ormiańskiego Kościoła apostolskiego.

Bartłomiej był wiernym towarzyszem Jezusa przez całe życie i naocznym świadkiem Jego ran, śmierci i zmartwychwstania.
apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się we fragmentach Ewangelia BartłomiejaApokalipsa Bartłomieja oraz Męka Bartłomieja Apostoła. Św. Bartłomiej miał głosić Ewangelię w trzech wielkich krainach: Indiach, Prygii i Armenii - gdzie zyskał sławę dzięki zdolnościom uzdrawiania chorych. Podobno uwolnił od opętania córkę króla Polimiusza i nawrócił na wiarę chrześcijańską całą królewską rodzinę. Pogański kapłan, brat króla, podburzył go przeciw apostołowi, którego pojmano w mieście Albanopolis i skazano na tzw. perską karę śmierci. Był żywcem obdarty ze skóry, rozpięty na krzyżu głową w dół, a następnie ścięty. Jego relikwie znajduje się w kościele San Bartolomeo w Rzymie. 

 » o Św. Bartłomieju (brewiarz.pl) 

Հայաստանի առաքեալ Ս. Բարթողոմէոս առաքեալի տօնը` ըստ Լատինաց
Այսօր` 24 Օգոստոսին Լատին Եկեղեցւոյ տօնացոյցի համաձայն տօնն է Սուրբ Բարթողոմէոս առաքեալին, որ Սուրբ Թաթէոսի հետ միասին նկատուած է Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը ներդրող առաքեալը։ (...)

» cały artykuł w j. ormiańskim (Vatican News, 24.08.2023 r.)


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej