default_mobilelogo

„Bądźcie morzem dobra, aby stawić czoła dzisiejszemu ubóstwu z solidarną harmonią. Bądźcie gościnnym portem, aby wziąć w ramiona tych, którzy szukają lepszej przyszłości. Bądźcie latarnią pokoju, aby poprzez kulturę spotkania rozproszyć mroczne otchłanie przemocy i wojny” – zachęcił 23 września Franciszek uczestników sesji kończącej III Spotkanie Śródziemnomorskie w Palais du Pharo w Marsylii. Jego dwie pierwsze edycje odbyły się we Włoszech: w Bari (w 2020) i we Florencji (w 2021 roku).
Franciszek jest pomysłodawcą tej inicjatywy, mającej na celu łączenie ludów mieszkających w basenie Morza Śródziemnego.

"Spotkania Śródziemnomorskie są wydarzeniem, które należy pogłębiać i kontynuować." Tak o trzeciej edycji forum dialogu pod tą nazwą (MED 23), które, z udziałem w drugim dniu, 23.09.2023 r., Papieża Franciszka, odbyło się właśnie w Marsylii, mówi bp Rafic Nahra. Jest on biskupem pomocniczym łacińskiego patriarchatu Jerozolimy i wikariuszem patriarszym dla Izraela z siedzibą w Nazarecie. Spotyka tam ludzi wielu narodowości i różnych religii, z bardzo odmiennymi doświadczeniami Kościoła i zaangażowania na rzecz wspólnoty obywatelskiej. Bp Nahra wskazuje na znaczenie dyskusji biskupów z młodymi ludźmi regionu śródziemnomorskiego.
„Młodzi wiele mówili w Marsylii o swych obawach i nadziejach, co do przyszłości Marum Nostrum. Podkreślali konieczność kultywowania przyjaźni, otwartości i solidarności w podzielonym i wielokulturowym świecie” – mówi Radiu Watykańskiemu bp Nahra. (Vatican News)

» artykuł  misyjne.pl

Միջերկրականը թող դառնայ միութեան ու ժողովուրդներու միջեւ հանդիպման ծով
Հայր Վարդան Ծ. Վ. Գազանճեանի վկայութիւնը հայող` անցեալ օրերուն Մարսիլիոյ մէջ կայացած «Միջերկրականի հանդիպումներ» ձեռնարկին.

 » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News, sekcja ormiańska)

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej