default_mobilelogo

W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.  Święto to jest szczególnie godne pamięci w Kościele ormiańskokatolickim, gdyż właśnie w tym dniu 8 września 1701 r. Mechitar z Sebasty założył Zgromadzenie, które wcześniej poświęcił Matce Bożej. Dopiero po jego śmierci jego uczniów zaczęto nazywać mechitarystami.

Mechitaryści (mechitarzyści, benedyktyni ormiańscy; orm.: Մխիթարեան) – ormiański zakon o regule benedyktyńskiej, będący jedynym ormiańskokatolickim zakonem mniszym na świecie.
Zakon został założony 8 września 1701 r. w Konstantynopolu (obecnym Stambule) przez Mechitara z Sebasty. Wraz ze swoimi dziewięcioma pierwszymi uczniami opuścił on wkrótce imperium osmańskie i założył, wzorowany na benedyktyńskiej regule, klasztor w Modon (dzisiejszym Methoni), weneckim mieście na Peloponezie. W 1712 r. zgromadzenie otrzymuje oficjalną akceptację papieża Klemensa XI, który mianuje jednocześnie Mechitara opatem. 
W 1715 r. Mechitar wraz z grupą 16 mnichów udał się do Wenecji, aby założyć drugi klasztor zgromadzenia. W tym czasie Modon zostało zdobyte przez Turków, klasztor zniszczony, a 17 obecnych tam mnichów rozproszyło się. W takiej sytuacji misja w Wenecji, dzięki staraniom opata, uzyskała nadanie w postaci niezamieszkanej wysepki San Lazzaro (Wyspy Świętego Łazarza), koło Wenecji. Mnisi przejęli oficjalnie wyspę 8 września 1717 r., zakładając tam nowy dom macierzysty zgromadzenia. [TUTAJ więcej]
8 września 2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego opata Mechitara z Sebasty.

» artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej