default_mobilelogo

Autor wykonał olbrzymią pracę, często zupełnie pionierską, odkrywając dokumenty wcześniej niepublikowane czy wręcz kompletnie nieznane, a mające fundamentalne znaczenie dla procesu poznawania dziejów wspólnoty ormiańskokatolickiej na kresach dawnej Rzeczpospolitej. […] Dr Krzyżowski oddaje do naszych rąk kompleksowe studium, w którym dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania wspomnianej jednostki administracyjnej Kościoła ormiańskiego. […] W pracy znajdujemy ponadto wiele informacji z dziejów Ormian polskich, co dodaje jej tylko wartości i czyni tym ważniejszą w dziedzinie publikacji poświęconych tematyce ormiańskiej. (abp Rafał Minassian, ordynariusz Ormian katolików w Armenii, Gruzji, Rosji, Ukrainie i Europie Wschodniej}

Bogato ilustrowaną książkę liczącą ponad 700 stron wydał krakowski Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce jako trzeci tom z serii “Biblioteka Lehahayer”. Publikację do druku przygotowała Księgarnia Akademicka, a współfinansowała jej wydanie Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sprawie nabycia książki proszę zwracać się do Księgarni Akademickiejhttps://akademicka.com.pl/.

Siostry Benedyktynki z Wołowa, spadkobierczynie Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa, 10 stycznia tego roku, przekazały Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich kolejny niezwykle cenny dar – pozostałe 4 portrety ksień benedyktynek lwowskich i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Pierwszej z ksień – Marianny Nersesewiczówny oraz portrety Anny Ludwiki Krzysztofowiczówny, Kajetany Rozalii Sarkisiewiczówny i Janiny Alojzy Janowiczówny. Te cztery obrazy uzupełniają kolekcję 11 istniejących i zachowanych portretów ksień konwentu benedyktynek ormiańskich ze Lwowa. Poprzednio otrzymaliśmy od Sióstr z Wołowa 7 obrazów, które już zostały poddane specjalistycznym badaniom i konserwacji, dzięki której odzyskały dawny wspaniały blask, zachowując jednak wszelkie ślady upływu czasu od ich powstania. Przekazanie tych portretów, dla Fundacji jest historycznym wydarzeniem, uzyskujemy jeden z najcenniejszych artefaktów minionej epoki, upamiętnienie konwentu benedyktynek ormiańskich, a zarazem wyjątkową kolekcję obrazów, dających pogląd na przemiany w malarstwie tamtego czasu.
ilustracja: ksieni Janina Alojza Janowiczówna (1895-1927)
 
ARMENIA

Przed świętami Bożego Narodzenia wrocławska "Wiosna Rodzin", katolicka wspólnota, zebrała i przekazała pomoc finansową dla rodzin, uchodźców z Górskiego Karabachu przebywających w Armenii pod opieką ormiańskiego Kościoła katolickiego.

Rozdysponowaniem przesłanej kwoty zajęli się Gohar i Vardan Shakhulyan, małżeństwo z katolickiej wspólnoty z Giumri. Część jej przeznaczono na zakup świątecznych prezentów, sprawiając tym ogromną radość wszystkim obdarowanym, a przede wszystkim dzieciom. Pieniądze i podarunki trafiły do dwudziestu dwóch rodzin, a trzydziestu czterem dzieciom „podarowano uśmiech” - jak piszą w podziękowaniu dla polskich przyjaciół Gohar i Vardan.

» cały artykuł
*9 stycznia 2021 (sobota), godz. 16.00 – Kraków, kościół św. Mikołaja * 10 stycznia 2021 (niedziela), godz. 11.00 – Gliwice, kościół Świętej Trójcy * 10 stycznia 2021 (niedziela), godz. 16.00 – Wrocław, kościół pw. Bożego Ciała

 

Koncert zorganizowany przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w ramach corocznego Dnia Ormiańskiego nie mógł odbyć się na żywo, dlatego zapraszamy do obejrzenia nagrania tego koncertu: Koncert

Wykonawcami koncertu jest sześciu śpiewaków Filharmonii Narodowej (Adam Sławiński, Grzegorz Wiśniewski, Piotr Stawarski, Bogumił Kozłowski, Miłosz Kondraciuk, Mirosław Grabski) oraz dyrygent, Jakub Kopczyński. Nagrania dokonano w Sali Prowincjalskiej klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Freta w Warszawie.
Nagranie zostało zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. (za www.dziedzictwo.ormianie.pl)
fot. Sławomir Kubala (“Ormiańska Warszawa”)

POGRZEB ŚP. TOMASZA WARTANOWICZA ODBĘDZIE W INNYM TERMINIE


5 stycznia 2021 z naszej ormiańskiej społeczności odszedł do Pana
śp. Tomasz Wartanowicz

Urodził się we Lwowie. Po śmierci ojca, Józefa, w 1942 roku, wyjechał z matką do centralnej Polski. Jak wspominał w książce-albumie “Ormiańska Warszawa”: “Przez pamięć o ojcu, gorliwym Ormianinie, moja mama i babka, pomimo tego, że nie były Ormiankami, od najmłodszych lat uświadamiały mnie o pochodzeniu ormiańskim i zasługach ojca i w ogóle Ormian dla Polski. Efektem tej edukacji było i jest poczucie że jestem dumny z mego ormiańskiego rodowodu“. Był doktorem nauk fizycznych, pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej w Instytucie Techniki Cieplnej. Zmarł 5 stycznia 2021 roku w Warszawie.

za https://dziedzictwo.ormianie.pl/

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ - Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի

Khristos cnaw jew hajtnecaw! – Orhnial e hajtnutiun Khristosi.
Chrystus się narodził i objawił – Błogosławione jest objawienie Chrystusa

- tymi słowami, którymi pozdrawiają się Ormianie w święto narodzenia Jezusa, pozdrawiam serdecznie wszystkich Ormian w Polsce, ich Sympatyków i Przyjaciół, a także Rodziny polsko-ormiańskie / ormiańsko-polskie, których w naszym kraju jest coraz więcej.
Wszystkim życzę zdrowych, optymistycznych i przede wszystkim błogosławionych Świąt, a także, by z przeżywania tych Świąt zaczerpnęli jak najwięcej duchowych mocy, wytrwałości, pokoju i nadziei, tak bardzo dzisiaj potrzebnych. Życzenia te kieruję z okazji tego Święta obchodzonego zarówno w obrządku rzymskokatolickim (25 grudnia), jak też w rycie ormiańskim, w którym - jako jedynym w świecie – zachowała się jedna ze starożytnych praktyk, by uroczystość narodzenia i chrztu Jezusa obchodzić razem 6 stycznia jako Objawienie Boże (Astwacahajtnutiun).

Serdecznie zapraszam na Msze św. Narodzenia i Chrztu Jezusa w obrządku ormiańskokatolickim połączone z błogosławieństwem wody:

6 stycznia 2021 (środa), godz. 11.00 – Warszawa, kaplica Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14;
w kaplicy oraz przyległej dużej sali, również nagłośnionej, według dotychczasowych przepisów może wziąć udział 14 wiernych;
chętnie popieram przedstawioną przez parafian propozycję, by liturgia była także transmitowana.
link do transmisji:
https://www.youtube.com/.../UCcmLGjcXGJExY1Dti4.../featured

9 stycznia 2021 (sobota), godz. 16.00 – Kraków, kościół św. Mikołaja
(wybrano kościół z większą powierzchnią, 
by umożliwić udział większej ilości wiernych; przed Mszą – o godz. 15.00 chrzest w obrządku ormiańskokatolickim);

10 stycznia 2021 (niedziela), godz. 11.00 – Gliwice, kościół Świętej Trójcy, ul. Mikołowska 8.

10 stycznia 2021 (niedziela), godz. 16.00 – Wrocław, kościół pw. Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Dokładniejsze zasady udziału wiernych związane z zachowaniem rygorów sanitarnych będą podane przynajmniej tydzień wcześniej przed każdą z tych Mszy św. Mam nadzieję, że w roku 2021, dzięki łasce Bożej, będziemy mogli spotykać się bardziej regularnie na ormiańskiej liturgii, i dzięki temu, podtrzymywać także więzi oraz kultywować ormiańskie tradycje religijne i kulturowe.

 Z modlitwą
 ks. Józef Naumowicz 

W obrządku ormiańskim po święcie Narodzenia i Chrztu Jezusa, jak po czterech innych największych świętach w roku, przypada dzień modlitwy za zmarłych – or mereloc. Będziemy pamiętać zwłaszcza o zmarłych w ostatnim roku, a w szczególny sposób - o żołnierzach i cywilach, którzy ostatnich miesiącach zginęli w Arcachu i których groby rozsiały się po ormiańskiej ziemi, by dobry Bóg obdarzył ich wieczną chwałą i by z ich śmierci wyrosło dobro.

 

  

 

Secretariat of the Armenian Catholic Church
in Armenia, Georgia, Russia, Ukraine and Eastern Europe 

 

Zdjęcie za stroną Foundation Armenian

W sobotę, 12 grudnia2020 we Wrocławiu

odeszła do Pana
śp. Halina Kurowa z d. Agopsowicz

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 21 grudnia 2020 r. o godz. 15.00
na cmentarzu na Grabiszynku we Wrocławiu.

Rodzina prosi o modlitwę.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.  Amen.
 
Na stronie Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego (www.armeniancatholic.org) został właśnie opublikowany, opracowany w Libanie, kalendarz liturgiczny na rok 2020.

 

Poniżej również kalendarz Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armeni, Gruzji Rosji i Europy Wschodniej:
ŚWIĘCI Z KALENDARZA FKiDOP  2020 - GRUDZIEŃ

 Św. Wartan Mamikonian Wojownik (387-451)
Ilustracja: Archiwum FKiDOP.

Jeden z największych dowódców, przywódców duchowych i bohaterów narodowych Armenii, męczennik.

Wartan przyszedł na świat w wiosce Artaszat (Artaxata) w regionie Taron. Pochodził z arystokratycznej rodziny Mamikonianów. Był synem Hamazaspa Mamikoniana i Sahakanusz, córki arcybiskupa Armenii – świętego Sahaka (Izaaka) Wielkiego, mającej, wedle podań, wśród przodków królów z dynastii Arsacydów oraz św. Grzegorza Oświeciciela.

W 432 r. Wartan został mianowany sparapetem, czyli najwyższym dowódcą wojskowym, a w związku z tym wezwano go na dwór szacha do Ktezyfonu. Niewiele wiadomo na temat jego pobytu w Persji, ale w 450 r. powrócił do Armenii i wobec prześladowań perskich na tle religijnym stanął na czele buntu miejscowych chrześcijan przeciwko Sasanidom.

Wartan zginął w największej bitwie powstania, pod Awarajr, 26 maja 451 r. Schwytany na wzgórzu, z którego obserwował pole bitwy, został upokorzony i torturowany na oczach własnych wojsk.

Śmierć przywódcy nie zakończyła jednak powstania, nad którym dowództwo objął Wahan Mamikonian, syn jednego z braci Wartana. Mimo klęski pod Awarajr bitwa utorowała drogę do odzyskania przez Armenię względnej autonomii i swobody religijnej. Traktat w Nwarsak z 484 r. zagwarantował przetrwanie państwowości Armenii w kolejnych wiekach.

» Św. Wartan Mamikonian pełny tekst
(za kalendarzem FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 

 

MSZA ŚW. BEDZIE TRANSMITOWANA - TUTAJ LINK

4 grudnia mija 82. rocznica śmierci ostatniego arcybiskupa obrządku ormiańskokatolickiego
w Polsce, ks. abpa Józefa T. Teodorowicza.
(TUTAJ sylwetka arcybiskupa)

Aby uczcić Jego pamięć, a zarazem przybliżyć postać arcybiskupa, zamówiliśmy mszę św.
w kościele p.w. św. Jacka przy ul. Freta 8 w Warszawie, na którą zwykle uczęszcza duża grupa warszawskich wiernych.

Msza św. w niedzielę 13 grudnia, o godz. 12:00

Koncelebrować będzie nasz duszpasterz ks. prof. Józef Naumowicz, który wygłosi homilię m.in. poświęconą pamięci arcybiskupa. Zamawiając tę mszę latem, planowaliśmy po niej koncert sakralnej muzyki ormiańskiej w wykonaniu chóru męskiego, który wielokrotnie towarzyszył mszom ormiańskokatolickim. Niestety z powodu wyjątkowej sytuacji, która dotknęła nie tylko Polskę, koncert musieliśmy odwołać. Artyści postanowili jednak zaplanowany koncert uwiecznić – linki do nagrana w niedługiej przyszłości udostępnimy na YouTube – www.ordynariat.ormianie.pl.

(w kościele oo. Dominikanów są dokładnie respektowane obowiązujące przepisy sanitarne,
łącznie z zachowaniem odległości między wiernymi oraz noszeniem maseczek czy dezynfekcją rąk;
uprzejmie proszę o uszanowanie tych przepisów).
Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

W tej mszy świętej, będziemy również modlić się za ofiary tragedii, jaka dotknęła w ostatnim czasie Ormian z Arcachu, za ofiary śmiertelne i przymusowych uchodźców. Na zakończenie mszy świętej zbierzemy dowolne datki na ofiary wojny w Arcachu, a zebraną kwotę przekażemy na specjalnie utworzone konto:

„Caritas Polska”
19 1160 2202 0000 0003 5899 2030 z dopiskiem „Caritas Armenia”
Bank Millennium S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Kod SWIFT banku: BIGBPLPWXXX

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
https://dziedzictwo.ormianie.pl/

ARMENIA

9 grudnia br spotkanie prezydenta Armenii Armena Sarkisjana z nuncjuszem papieskim abp. José Avellino Betancourt’em.

Sytuacja powojenna w Armenii i Arcachu, w szczególności zachowanie duchowego, historycznego i kulturowego dziedzictwa Armenii była tematem rozmów arcybiskupa José Avellino Betancourt’a nuncjusza apostolskiego w Armenii i Gruzji podczas spotkania u prezydenta Armenii Armena Sarkisjana, jak informuje biuro Prezydenta Armenpress. W imieniu Stolicy Apostolskiej nuncjusz wyraził gotowość pomocy w zachowaniu tego dziedzictwa.

Nuncjusz Apostolski Stolicy Apostolskiej oświadczył, że przebywa w Armenii jako przedstawiciel Papieża Franciszka i jako przyjaciel Armenii. Złożył kondolencje prezydentowi Armenii z powodu strat ludzkich w ostatniej wojnie.

Prezydent Sarkisjan i arcybiskup J. Avelino Bettencourt rozmawiali także o powrocie jeńców ormiańskich i pojmanych cywilów z Azerbejdżanu do Armenii.

Strony poruszyły także kwestię relacji między Armenią a Stolicą Apostolską, historycznych więzi oraz pogłębienia współpracy opartej na wspólnocie dziedzictwa kulturowego i duchowego.

Abp José Avellino Betancourt jest nuncjuszem apostolskim w Armenii i Gruzji od 2018, zastąpił na tej funkcji abpa Marka Solczyńskiego, który przez 5 lat pełnił funkcję nuncjusza papieskiego dla Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu. Nuncjaturę dla tych krajów, z siedzibą w Tbilisi, ustanowił w 1992 papież św. Jan Paweł II.  

ks. prof. Józef Naumowicz, na podstawie ArmenpressW niedzielę 22 listopada 2020 r. we wszystkich ormiańskich kościołach na całym świecie
zostały odprawiane msze św. za ormiańskich żołnierzy, bohaterów poległych w konflikcie zbrojnym w Arcachu.

     
Aleppo (Syria)   Mountain St (USA) Panik (Armenia)  Rzym (Włochy) 
 

W dniach 14 – 21 listopada 2020 r. w Armenii przebywał ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Zespół, powołany przez KEP w roku 1989, ma na celu organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. Przyjazd ks. Leszka Kryży do Armenii to świadectwo solidarności z ormiańskim narodem, to realizacja misji Zespołu, czyli – pomoc Kościołowi.

Wyjazd był przygotowywany od blisko miesiąca, a jego program imponuje. Pobyt zorganizował Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej. Z prośbą o pomocy dla Kościoła Armenii zwrócił się do Zespołu w pierwszych dniach wojny ks. Rafał Krawczyk, duszpasterz tego Ordynariatu, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Soczi.

Celem misji ks. Leszka Kryży było przede wszystkim osobiste zapoznanie się na miejscu z aktualną sytuacją życiową i potrzebami dziesiątek tysięcy uchodźców przybyłych do Armenii z Arcachu w wyniku wojny i warunków podpisanego rozejmu, objętych opieką Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Ale także zapoznanie się z obecnością, zaangażowaniem i warunkami życia niewielkich katolickich wspólnot – często skrajnie ubogich, szczególnie w górskim rejonie Aszocka (północna Armenii, prowincja Szirak), gdzie żyje najwięcej Ormian katolików. (...)

» cały artykuł
» rozmowa z ks. Leszkiem Kryżą (Radio Maryja)

 

W niedzielę 22 listopada 2020 r. we wszystkich ormiańskich kościołach na całym świecie
będą odprawiane msze św. za ormiańskich żołnierzy, bohaterów poległych w konflikcie zbrojnym w Arcachu.

Można w nich uczestniczyć również za pośrednictwem transmisji:

Msza św. ormiańskokatolicka
w Katedrze Kościoła ormiańskokatolickiego pw. Świetych Męczenników w Giumri (Armenia)
22 listopada 2020 r. o godz. 7.30
(Armenia - godz. 10.30, Rosja godz. 9.30). 

TUTAJ transmisja przez Radio Mariam Armenia (zakładka: na żywo - live)
lub TUTAJ - na FB

*

Msza św. ormiańskokatolicka
w kościele Ducha Świętego w Węgrzynowie (Polska)
22 listopada 2020 r. o godz. 17.00
(Armenia - godz. 20.00, Rosja godz. 19.00).

TUTAJ Transmisja na parafialnym Facebooku

Այս կիրակի 22.11. Ժամը 20.00 Հայաստանում և Ռուսաստանում ժամը 19.00 եւ Լեհաստանում 17.00 Վեգժինովոյում թեղի ունենա միասնական հայաստանի և Արցախի հետ սուրբ և անմահ պատարաք բոլոր զոհվածների փրկութեան դիտավորութեան համար եւ կհիշեցնեմ որ կարելի է միանալ օնլայն 
Հանգուցալներուն հոգիներուն, Քրիստոս Աստուած, պարգեվիր հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ մեզ մեղաւորներիս շնորհիր յանցանքների թողութիւն։

   22 ноября в воскресенье день памяти жертв армянских солдат военного конфликта в Арцахе. Св. Месса в армянском обряде состоится
в Вегжинове по армянскому времени в 20.00, по московскому времени в 19.00 и по варшавскому времени в 17.00. 
Вечный покой даруй усопшим и погибшим солдатом Господи!
Да упокоятся в мире во веки.

 

Stowarzyszenie Ormiańskie „Mer Hajrenik” im. Abp. Józefa Teofila Teodorowicza z siedzibą w Koszalinie, znane jest z wielu cennych inicjatyw, ostatnią z nich jest list otwarty do władz w Polsce z apelem o interwencję w sprawie tragicznej sytuacji Ormian w objętym wojną Arcachu (tak Ormianie nazywają Górski Karabach). Pod listem złożyło swe podpisy wiele ważnych postaci, głównie ze świata nauki.

 List otwarty – Polska – Armenia

W imieniu sygnatariuszy przekazujemy treść listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej. Pod apelem podpisują się przedstawiciele świata nauki i kultury, dyplomaci, duchowni, publicyści, działacze polonijni, przedstawiciele życia społecznego.
 
Zwracamy się z apelem do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie niezwłocznych działań w sprawie pomocy dla Arcachu (tak Ormianie nazywają Górski Karabach).
Apelujemy również do władz Rzeczypospolitej Polskiej o poruszenie sprawy na forum międzynarodowym, o podjęcie działań na rzecz wypracowania trwałego i sprawiedliwego rozwiązania politycznego w sprawie konfliktu o Arcach, które zagwarantują ochronę ludności cywilnej oraz dóbr kultury (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa chrześcijańskiego).
W trakcie niedawno zakończonych działań zbrojnych Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka zwracała uwagę na możliwość popełnienia przez Azerbejdżan zbrodni wojennych z powodu masowych ataków na ormiańską ludność cywilną. Szczególny niepokój wzbudzają wspomnienia roku 1915, gdy Turcy zapoczątkowali ludobójstwo na Ormianach (około 1,5 miliona zamordowanych) oraz Grekach i Asyryjczykach (łącznie około 1,5 miliona ofiar), a także przełomu lat. 80. i 90. ubiegłego wieku, gdy pogromów na Ormianach (m.in. w Baku i Sumgaicie) dopuszczali się Azerowie. Na uwagę zasługuje też retoryka czołowych polityków Azerbejdżanu, określających Ormian mianem „chrześcijańskich psów”. W 2005 roku, w 90. rocznicę ludobójstwa popełnionego na ludności ormiańskiej w Turcji podczas I wojny światowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której czytamy m.in., że „Pamięć o ofiarach tej zbrodni i jej potępienie jest moralnym obowiązkiem całej ludzkości, wszystkich państw i wszystkich ludzi dobrej woli”. (...)

» pełna treść listu

17 listopada 2020 r. zmarł Andrzej Krzeczunowicz, tak dobrze znany wielu z nas – zawsze pogodny, uśmiechnięty i życzliwy.

Urodził się 20 listopada 1930 roku we Lwowie, jako najmłodszy z trzech synów Heleny z domu Lubienieckiej i polskiego Ormianina, Kornela Krzeczunowicza.
Swą pierwszą edukację odebrał w domu. Po wybuchu II wojny światowej cała rodzina przedostała się najpierw do Lwowa, skąd ojciec udał się na Węgry i dalej do Francji, do armii generała Sikorskiego. Andrzej Krzeczunowicz wraz z matką i braćmi przekroczyli granicę i dotarli do rodziny, do Krakowa. Potem przenosili się z miejsca na miejsce po całej Europie, by wreszcie trafić do Anglii.
Andrzej Krzeczunowicz po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie St. Andrews w 1952 roku dostał się na stypendium do Kolegium Wolnej Europy w Strasburgu, gdzie rozpoczął kierunek “wyższe studia europejskie”. Wiosną 1954 roku rozpoczął pracę w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, najpierw jako tłumacz, a następnie w redakcji dziennika radiowego. Po dziesięciu latach został kierownikiem dziennika, a od 1983 roku do przejścia na emeryturę w 1988 roku pracował jako zastępca dyrektora Radia Wolna Europa. W latach 1989–1992 był dyrektorem Biblioteki Polskiej i Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu. W latach 1992–1997 pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej w Belgii i Luksemburgu oraz stałego przedstawiciela przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej. Brał udział w rokowaniach w sprawie wejścia Polski do NATO. Był kawalerem Zakonu Maltańskiego.

W 2015 roku świętowaliśmy jego benefis jako prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W wygłoszonej na cześć Jubilata laudacji wielokrotnie wspominano jego ormiańskie korzenie. W części artystycznej czytane były m.in. fragmenty wspomnieniowej książki Andrzeja Krzeczunowicza, wydanej w 2014 roku pt. Bołszowce. Wspomnienie z dzieciństwa na Kresach, ze szczególnym akcentem położonym na ormiańskie pochodzenie autora.

Kilka lat temu na stałe przeniósł się do Warszawy, gdzie uczestniczył w ormiańskich uroczystościach religijnych i imprezach społecznych.

Trzy lata temu ukazały się w Polskim Radiu Program II audycje z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, w tym wspomnieniowe o rodzinie.

Andrzeju, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Odpoczywaj w pokoju! Ter wohormia!

mag

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 

 
 
W niedzielę 6 grudnia 2020 r. o godz. 10.30
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu
odprawiona zostanie barbórkowa Msza święta
w intencji śp. Abpa Józefa Teofila Teodorowicza

w 82 rocznicę Jego śmierci.

Będziemy również modlić się w intencji miejscowych górników.


informacja: 2.11.2020, Marek Kubicki, Ryczeń

Ryczeń, pow. górowski, województwo dolnośląskie.
Będzie to kolejna msza św. tradycyjnie odprawiana z początkiem grudnia w intencji ryczeńskich górników. Zawsze również podczas tych barbórkowych mszy św. wspominiany jest abp. Józef Teodorowicz, ostatni arcybiskup ormiańskokatolicki na terenie Rzeczypospolitej.
W kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajduje się jego portret (poświęcony i zawieszony w maju 2013 r.) pędzla Tomasza Wojnowskiego, a obok kościoła stoi obelisk upamiętniający arcybiskupa, dłuta ryczeńskiego kamieniarza Jacka Tańskiego - ufundowany przez mieszkańców, poświęcony 26 października 2008 r.

            » Pierwszy pomnik abp. Terodorowicza w Polsce

 21 listopada - Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni
Ընծայումն Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.

za: brewiarz.pl

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej