default_mobilelogo

 JUBILEUSZ:

♦ XXX lat OTK

♦ XXV lat ZWIĄZKU ORMIAN

 PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie oraz Związek Ormian w Polsce im. abpa J. Teodorowicza w Gliwicach organizują wspólną pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę – dla uczczenia XXX-lecia (OTK) i XXV-lecia (Zw. Ormian) działalności.

Przewidziana jest masz św. w obrządku ormiańskim w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Pielgrzymka będzie miała miejsce w historycznym dniu 24 października, kiedy 390 lat temu biskup Mikołaj Torosowicz rozpoczął we Lwowie drogę Ormian polskich do unii z Kościołem rzymskokatolickim.

Zapisy przyjmują:
   Anna Olszańska, tel. 695 025 566
   Małgorzata Malkiewicz, tel. 509 639 616
   Bogdan Kasprowicz, tel.  602 131 933

Szczegółowe informacje i program Pielgrzymki zostaną podane w późniejszym terminie. 

Uwaga! Obowiązują rygory i obostrzenia związane z „pandemią” - maseczki, dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu, itp., a w przypadku wprowadzenia zakazu zgromadzeń publicznych – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania pielgrzymki.

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej