default_mobilelogo
Podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wydała swój kalendarz.
Tegoroczny prezentuje wizerunki i biogramy 13 świętych i błogosławionych, czczonych w Kościołach ormiańskich - katolickim i apostolskim.
W kalendarium, oprócz imion na każdy dzień, zaznaczono najważniejsze święta Kościoła rzymskokatolickiego, a także najważniejsze obchodzone w obrządku ormiańskim, podane za kalendarzem liturgicznym Ormiańskiego Kościoła Katolickiego na rok 2020, opracowanym przez Patriarchat tego Kościoła, z siedzibą w Bzommar, w Libanie. [TU do pobrania]. Niektóre ze świąt obchodzone są w obrządku ormiańskim w tym samym dniu, co w łacińskim (co zaznaczono), wiekszość to święta ruchome..
Również, jak i w latach poprzednich, kalendarz zawiera sprawozdanie z działalności Fundacji w 2019 r.
Kalendarz opracował zespół: teksty biogramów - Hanna Kopczyńska Kłos, Wojciech Kłos, ks. dr Marcin Kołodziej, Romana Obrocka; opracowanie tekstów - Zofia Jurkowlaniec; tłumaczenie na jęz. ormiański - Hayk Hovhannisyan; opracowanie graficzne - Elżbieta Łysakowska. Koordynacja projektu - Maria Ohanowicz-Tarasiuk.
Na początku każdego miesiąca będziemy na naszej stronie prezentować, za tym kalendarzem, sylwetkę świętego z danego miesiąca.
Dzisiaj przedstawiamy św. Grzegorza z Nareku, 36. doktora Kościoła, którego wizerunek znajduje się na okładce kalendarza.

»
 cały kalendarz PDF
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej