default_mobilelogo
ARMENIA
 
Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was,
i zwyciężyliście Złego.. (1J2, 14)

Kilkakrotnie informowaliśmy o kolejnych (już czterech!) powstających w rejonie Aszocka w prowincji Szirak czasopismach tworzonych przez wspólnoty katolickie tamtejszych wiosek. Były to – jako pierwsza – w Bavrze, i kolejne w: Mets Sepasar, Ghazanchi i Sizavet.
1 wrzesnia 2020 r. ukazał się pierwszy numer gazet pt. "Տիրամոր Կանթեղ", która ma łączyć je wszystkie. Przeznaczona jest więc dla wspólnot w: Bavrze, Mets Sepasar, Ghazanchi, Saragyugh i Sizavet.
Redaguje ją ks. Hovsep Galstyan, duszpasterz kilku parafii rejonu Aszocka. Bardzo mu pomagają młodzi mieszkańcy wiosek. Biorąc pod uwagę entuzjazm i zaangażowanie młodzieży z tych katolickich wspólnot, ks. Hovsep postanowił stworzyć jedną wspólną gazetę zamiast dotychczasowych czterech oddzielnych. 
Powstaje, podobnie jak wcześniejsze, przy współpracy z Ormiańskokatolickim Związkiem Młodzieży, ze wsparciem abp. Rafała Minassiana, ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej, a także ormiańskiej Caritas.

Główni adresaci tego czasopisma to młodzież, a poprzez nią starsze pokolenie. Duchowa, moralna i społeczna przyszłość wspólnot jest w rekach obecnej młodzieży, dlatego też konieczna jest troska o jej rozwój, a przez to - rozwój wspólnoty. Gazeta przedstawia ich działalność, organizowane wydarzenia, a także artykuły dotyczące wiary, nauki ormiańskiego Kościoła katolickiego i Kościoła powszechnego. Publikuje kazania, komentarze, modlitwy, życiorysy świętych, ale także prezentuje utwory literackie, artykuły o tematyce społecznej, społeczną naukę Kościoła. Część artykułów pisze sama młodzież.

oprac. E.Ł.,
na podstawie artykułów ks. Hovsepa Galstyana

 Gazeta w formie elektronicznej (PDF) TUTAJ.

 » artykuł na stronie Ordynariatu (w j. ormiańskim)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej