default_mobilelogo
ARMENIA

Wierni  w parafiach katolickich w Armenii od pierwszego dnia walk z Azerbajdżanem natychmiast zareagowali zbiórką i przygotowaniem darów dla wojska.

Również w parafii w Panik, z inicjatywy ks. Karnika Hovsepiana, wolontariusze, w szczególności członkowie Ormiańskiego Związku Młodzieży, przygotowali paczki, które już zostały dostarczone do Górskiego Karabachu (Arcachu).

Dwa dni temu ks. Karnik  Hovsepian, wraz z księżmi: ks. Narekiem Tadevosyanem i  ks. Krikorem  Mkrtchyanem (proboszczem katedry w Giumri) odwiedził jednostkę wojskową w Górskim Karabachu, byli też w Stepanakert, jego stolicy. Spotkali się z żołnierzami, również z klerykiem Narekiem Mkrtchyanem, który odbywa tam służbę wojskową, w pobliżu miejsca walk. Zawieźli pomoc zebraną przez ormiański Kościół katolicki, została odprawiona msza św. ormiańskokatolicka dla służących tam żołnierzy katolików.

Delegacja spotkała się z dowództwem jednostki, rozmawiali o jej sytuacji i najbardziej potrzebnej pomocy. Dowiedzieli się, że nie jest potrzebna żywność, bo tą bardzo dobrze zapewniają władze państwowe. Bardzo za to potrzebna jest ciepła odzież.

Kolejny wyjazd ze wsparciem zaplanowany jest  za kilkanaście dni.

Ks. Karnik Hovsepian będzie wdzięczny  wszystkim tym, którzy zechcieliby wesprzeć działania ormiańskiego Kościoła katolickiego, przekazując darowizny, które trafią do Caritas Armenii.

W Polsce – na prośbę ks. Karnika – wpłat można dokonywać na konto ks. Rafała Krawczyka, co też zostanie przekazane ormiańskiej Caritas:
43 1020 1026 0000 1502 0225 0215; tytuł płatności: "Pomoc Armenia - Arcach"

Ks. Karnik Hovsepian, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, proboszcz parafii  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Panik (prow. Szirak), duszpasterz młodzieży, m.in. inicjator i organizator Krajowych (Ordynariatu) dni Młodzieży (Ordinariate Youth Day).

    

        


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej