default_mobilelogo

Wielkanocne przesłanie katolikosa Rafała Piotra XXI Minassiana,
Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików
(Bejrut, Liban, 17 kwietnia 2022 r.)

Patriarcha w swoim przesłaniu mówił o tym, że gdy dzisiejszy świat zabija się nawzajem w pogoni za przemijającą sława i bogactwem, Chrystus był prześladowany wieki temu, gdy głosił pokój i pojednanie - został ukrzyżowany. Dzisiaj, ci sami ludzie, dla których Chrystus umarł na krzyżu, nadal mordują i szerzą nienawiść, niszcząc świat zbawiony Jego krwią. Niszczone są wartości rodzinne, ignorowane prawa jednostki, a światem rządzi chciwość.
Katolikos Rafał Piotr XXI  przypomniał, że w Wielkim Tygodniu wspominaliśmy cierpienie, ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa. Towarzyszyliśmy Mu w drodze na Golgotę, w końcu, jak Matka Boża, stanęliśmy pod krzyżem i patrzyliśmy na Jego śmierć.
Kiedy wszyscy opuścili Syna Bożego i popadli w rozpacz, spełniły się słowa psalmisty: „Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.” (Ps 16, 10). Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu, ale swoją śmiercią pokonał szatana i uwolnił nas wszystkich z kajdan piekła.
Mówił, że w dniu Zmartwychwstania, pomimo wszystkich trudności, jakie świat przeżywa wierzymy, że przez Chrystusa również i my przezwyciężymy piekło i śmierć. Pragniemy nieustraszenie głosić Zmartwychwstanie Chrystusa - pokój dla całego świata, a szczególnie dla tych, którzy dzisiaj cierpią, są prześladowani. Szczególnie nie zapominajmy o Arcachu i Armenii. Zakończył słowami: A teraz wołamy: „Chwała Panu Zmartwychwstania!” To jest nadzieja i wiara chrześcijan.

„Chrystus zmartwychwstał ․․․”
» Przesłanie Katolikosa -  pełny tekst w j. ormiańskim 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

"Pokój jest podstawowym obowiązkiem wszystkich"
Papieskie orędzie „Urbi et orbi” - 17 kwietnia 2022

W tę „Wielkanoc wojny” trudno nam uwierzyć, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że naprawdę pokonał śmierć – powiedział papież Franciszek w wielkanocnym orędziu „Urbi et orbi” – skierowanym do mieszkańców Rzymu, którego jest biskupem, i całego świata. Zaapelował o „pokój dla udręczonej Ukrainy, tak surowo doświadczonej przemocą i zniszczeniami okrutnej i bezsensownej wojny, w którą została wciągnięta”. Wezwał jednocześnie, by nie zapominać o konfliktach trwających w innych częściach świata.

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Wielkanocnych!

Jezus, którego ukrzyżowano, Zmartwychwstał! Wchodzi między tych, którzy Go opłakują, zamkniętych w domu, pełnych lęku i trwogi. Wchodzi między nich i mówi: „Pokój wam!” (J 20, 19). Ukazuje rany na dłoniach i stopach, ranę boku: nie jest duchem, to właśnie On, ten sam Jezus, który umarł na krzyżu i był złożony w grobie. Wobec niedowierzających spojrzeń uczniów On powtarza: „Pokój wam!” (w. 21).
W tę Wielkanoc wojny również nasze spojrzenia są pełne niedowierzania. Widzieliśmy zbyt wiele przelewu krwi, zbyt wiele przemocy. Także nasze serca wypełnił strach i udręka, podczas gdy wielu naszych braci i sióstr musiało schronić się w domach, żeby bronić się przed bombami. Trudno nam uwierzyć, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że naprawdę pokonał śmierć. Czy to jest iluzja? Wytwór naszej wyobraźni? (...)

papieskie orędzie:     » w j. polskim     » w j. ormiańskimŁączę serdeczne życzenia, by przeżycie niezwykłych dni
Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy
było jak najgłębszym spotkaniem z Tym, który jest obecny w sakramentach,
w Słowie Bożym, 
w drugim człowieku, ale także w krzyżu i cierpieniu
i który jest Miłością, Nadzieją, Życiem, najlepszą Przyszłością. 
                          
Z pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz


Niech Zmartwychwstanie Bożego Syna 
będzie nadzieją dla wszystkich ludzi...

Pośród nocy rozległo się wołanie: Oto nadchodzi...
Pośród niepewności, trosk, braków, cierpień, zmagań... znów usłyszymy nad pustym grobem:  „wy, się nie lękajcie”.
Oto nadchodzi Zwycięzca, wyznaczył już miejsce na spotkanie i czas wyznaczył, wskazał drogę i otworzył drzwi. 

 W duchu chrześcijańskiej wiary i nadziei płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania
życzmy sobie pokoju, ufności i radości życia, już teraz,
 a zwłaszcza w perspektywie szczęśliwej wieczności, ostatecznego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Złączone w modlitwie mniszki benedyktynki

Wołów, Wielkanoc 2022 r 

Życzenia od Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji Rosji i Europu Wschodniej
(Secretariat of the Armenian Catholic Church in Armenia, Georgia, Russia, Ukraine and Eastern Europe)

 

  


Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół uroczyście celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się dalej na dni od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku, kiedy to Msza św. Wieczerzy Pańskiej inicjuje celebracje Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna rozpoczyna radosny okres wielkanocny, wraz z jego liturgicznymi celebracjami, stanowiącymi szczyt życia Kościoła oraz apogeum radości człowieka odkupionego. 


16 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA

    » Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 28, 1-20)

WIGILIA PASCHALNA

 Panik, (Armenia), 2018

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. 
Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych.
W wielkosobotni wieczór odprawia się uroczystą liturgię Zmartwychwstania. Rozpoczyna się ona w wygaszonej świątyni; światła rozpalają się dopiero na słowa z księgi Izajasza: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą…”. Rozpoczyna się świętowanie Wielkanocy (Zatik) radosnym obrzędem zapalania świec.  

 

 

15 KWIETNIA – WIELKI PIĄTEK


Panik (Armenia), 2021

» Męka Jezusa Chrystusa wg św. Jana (J 18,1-19,42)

DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 


kościół św. Zbawiciela, Bejrut (Liban), 2020

Zniewagi
Przywdziałeś purpurę, włożyłeś na siebie czerwona szatę; żołnierze Poncjusza Piłata uważali ja za znak hańby.
Zdejmij ze mnie Włosienicę grzechu, purpurę czerwoną jak krew i przywdziej mnie w radosne szaty, w które przywdziałeś pierwszego człowieka.
(…)

Korona Cierniowa
Za ciernie grzechu – nieposłuszeństwo sprawiło to, że one wyrosły – robotnicy winnicy Izraela na głowę Twoją włożyli cierniową koronę.
Wyrwij ze mnie ciernie grzechu, które we mnie posadził Nieprzyjaciel, i wylecz rany ukąszeń; niech zostaną zniszczone nawet ślady grzechu.

św. Nerses Sznorhali

 

 

 14 KWIETNIA – WIELKI CZWARTEK
  
Katedra w Giumri (Armenia), 2020

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 17-30)

Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.

Panik (Armenia) 2021  

Wielki Czwartek to dzień pokuty – modlitwy, spowiedzi.
Liturgię rozpoczynają nieszpory, po których następuje obrzęd umywania nóg przez kapłana i msza święta Wieczerzy Pańskiej. Po przerwie, zaczyna się nocne czuwanie, odprawiane jest nabożeństwo Khawarum („Ciemność”). Podczas niej czyta się 6 długich fragmentów z Ewangelii. 
W trakcie nabożeństwa wystawiony jest świecznik z trzynastoma zapalonymi świecami. W centrum znajduje się biała lub czerwona świeca, która symbolizuje Jezusa. Skrajna świeca, czarna – Judasza. Po przeczytaniu każdego kolejnego fragmentu Ewangelii kapłan gasi po dwie świece.
Po przeczytaniu wszystkich fragmentów pozostaje zapalona tylko jedna – środkowa świeca. Chrystusa.

 

13 KWIETNIA – WIELKA ŚRODA

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 3-16)
namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza

Wielka Środa jest przygotowaniem do Triduum Paschalnego – trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. W Wielką Środę czytana jest Ewangelia o zdradzie Judasza i namaszczeniu Chrystusa na Jego pogrzeb. Jest to nie tylko przypomnienie, ale też ostrzeżenie, że każdy może zdradzić Boga.
Jezus pełen smutku ogłasza uczniom, że jeden z nich Go zdradzi. Za niedługo będzie świętował z uczniami Paschę, wspominając uwolnienie synów Izraela z Egiptu, człowieka z niewoli grzechu. Dlatego do końca próbuje pomóc Judaszowi w wyborze drogi światła i wolności. Bezskutecznie… Judasz wybiera ciemność, niewolę i zdradę… Teraz okazuje się, że wnętrze zrozpaczonego apostoła jest puste. W Jego sercu nie ma miejsca ani dla Boga, ani dla drugiego człowieka, ani ostatecznie dla samego siebie (odbiera sobie życie).

» cały artykuł karmel.pl

11 KWIETNIA – WIELKI PONIEDZIAŁEK

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 20, 17-28)
ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

12 KWIETNIA – WIELKI WTOREK


» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 25, 1-13)
o pannach nierozsądnych i roztropnych 

Ewangelia z Wielkiego Poniedziałku, to trzecia zapowiedź Męki Pańskiej. Z każdym kolejnym dniem Wielkiego Postu zbliżamy się do wydarzeń związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. On pragnie naszego dobrego przygotowania do tych dni. 
Wielki Wtorek to czas szczególnego przygotowania na nadejście Oblubieńca. Kościół rozważa tego dnia przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych, pouczając wiernych o gotowości, którą trzeba okazać w chwili, gdy Pan będzie się zbliżał. 

Niedziela Palmowa - Kwietna (Cachkazart - Ծաղկազարդ), msza św. w obrządku ormiańskim, którą o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach odprawił ks. prof. Józef Naumowicz. 
"Radujcie się w Panu", to przesłanie na dzisiejszą niedzielę, u początku Wielkiego Tygodnia. Pod koniec liturgii ksiądz poświęcił symboliczne palmy - i te przyniesione przez wiernych, i te wcześniej przygotowane z wierzbowych gałązek.
Całą mszę św. można obejrzeć na nagraniu obok.

 

 
ARMENIA

ERYWAŃmsza św. pod przewodnictwem ks. Masztoca Zahteriana – rektora niższego seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu.

PANIK (prow. Szirak), kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, msza św. pod przewodnictwem ks. Karnika Hovsepiana.

GIUMRI katedra ormiańskiego Kościoła katolickiego pw. św. Męczenników msza św. z udziałem nuncjusza apostolskiego abp José Avelino Bettencourta.

» o pieśniach Nersesa Sznorhali
"Այսօր մեր հաղորդումի ընթացքին՝ պիտի անդրադառնանք Ներսէս Շնորհալիի նպաստին
հոգեւոր երգերու ստեղծման մէջ:" (Vatican News, 8 kwietnia 2022 r.; w j. ormiańskim)

  WSKRZESZENIE ŁAZARZA (J 11, 1-45)
Jak Łazarza, Twojego przyjaciela, złożono mnie martwego do grobu; i nie od czterech dni, lecz od długich lat moja dusza znajduje się martwa w moim ciele.
Spraw, niech we mnie zabrzmi Twój głos niebiański, spraw, bym usłyszał Twoje słowo, rozwiąż mnie z więzów piekielnych, wyciągnij mnie z mojego domu ciemności.
  WJAZD DO JEROZOLIMY (Mt 21, 1-90)
Biorąc jako figurę naród żydowski, a nie pogan nieczystych, zasiadłeś na oślicy i na oślątku: ta jest ustatkowana, tamto - nieposłuszne.
Oczyść mnie także według tego przykładu i przyjdź, aby we mnie spocząć razem z Twoim Duchem. Uczyń ze mnie dla Ciebie tron niebiański, zajmij miejsce w mej duszy jak na Cherubinach.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

 

Serdecznie zapraszam do udziału we Mszach świętych
w obrządku ormiańskim w kościele na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 3:

W NIEDZIELĘ 10 KWIETNIA, godz. 9.00

Niedziela Palmowa – także poświęcenie palm

W NIEDZIELĘ 24 KWIETNIA, godz. 9.00

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian

Zapraszam także do udziału on-line poprzez transmisję Mszy:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ 

 

9 KWIETNIA 2022 R
 Wskrzeszenie Łazarza - Hiszatak Ghazaru harutianyn - Յիշատակ Ղազարու յարութեան

10 KWIETNIA 2022 R.
NIEDZIELA PALMOWA - Cachkazart - Ծաղկազարդ
Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ.  Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ

Ostatnią niedzielę Wielkiego Postu poprzedza Sobota Łazarza; tego dnia czyta się ewangelię o wskrzeszeniu przyjaciela Pana Jezusa (Ew. Jana 11, 55 – 12, 11).
Przebudzenie Łazarza ze snu śmierci już zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa.

Na kilka dni przed Paschą Jezus udał się do Jerozolimy, by tam obchodzić – jak inni liczni pielgrzymi – wielkie doroczne święto. Ponieważ głośno było już o Jego nauczaniu, o niedawnym wskrzeszeniu Łazarza i innych cudach, wielu szło za Nim lub witało Go po drodze. „Ogromny tłum” kładł swe szaty przed Nim, „inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze”. Witano Go jak króla, proroka, Mesjasza. On jednak przybywał nie w charakterze zwycięzcy, nie na rydwanie czy w zbrojnym zaprzęgu, ale jako władca skromny i „łagodny, siedzący na osiołku”.

Niedziela Palmowa upamiętnia to uroczyste przybycie Jezusa do Jerozolimy. Dziś dołączamy do owego ogromnego tłumu, który idzie za Jezusem, wielbi Go radosnymi okrzykami i śpiewem, wyznając w ten sposób swoją wiarę. Niesiemy w rękach palmy albo inne gałązki czy kwiaty: w tradycji ormiańskiej i polskiej są to często gałązki wierzby, które mają takie same znaczenie jak palmy, wyrażając cześć dla Przybywającego w imię Pańskie, ale także wiarę w Niego. (...)

Modlitwa z rytuału ormiańskiego na błogosławieństwo palm

Boże, który pobłogosławiłeś lud Twój, który wyszedł powitać
Jezusa, Syna Twego, niosąc gałązki palmowe;
pobłogosław te gałązki, które my Twoi słudzy
przynieślimy na większą chwałę Imienia Twego.
Niech na nasz dom, do którego przynieślimy te gałązki,
i na wszystkich jego mieszkańców zstąpi Twoje błogosławieństwo,

a Twoja Prawica niech zachowa w zdrowiu duszy i ciała tych,
których odkupił Jezus Chrystus, nasz Pan,
przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
Któremu należy się chwała, panowanie i cześć,
teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen

» cały artykuł  (ks. prof. Józef Naumowicz, 2019)                    » Liturgia Niedzieli Palmowej

 

ŚWIAT
Dzisiaj mija czwarta rocznica uroczystości, podczas której w Ogrodach Watykańskich, 5 kwietnia 2018 r. odsłonięto 2-metrowy pomnik św. Grzegorza z Nareku.
W bazylice św. Piotra w Watykanie Franciszek przewodniczył 12 kwietnia 2015 r. Mszy św. w związku z setną rocznicą ludobójstwa Ormian. Papież ogłosił wtedy ormiańskiego teologa, filozofa, poetę i mistyka św. Grzegorza z Nareku 36. Doktorem Kościoła. Jednym z koncelebransów był ormiański ówczesny patriarcha katolicki Nerses Bedros XIX Tarmouni.

Przypomnijmy  tą uroczystość w Ogrodach Watykańskich:
Papież przyjął na audiencji prezydenta Armenii Serża Sarkisiana oraz najwyższych zwierników tamtejszych Kościołów - katolickiego i apostolskiego. Okazją była uroczystość poświęcenia pomnika św. Grzegorza z Nareku, który dziś stanął w Ogrodach Watykańskich.
VI niedziela Ormiańskiego Wielkiego Postu
czyli 35. dzień „o chlebie i soli”
Niedziela przyjścia Pana, naszego Zbawiciela (Գալստյան կիրակի – Galstyan Kiraki)
W liturgii ormiańskiej ta niedziela przypomina, że Jezus przyjdzie na końcu czasów, wtedy objawi się w chwale jako Pan świata i zapyta nas o naszą miłość. To tzw. powtórne przyjście Pana. Stąd też nazwa: Niedziela Przyjścia. Jest to ostatnia niedziela 40-dniowego okresu, który kończy się w najbliższą „sobotę Łazarza” (w tym roku 9 kwietnia), przed Niedzielą Palmową i Wielkim Tygodniem.

Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczi mutn i wirapn
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն 

Sylwetkę klasztoru Chor Wirap widać z daleka. Wznosi się na skraju stromego wzgórza, dominującego nad rozległą doliną rzeki Araks. Horyzont zamyka masyw Araratu, bijący w niebo dwoma szczytami, Małym i Wielkim Araratem. Ten ostatni często zanurzony jest w morzu chmur. Miejsce to nieodłącznie jest związane z historią jednego z najbardziej spektakularnych nawróceń w dziejach chrześcijaństwa. 
Klasztor Chor Wirap, to jedno z najważniejszych dla Ormian miejsc świętych. W tamtejszych lochach więziony był przez kilkanaście lat za wiarę św. Grzegorz Oświeciciel, również tu narodził się monastycyzm ormiański.
Początkowo była to jedna z twierdz w pobliżu miasta Artaszat, rozmieszczonych na obszarze ówczesnej Armenii i to tam wtrącił św. Grzegorza do głębokiego skalnego lochu, znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, jego zaciekły wówczas przeciwnik, król Tyrydates III.
W języku ormiańskim to miejsce nazywano Chor Wirap (Խոր Վիրապ - głęboki loch). Według różnych źródeł przyszły apostoł Ormian spędził tam kilkanaście (12-15) lat w strasznych warunkach, przebywając stale w głębokiej na prawie 7 metrów studni. Jeszcze dziś miejsce to zachowało całą swą surowość – wchodzi się tam po pionowej drabince a w środku jest pusta przestrzeń.
Gdy na początku IV wieku za wstawiennictwem św. Grzegorza pogrążony w chorobie król Tiridates III został cudownie uzdrowiony, wobec oczywistego dowodu potęgi Boga chrześcijan, postanowił zerwać z pogaństwem, nawrócił się razem z rodziną i w 301 r. ogłosił chrześcijaństwo religią państwową Armenii.
Tak powstało pierwsze chrześcijańskie państwo na świecie, a miejsce to stało się święte.

Niedziela niesprawiedliwego sędziego
Դատավորի կիրակի – Datawori Kiraki
przypomina o wartości modlitwy i jej potrzebie.

Nazwa tej niedzieli, jak i dwóch poprzednich, pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

Jezus podejmuje temat modlitwy, o którym już wspominał w Łk 11, 1–13. Nauczył wtedy swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”, a także opowiedział o tym, by być natrętnym w modlitwie. Skoro przyjaciele potrafią ulec natrętnym prośbom o pomoc, to tym bardziej Bóg nie odmówi wysłuchania naszych modlitw. Jezus wskazuje tam, że darem Ojca dla proszących będzie Duch Święty. Opowieść o natrętnej wdowie i niesprawiedliwym sędzi przekazuje tę samą naukę, co historia o przyjacielu (Łk 11, 5–8). Tutaj jednak przesłanie jest mocniejsze, bo ostatecznie kobiecie udaje się przekonać do działania kogoś, kto nie był jej przyjazny. Św. Łukasz umieszcza Jezusowe nauczanie o wytrwałej modlitwie zaraz po mowie o „dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Łk 17, 30). Modlitwa jest więc sposobem przygotowania się chrześcijanina na powtórne przyjście Pana i na sąd. 
Korzystając z historii wdowy i sędziego, Jezus przedstawia naukę o dobroci i trosce Ojca. Jednakże to nie o postawę Boga należy się niepokoić, lecz o postawę uczniów. Czy pozostaną oni wierni Jezusowi, gdy odejdzie i trzeba będzie czekać na Jego powrót? (za: przewodnik-katolicki.pl)

 Ewangelia wg św. Łukasza 18, 1-14

Աղաղակել Աստծուն գիշեր և ցերեկ. Դատավորի կիրակի
Մեծ Պահոց Ե կիրակին կոչվում է «Դատավորի կիրակի»՝ անիրավ դատավորի մասին  ավետարանական առակի պատճառով, որ պատմում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը (Ղկ. 1-14): Այս առակի նպատակը Ղուկաս ավետարանիչը գրում է հենց սկզբից. «Մի առակ էլ ասաց նրանց՝ այն մասին, թէ նրանք ամէն ժամ պէտք է աղօթեն եւ չձանձրանան»: Բայց նախ տեսնենք, թե ինչ է ուզում ասել մեզ Տերը՝ մեր ուշադրությունը հրավիրելով դատավորի և այրի կնոջ կերպարների վրա: (...)

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (ks.
 
Hovsep Galstyan
 2019 r.)

 

ARMENIA

BZOMMAR (Liban), Patriarchat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, kościół klasztorny Przemienienia Pańskiego 
      
ERYWAŃ, kaplica Seminarium pw. Świętych Archaniołów
(Holy Archangels Seminary), msza św. pod przewodnictwem ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej abp. Rafała Minassiana
PANIK, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, msza św. pod przewodnictwem ks. Karnika Hovsepiana

 

GIUMRI, katedra pw. świętych Męczenników
msza św. pod przewodnictwem ks. Krikora  Mkrtchyana
BAVRA, kościół

 25 marca 2022 r. Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny (orm., łac.)
Ton Awetman - Տօն Աւետման

Tajemnicę wcielenia Syna Bożego Kościół czci osobną uroczystością Zwiastowania Pańskiego, która jest obchodzona 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.

W TYM DNIU PAPIEŻ FRANCISZEK POŚWIĘCI ROSJĘ I UKRAINĘ
NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Poniżej tekst modlitwy, którą Papież poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Franciszek rozesłał ten tekst do biskupów całego świata, prosząc, by w piątek 25 marca przyłączyli się do tego aktu, modląc się ze swymi wiernymi o pokój.


O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.(...)

TUTAJ pełny tekst

 


Ո՜վ Մարիամ, Մայր Աստծոյ եւ մեր Մայր, նեղութեան այս պահին, քեզ ենք դիմում: Դո՛ւ Մայր ես, սիրում ես մեզ, ճանաչում ես մեզ, մեր մտածումներից ոչինչ ծածուկ չէ Քեզ համար: Ողորմութեան Մայր, բազմիցս փորձարկեցինք քո նախախնամական քնքշութիւնը, քո ներկայութիւնը, որ խաղաղութիւն է պարգեւում, որովհետեւ դու միշտ մեզ առաջնորդում ես դէպի Յիսուսը՝ խաղաղութեան Իշխանը։ (...)

TUTAJ pełny tekst

ilustracje: strona Diecezji Opolskiej,
strona Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej

 

ARMENIA

Pod koniec listopada 2019 r. Ormiańskokatolicki Związek Młodzieży Bavry wydał gazetę «Կանթեղ». Czasopismo adresowane było do lokalnej katolickiej wspólnoty, przedstawiało działalność tego Związku, organizowane przez niego wydarzenia, a także artykuły dotyczące wiary, nauki ormiańskiego Kościoła katolickiego i Kościoła powszechnego. Szerzej pisaliśmy o tym w TYM aktykule.
Iinformowaliśmy też o kolejnych powstających w rejonie Aszocka w prowincji Szirak czasopismach tworzonych przez wspólnoty katolickie tamtejszych wiosek. Były to – jako pierwsza – w Bavrze, i kolejne w: Mets Sepasar, Ghazanchi i Sizavet.

1 września 2020 r. ukazał się pierwszy numer gazet pt. "Տիրամոր Կանթեղ", która połączyła  je wszystkie, o czym TUTAJ.

Właśnie ukazał się pierwszy numer gazety wspólnot katolickich tego rejonu w nowej formie i pod nowym tytułem:«Կաթողիկէ հավատք» („Katolicka Wiara”). 
Redaguje ją, jak i poprzednie, ks. Hovsep Galstyan, duszpasterz kilku parafii rejonu Aszocka. Wydawcą jest Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Armenii i Europy Wschodniej. Publikacji patronują: patriarcha katolikos Rafał Piotr XXI Minassian i Caritas Armenii.
Ks. Hovsep zaprasza do współpracy i udziału w pracy przy tworzeniu kolejnych numerów gazety wiernych ze wspólnot katolickich rejonu. Zaproszenie kieruje do młodych ludzi, nawet od 14 roku życia. Można wysyłać swoje przemyślenia, modlitwy (bardzo ważne jest dzielenie się z innymi swoimi duchowymi doświadczeniami) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przez Messengera.
Najnowszy, gotowy już, numer gazety będzie można dostać u ks. Hovsepa, gdy będzie mógł dojechać do parafialnych wiosek, bo w tej chwili drogi są nieprzejezdne, zasypane śniegiem.
 

NIEDZIELA ZARZĄDCY (Տնտեսի Կիրակի – Tyntesi Kiraki)
zaradnego, przebiegłego?, pomysłowego zarządcy, który zabezpiecza swoją przyszłość.


 Przypowieść (Ew. Łk 16, 1-13)

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o roztropności. Wśród cnót kardynalnych tradycja chrześcijańska na pierwszym miejscu wyróżnia cnotę roztropności (łac. „prudentia”), jako cnotę obejmującą całość życia moralnego. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. W Biblii cnota roztropności nazywana jest mądrością. Jednak w języku biblijnym słowo „mądrość” nie oznacza wiedzy, lecz poznanie i wypełnienie woli Boga, przyjęcie słowa Bożego i kierowanie się nim w życiu. W dzisiejszych czasach bardzo potrzeba nam roztropności.

niezbednik.niedziela.pl 

Մի օր Աստուած հարցնելու է.«Ինչպէ՞ս վարեցիր տնտեսութիւնդ»
«Եթէ օտարինը եղող բանի մէջ հաւատարիմ չեղաք, ձերը ո՞վ կտայ ձեզ», Ղկ., 16,12«Տնտեսի կիրակի». այսպէս է կոչւում Մեծ Պահոց Դ կիրակին: Ինչպէս Մեծ Պահոց նախորդ կիրակիներին, այս դէպքում եւս անուանումը բխում է ճաշու աւետարանական հատուածից, որ Ղուկասի Աւետարանի 16-րդ գլխի 1-13 համարներն են:

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (2019 r.; w j. ormiańskim)

 

18 MARCA 2022, PIĄTEK, ew. Mt 13, 24-30

PRZYPOWIEŚĆ O KAKOLU*
Na polu mej marnej duszy, na której zasiałeś dobre ziarno,
gdy moja biedna dusza usnęła. Nieprzyjaciel posiał kąkol.
Oby on najpierw, w czasie żniwa, został zebrany i zabrany ode mnie,
abyś Ty zebrał razem pszenicę Łaski, a kąkol - wrzucił w ogień piekielny.
 

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


WATYKAN

W piątek 25 marca 2022 r., podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego.

"Wierzymy, że Maryja ochroni nasze miasto przed atakami po to, byśmy mogli nieść pomoc udręczonym ludziom, którzy uciekają teraz z oblężonego Mariupola." W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym bp Jan Sobiło, który w Zaporożu organizuje wsparcie dla uchodźców.

W objawieniu z 13 lipca 1917 r. w Fatimie Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, stwierdzając, że jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, Rosja będzie szerzyć „swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i prześladowanie Kościoła”.
Po objawieniach w Fatimie miały miejsce różne akty poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi: Pius XII 31 października 1942 r. poświęcił cały świat, a 7 lipca 1952 r. w liście apostolskim Sacro vergente anno poświęcił narody Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. (...)

(18.03.2022)  Ukraina: do Lwowa z portugalskiego sanktuarium w Fatimie dotarła kopia figury Matki Bożej. Dla dotkniętego wojną kraju, ma być ona „symbolem pokoju” i „znakiem nadziei”, na rychłe zakończenie wojny.

*

25 Մարտին Քահանայապետը Ռուսաստանն ու Ուկրանիան պիտի նուիրէ Մարիամի Անարատ Սրտին.
Նուիրագործումի արարքը պիտի կատարուի Նորին Սրբութեան այդ օր ժամը 17-ին Սուրբ Պետրոսի Պազիլիքային մէջ գլխաւորած ապաշխարութեան արարողութեան առթիւ։ (...)

cały artykuł na  stronie VATICAN NEWS:
» w j. polskim         » w j. ormiańskim   

 


13 MARCA 2022 - NIEDZIELA ZAGUBIONEGO (MARNOTRAWNEGO) SYNA (I MIŁOSIERNEGO OJCA).

Nazwa tej niedzieli i dwóch następnych (niedziela zarządcy, niedziela niesprawiedliwego sędziego), pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

Bardzo przejmujący jest ewangeliczny obraz syna marnotrawnego (Ew. Łk 15, 11-32). Człowiek może upaść bardzo, może stracić przez grzech bardzo wiele, ale najważniejsze jest, aby powrócił do Miłosiernego Ojca. Dzisiejsza Ewangelia to tajemnica kochającej Nadziei, to tajemnica Miłosierdzia, która wychodzi ku człowiekowi.
Dzisiaj warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Dives in misericordia”:

„Ten syn, który otrzymuje od ojca przypadającą mu część majątku i z tą częścią opuszcza dom, aby w dalekich stronach wszystko roztrwonić „żyjąc rozrzutnie”, to poniekąd człowiek wszystkich czasów, począwszy od tego, który po raz pierwszy utracił dziedzictwo łaski i sprawiedliwości pierwotnej. (…) Sytuacja, w jakiej się znalazł wraz z utrata owych dóbr, musiała mu uświadomić tę właśnie utraconą godność. Nie myślał o tym w przeszłości, wówczas kiedy domagał się od ojca swojej część majątku, ażeby pójść z nią w świat. I zdaje się nie uświadamiać sobie tego nawet i teraz, kiedy mówi do siebie: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę”! (...)

za: niedziela.pl

Krzysztof Penderecki urodził się 23 listopada 1933 r. w Dębicy. Zmarł 29 marca 2020 r. Miał 86 lat. Był jednym z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów, był też jednym z najbardziej znanych Polaków na świecie. 2 kwietnia 2020 r. w gronie najbliższej rodziny odbyła się msza pogrzebowa Krzysztofa Pendereckiego. Z powodu pandemii Covid-19 uroczystość miała charakter zamknięty. Urna z prochami Mistrza została tymczasowo złożona w kościele św. Floriana.

Uroczysty pogrzeb wybitnego polskiego kompozytora odbędzie się w kościele
św.św. Piotra i Pawła 29 marca 2022 r.

Prochy wybitnego kompozytora zgodnie z decyzją Kapituły Panteonu Narodowego, zostaną złożone w Panteonie Narodowym w krypcie pod prezbiterium kościoła św.św. Piotra i Pawła w Krakowie.

za: FKiDOP

Wtorkowe uroczystości ostatniego pożegnania artysty, zorganizowane w drugą rocznicę jego śmierci, rozpoczną się w bazylice św. Floriana. Ta część ceremonii przeznaczona będzie tylko dla rodziny i osób najbliższych. Około godz. 11:00 kondukt żałobny wyruszy spod bazyliki, przechodząc ulicami Krakowa i Rynkiem Głównym. Dla mieszkańców miasta i wszystkich wielbicieli twórczości Pendereckiego będzie to okazja, by pożegnać mistrza.

» (27.03.2022) artykuł na portalu historycznym dzieje.pl

Trudno przewidzieć rozmiar niewyobrażalnych tragedii i niepowetowanych zniszczeń, jakie będą skutkiem okrutnej wojny w wyniku bezwzględnej napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Również tych stanowiących wielowiekowe dziedzictwo kultury.
      
Film o zabezpieczaniu zabytków Lwowa na wypadek ostrzału, w tym Katedry Ormiańskiej.
Lwów. Wczoraj (5.03.2022 r.) na facebooku pojawiła się informacja ze zdjęciem, pokazująca zabezpieczanie drewnianej kaplicy zwanej „Golgotą”, znajdującej się na dziedzińcu Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Widać jej fragmenty za obudową ochronną. 
Sama figura Chrystusa, najstarszy jej elementem, która może pochodzić z XV wieku, została wyniesiona, ze względów bezpieczeństwa, do specjalnego schronu przeciwlotniczego. Po raz ostatni była chroniona podczas ll wojny światowej.
Zabezpieczane jest też wiele innych, często bezcennych obiektów w tym mieście. Decyzję o ochronie zabytków przed działaniami wojennymi podjęła Rada Miejska Lwowa. 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej