default_mobilelogo
Popielec, Or Mochroc 24.02.2020 r.
(ks. Karnik Hovsepian, Panik, prow. Szirak) 

POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
I Niedziela Wielkiego Postu, Bun Barekentan
Բուն Բարեկենդան Ա. Կիրակր Քառասնորդաց

28 lutego - PONIEDZIAŁEK POPIELCOWY
Or Mochroc - Օր Մոխրոց

Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczyna się od Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan). Według liturgicznego porządku jest to I Niedziela Wielkiego Postu, która nie ma takiego charakteru jak w tradycji łacińskiej. Jest to ostatni dzień radosny, ale wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Postu. W sensie wschodnim pierwszy dzień postu, to ostatni dzień objadania się i radości, aby dobrze przygotować się na 40 dniowy post – do którego zachęcają czytania liturgiczne. Niedziela Bun Barekentan, to rodzaj małego karnawału. Tego dnia przyrządza się specjalne potrawy i urządza przyjęcia. Już w sobotę wieczorem przed tą niedzielą zamykana jest na cały okres wielkopostny zasłona oddzielająca ołtarz od nawy kościoła. W okresie Wielkiego Postu Ormianie poszczą szczególnie surowo. Okres ten bywał nazywany agh u hac - „sól i chleb”.

Błogosławieństwo popiołu w obrządku ormiańskim

Panie, zmiłuj się (3x)
Wszechmogący, wieczny Boże, zgładź i odpuść nasze grzechy.
Wołamy do Ciebie, ześlij błogosławieństwo Twoje na ten popiół
i poświęć go, aby był lekarstwem zbawienia dla tych,
którzy z bojaźnią wzywają imienia Twego Świętego
i pochyleni przed Twoim majestatem żałują za grzechy swoje.
Spraw, miłosierny Panie, aby ci, na których będzie posypany ten popiół, 
otrzymali odpuszczenie grzechów oraz zdrowie duszy i ciała. 
Przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
któremu należy się chwała, panowanie i cześć teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

» O wielkopostnej zasłonie

Ormiańskokatolicki Wielki Post zaczyna się także obrzędem posypania głów popiołem, który formalnie przypada w poniedziałek po Niedzieli Dobrego Życia - pierwszy „dzień o chlebie i wodzie” (w Kościele rzymskokatolickim w tym roku w środę 2 III), jednak ze względów praktycznych dokonuje się go w Armenii już w niedzielę po Mszy świętej, gdy w kościele jest więcej wiernych. Także w najbliższą niedzielę będziemy mieli ten obrzęd, rozpoczynający Wielki Post.

Z serdecznymi życzeniami na cały Wielki Post, by był to czas duchowego umocnienia
w wierze i miłości poprzez wykorzystanie tych środków, które proponuje Kościół
(modlitwa, rekolekcje, spowiedź, sakramenty, postanowienia) 

i z pamięcią w modlitwie

ks. Józef Naumowicz

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej