default_mobilelogo
WATYKAN

Podczas środowej audiencji generalnej Ojciec Święty wyraził ogromne zaniepokojenie z powodu dramatycznej sytuacji na wschodzie Ukrainy. 

„Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa lęk i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne – mówił Franciszek. – Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny; który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych; który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi, destabilizację współistnienia między narodami i dyskredytację prawa międzynarodowego.“

Kard. Parolin: oszczędźmy światu okrucieństwa wojny! Tragiczne scenariusze, których wszyscy się obawiali stają się rzeczywistością.(...) Jest jeszcze czas na dobrą wolę i na negocjacje po to, by oszczędzić ludziom jeszcze większych cierpień. Kard. Pietro Parolin wskazuje na to w specjalnym oświadczeniu, które jest pierwszą oficjalną reakcją Stolicy Apostolskiej na rosyjską inwazję na Ukrainę. Watykański Sekretarz Stanu (odpowiednik premiera) wzywa polityków, by zaoszczędzili światu szaleństwa i okrucieństwa wojny. (24 lutego 2022, 15.00)

artykuł VATICAN NEWS:        » w j. polskim         » w j. ormiańskim   

MÓDLMY SIE WSPÓLNIE W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE,
 BY DOBRY BÓG ODDALIŁ OD NIEJ CIERPIENIE, WIELKI BÓL, LĘK I NIEPOKÓJ.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej