default_mobilelogo
WATYKAN
Msza św. koncelebrowana przez papieża Franciszka i katolikosa-patriarchę Cylicji dla Ormian katolików, Rafała Piotra XXI Minassiana
w Bazylice św. Piotra w Watykanie, w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2022 r.,
sprawowana jako znak kościelnej komunii i trwania w jedności (poniżej nagranie całej liturgii).

     

Սուրբ Զոհի ընթացքին նախատեսուած են որոշ ծիսական արարքներ, որոնք պիտի խորհրդանշեն եկեղեցական հաղորդութեան իմաստը` ինչպէս երբ Սրբազան Պապը վեր բարձրացնելէ ետք Յիսուսին Մարմինը, այսինքն Սուրբ Հաղորդութիւնը կրող պնակը, զայն կը մատուցէ Պատրիարքին եւ երկուքը միասին, չորս ձեռքերով կը կրեն զայն, ապա կը զետեղեն խորանին վրայ եւ նոյնը կը կատարեն Յիսուսին արիւնը խորհրդանշող Գինիի բաժակով, որմէ ետք Քահանայապետը Պատրիարքին կու տայ Յիսուսին Մարմինը եւ Արիւնը ու երկուքը միասին կը ճաշակեն։ (...)

 » artykuł na stronie VATICAN NEWS - w j. ormiańskim:

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej