default_mobilelogo

20 stycznia 2022 r. na stronie Patriarchatu Omiańskiego Kościoła Katolickiego (Liban) opublikowano informację: 
Pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego
RAFAŁA PIOTRA (RAFAEL BEDROS) XXI
katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików,

W DNIACH 4 - 12 LUTEGO 2022 R.
w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie
ODBĘDZIE SIĘ SYNOD BISKUPÓW.
Rozpocznie się Świętą Liturgią
w PIĄTEK, 4 LUTEGO 2022 r. O GODZ. 7.30.
Program obrad synodu będzie obejmował przede wszystkim ocenę ogólnej sytuacji i potrzeb ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz problematykę i zadania jego eparchii (diecezji) na świecie.
Prosimy wszystkich wiernych o modlitwę w intencji pomyślności prac synodu.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej