default_mobilelogo
   
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, miejsce pierwszego objawienia.
Zdjęcie: ks. Włodzimierz Piętka /FOTO GOŚĆ
 
   
22 lutego 2022 roku przypada 91. rocznica pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie Kowalskiej, które miało miejsce w Płocku 22 lutego 1931 roku.

Było to pierwsze objawienie dotyczące orędzia o Bożym Miłosierdziu, jakie Jezus przekazał siostrze Faustynie. Był wieczór, pierwsza niedziela Wielkiego Postu 1931 roku, gdy siostra Faustyna weszła do klasztornej celi.  Po chwili stanął przed nią Jezus. Powiedział, że pragnie, aby namalować Jego obraz w takiej postaci, w jakiej Go widzi. A był w postawie stojącej. Jedną rękę miał wzniesioną do błogosławieństwa, drugą opierał na piersi, spod uchylonej zaś szaty wychodziły dwa promienie – jeden czerwony, drugi blady. Jezus powiedział też, żeby obraz opatrzyć podpisem "Jezu, ufam Tobie". Pragnął, aby ten wizerunek był czczony najpierw w kaplicy zgromadzenia siostry Faustyny, czyli sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a potem na całym świecie.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej