default_mobilelogo

Święto św. Sarkisa (pol. św. Sergiusza) - Surp Sarkis - Սուրբ Սարգիս
to 
dzień błogosławieństwa młodzieży. Jest świętem ruchomym,
w tym roku – wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego – przypada 12 lutego.
Zgodnie z ludową tradycją, dzień wcześniej młodzi ludzi pieką i jedzą bardzo (bardzo!) słone ciasteczka i  modląc się do świętego zasypiają, nie pijąc nawet kropli wody! 
We wszystkich ormiańskich Kościołach odprawiane są uroczyste liturgie. W Armenii już wczoraj były odprawiane (np. w kościele w Panik) msze św. z błogosławieństwem młodzieży, obdarowywanej przy tej okazji paczuszkami z tymiż ciasteczkami, wcześniej poświęconymi.

Św. Sarkis, męczennik, jest uznawany za patrona zakochanych. Męczennik, patron młodzieży, święty obu Kościołów ormiańskich - apostolskiego i katolickiego, oraz Cerkwi prawosławnej. 
Ten jeden z najbardziej czczonych świętych w Armenii, a także bohater narodowych podań i tradycji, najprawdopodobniej nie był wcale Ormianinem, lecz Grekiem z Kapadocji. Niewiele wiadomo o jego pochodzeniu i wczesnych latach życia. Urodzony na przełomie III i IV w., poświęcił się karierze wojskowej. Mianowany dowódcą przez cesarza Konstantyna Wielkiego, działał w regionie Kapadocji, który graniczył z ówczesną Armenią. Tradycja mówi, że jako gorliwy chrześcijanin krzewił wiarę, głosił Ewangelię oraz wznosił kościoły. (...) (za kalendarzem FKiDOP z 2020).
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej