default_mobilelogo

Podczas liturgii ormiańskiej, jeżeli miejsce jej sprawowania jest do tego specjalnie przystosowane, stosuje się zasłonę (jak ikonostas w Kościołach prawosławnych). Ołtarz więc jest zasłaniany na niektóre części mszy św., np. na przygotowanie darów.
Natomiast podczas Wielkiego Postu, cała Msza święta jest sprawowana za zasłoną. Stąd nie ma pocałunku Ewangelii przez wiernych czy przekazania znaku pokoju.
Zasłonięty ołtarz podczas całej Mszy św. przypomina o sytuacji pierwszych ludzi, którzy utracili raj. Odtąd pozostają oni za zasłoną, która oddziela ich od raju. Nie mają dostępu do tronu Bogu (ołtarz w kościele symbolizuje tron Boga i Święte świętych).
Zamknięta zasłona przypomina, by możliwie intensywnie przeżyć 40-dniowy okres skruchy i modlitwy, by obudzić w sobie pragnienie Boga oraz z ufnością i wdzięcznością patrzeć na krzyż Jezusa, który na nowo otwiera nam drogę do raju.
Zasłona zostanie otwarta na Niedzielę Palmową, podczas której Kościół Ormiański ma także obrzęd „Otwarcia Drzwi”.

ks. Józef Naumowicz, marzec 2017

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej