default_mobilelogo
RZYM

 

W sobotę 19 lutego 2022 r. o godzinie 18.00 w - 10 października 2021 r. ponownie otwartym - ormiańskokatolickim kościele pw. św Błażeja w Rzymie, odbyła się uroczysta liturgia, pod przewodnictwem katolikosa - patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana. Na początku liturgii pięciu ormiańskich kleryków studiujących obecnie we Włoszech (dwóch wysłanych tu z seminarium w Erywaniu, dwóch z Wyższego Seminarium Duchownego w Karagandzie, jeden z Bzommar) zostało przez Patriarchę ustanowionych akolitami*.
Podczas mszy św. trzech z nich zostało wprowadzonych na funkcjęe subdiakonów. Ich sylwetki przedstawił, uczestniczący w uroczystości, ks. Masztoc Zahterian – rektor niższego seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu. Czterech z nich  pochodzi z Armenii, m.in. z miejscowości Sizavet, Azatan (rejon Aszocka, prow. Szirak), jeden z Bejrutu (Liban).
W uroczystości wzięli udział biskupi Kościoła ormiańskokatolickiego, duchowni Kościoła łacińskiego, ormiańskie zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP oraz wierni ormiańskiej wspólnoty w Rzymie.

akolita – termin pochodzący od greckiego słowa „akólouthos” – to człowiek „idący za kimś, towarzyszący”.

» te i więcej zdjęć: FB Holy Archangels Seminary

      
» Տէր որո՞ւն երթանք։ Դուն ունիս կեանքի յաւիտենական հացը. Փոքր կարգերու եւ կիսասարկաւագութեան տուչութեան արարողութիւն։
artykuł na stronie VATICAN NEWS


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej