default_mobilelogo

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

12 LIPCA 2023, ŚRODA, Ew. Mt 15, 21-28

KOBIETA KANANEJSKA*
Ty wysłuchałeś głosu kobiety Kananejskiej i dałeś jej to, o co ona się upominała. Wołam do Ciebie jak ona, daj i mnie tego, o co błagam.

Jeśli Ty mnie nazwiesz ostatnim z psów, natychmiast posłucham Twego głosu, abym pobiegł szybko na Twe wołanie, Pasterzu, by odrzucić Obcego.
Wiem dobrze, że nie jestem godzien być uczestnikiem tego, co dostają dzieci niepokalane, ale jednak uczyń mnie godnym otrzymać przynajmniej kruszynę Chleba życia ze świętego Stołu.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.5 lipca 2023 r. Papież ustanowił Komisję ds. Nowych Męczenników – Świadków Wiary. "W związku ze zbliżającym się Jubileuszem roku 2025, podczas którego zgromadzimy się jako „Pielgrzymi Nadziei”, powołałem w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych „Komisję Nowych Męczenników - Świadków Wiary”, aby sporządzić katalog wszystkich tych, którzy przelali swoją krew, żeby wyznać Chrystusa i dać świadectwo Jego Ewangelii" – napisał Ojciec Święty. Na jej czele będzie stał prefekt Dykasterii kardynał Marcello Semeraro, przewodniczącym będzie sekretarz tej dykasterii, abp Fabio Fabene.

W liście [TUTAJ] podpisanym 3.07., którym ustanawia tę komisję, Franciszek zastrzega, że w ten sposób nie zmienia warunków oficjalnego uznania męczeństwa. Celem nowej instytucji jest prowadzenie badań historycznych i gromadzenie świadectw, aby pamięć o męczennikach była skarbem wspólnoty chrześcijańskiej.
Inicjatywa ta jest związana z Jubileuszem 2025 i ma być kontynuacją podobnych badań, które zainicjował Jan Paweł II przed Wielkim Jubileuszem roku 2000. Święty Papieża w liście Tertio millenio adveniente, polecił zrobić wszystko, co możliwe, aby dziedzictwo wielkiej rzeszy nieznanych bojowników w wielkiej Bożej sprawie nie zostało zatracone. Podczas Wielkiego Jubileuszu ich świadectwo zostało uczczone ekumenicznym nabożeństwem w Koloseum. Franciszek zapowiada, że podobne zgromadzenie jest też przewidziane w roku 2025. (fot. EPA / Cristian Lofer, misyjne.pl)

» artykuł  w j. polskim (Vatican News) 
» "
Ֆրանչիսկոս Պապ հիմնեց Նոր նահատակներու եւ հաւատքի վկաներու յանձնաժողով մը"  (Vatican News)       

film z tłumaczeniem na j. polski
film z tłumaczeniem na j. angielski
(z art. w j. ormiańskim)
 Papież w lipcu zaprasza do modlitwy o postawienie Eucharystii w centrum

Czy widzę, jak uczestnictwo w Mszy przemienia moje życie? – do tej refleksji zachęca Franciszek w lipcu. W filmie wyjaśniającym papieską intencję na ten miesiąc wskazuje, że Eucharystia to przyjście samego Pana, które chce nas przemienić, umocnić i posłać do braci. To prawdziwe centrum życia chrześcijańskiego i dlatego Franciszek zaprasza do modlitwy, „aby katolicy postawili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii”.
Ona „przemienia ludzkie relacje i otwiera nas na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami” – podkreśla Ojciec Święty.

za Vatican News, 3 lipca 2023

» "Papież w lipcu zaprasza do modlitwy o postawienie Eucharystii w centrum" - art. w j. polskim
» 
"Ֆրանչիսկոս Պապ. «Սուրբ Հաղորդութիւնը զետեղենք մեր կեանքի կեդրոնը»" art. w j. ormiańskim

RZYM

Otwarcie sali, w której zmarł Sługa Boży kard. Grzegorz Piotr XV Agadżanian - patriarcha ormiański i prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 

W środę 28 czerwca 2023 r. w Rzymie, w domu generalnym ormiańskiego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, patriarcha Rafał Piotr XXI Minassian otworzył i poświęcił pomieszczenia, w których mieszkał kard. Grzegorz Piotr XV Agadżanian podczas choroby, a w szczególności salę w której umarł w 1971 r.

Patriarcha po uroczystym błogosławieństwie, wyraził ogromną wdzięczność Bogu za Sługę Bożego. Podziękował zakonnicom, w szczególności matce przełożonej, siostrze Arousiag Sajonian, która zabiegała o utworzenie rekonstrukcji tych pomieszczeń, pragnąc w ten sposób oddać hołd patriarsze Grzegorzowi Piotrowi XV. 

» cały artykuł, galeria zdjęć             » o nowej książce poświęconej kard. Agadżanianowi (w j. ormiańśkim, Vatican News)

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

W niedzielę 25 czerwca 2023 r. ks. prof. Józef Naumowicz sprawował mszę św. ormiańskokatolicką najpierw w Gliwicach (o godz. 11.00), a po południu we wrocławskim, jak zwykle gościnnym, kościele pw. Bożego Ciała. Towarzyszył mu o. Marek Miławicki.Wraz z księdzem przyjechali i stanowili liczną asystę przy ołtarzu ormiańscy klerycy, subdiakoni Narek Mkrtchyan, Aharon Samvelyan i Jakub Szyszko (świeżo po święceniach subdiakonatu 28 maja 2023 r. w Bzommar, Liban), a także – od niedawna studiujący w Polsce - Emanuel Muradyan i Yeghishe Aslanyan. (...)

» cały artykuł, galeria zdjęć 

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

29 CZERWCA 2023, CZWARTEK, Ew. Łk 8, 12, 32-40

SŁUGA CZUWAJĄCY k 12, 34-48)*
Nie naśladowałem Twego sługi, który oczekiwał na Twe przyjście, o Panie; nie oczekuję Twego przyjścia ani o drugiej, ani o trzeciej straży i dlatego nie mam nadziei na dostąpienie tego wzniosłego i niewysłowionego zaszczytu zawartego w obietnicy, że Ty się przepaszesz i Ty będziesz usługiwał w miejsce sługi.
Ale raczej upodobniłem się do nieszczęśnika, który bił Twoje sługi; podobny do pijaka i żarłoka, który zmarnował Twe dobra, o Panie.
I byłoby to rzeczą szczęśliwą, gdybym to uczynił nieświadomie, a nie jako znający zło, abym nie otrzymał wielu razów kijem, ale tylko niewiele, na miarę zła.
A teraz zwróciłem się do wiedzy o złu; a z własnej winy [stałem się] nieświadomy wiedzy o dobru; nie jestem pilnym strażnikiem mej duszy czuwając w duszy niby stróż nocny. (...)

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.

Św. Nerses Sznorhali 
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.
 

W ostatnich dniach przebywał w Polsce biskup Markos Howannisjan, zwierzchnik Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego na Ukrainie, który 24 czerwca 2023 r. wziął udział w poświęceniu chaczkaru w Zabrzu oraz w koncercie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej.
Uroczystości te zorganizowane zostały przez Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny i jego prezesa Hraczję Bojadżjana w ramach II Festiwalu Kultury Ormiańskiej, z bogatym i interesującym programem.
Fascynujący koncert w Filharmonii Zabrzańskiej, zaplanowany w 120. rocznicę urodzin Arama Chaczaturiana, obejmował dzieła wybitnego ormiańskiego artysty, ale także utwory dwóch polskich kompozytorów, mających rodowe korzenie ormiańskie: Stanisława Moniuszki i Krzysztofa Pendereckiego.
W ramach tych wydarzeń został odsłonięty i poświęcony w Zabrzu pomnik w formie ormiańskiego chaczkaru (kamiennego krzyża). Został postawiony – jak głosi zamieszczony na nim napis: „Na pamiątkę 655-lecia utworzenia Archidiecezji Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce i wielowiekowej przyjaźni ormiańsko-polskiej”.
Data nawiązuje do roku 1367, gdy król Kazimierz Wielki oficjalnie usankcjonował utworzenie ormiańskiego biskupstwa we Lwowie (wówczas jako diecezji, nie archidiecezji). Przypomina o tym zwieńczająca chaczkar podobizna króla Kazimierza wręczającego dokument nadający przywileje ormiańskiemu hierarsze i jego wspólnocie. Pięknie zaprojektowny pomnik w Zabrzu przypomina o trwającej od wieków szczerej i cennej przyjaźni ormiańsko-polskiej.
Warto wspomnieć, że powstała w 1367 roku we Lwowie diecezja Kościoła ormiańskiego podlegała początkowo katolikosom w Cylicji, a dopiero od połowy XV wieku – w Eczmiadzynie. W ciągu XVII wieku przeszła pod zwierzchnictwo rzymskiej Stolicy Apostolskiej jako diecezja ormiańskokatolicka. W tej postaci funkcjonowała przez ponad trzysta lat, obejmując ormiańskie ośrodki duszpasterskie położone przede wszystkim na terenie dzisiejszej Ukrainy. A zatem 655-letni okres jej istnienia obejmuje także ważny etap katolicki.

ks. Józef Naumowicz

Czwarty tydzień Pięćdziesiątnicy obfituje we wspomnienia świętych.
W poniedziałek, 26 czerwca przypada święto św. Nersesa Wielkiego - arcybiskup Armenii w latach 353–373. To Święty Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego i Kościoła katolickiego. Pochodził z rodu św. Grzegorza Oświeciciela. Przeprowadził wewnętrzne reformy Kościoła i udoskonalił jego organizację. Czynił szczególne starania na rzecz wyeliminowania z Armenii dawnych kultów i praktyk religijnych perskich, używania amuletów, wywoływania duchów. W 365 Nerses zwołał synod Kościoła Armenii w Asztiszacie, który oficjalnie zabronił kultywowania niechrześcijańskich zwyczajów. Równocześnie powołano na nim sieć prowadzonych przez Kościół szpitali i przytułków.
We wtorek, 27 czerwca, przypada święto Proroka Daniela i trzech młodzieńców. Jeden z 4 wielkich proroków Starego Testamentu. Trzej młodzieńcy
, gdy nie chcieli oddać hołdu posągowi zbudowanemu na rozkaz babilońskiego króla Nabuchodonozora, zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Zostali cudownie ocaleni.
Czwartek, 29 czerwca, to święto Świętych Sahaka i Mesropa i wszystkich 75 tłumaczy. To pierwsi ormiańscy tłumacze. Gdy ok. 406 r. mnich Mesrop Masztoc stworzył alfabet, wraz z patriarchą Sahakiem Partewem przystąpił do udostępnienia w rodzimym języku podstawowych ksiąg religijnych. Przełożyli na język ormiański całą Biblię, następnie księgi liturgiczne, a także najważniejsze pisma Ojców Kościoła. Byli drugimi Oświecicielami narodu ormiańskiego, szerząc, wraz z językiem, wiarę chrześcijańską.
W sobotę 1 lipca - proroka Zachariasza, który był ostatnim z proroków. Został zabity w świątyni, w chwili, gdy składał ofiarę. 
Też w tym dniu czczony jest św. Onufry, pustelnik, który był jednym ze słynnych pustelników na egipskiej pustyni i który spędził całe swoje życie - 60 lat - w chacie w cieniu palmy, a którego co niedzielę odwiedzał anioł z komunią świętą.

 » artykuł w j. ormiańskim (Vativan News)

W tym roku święto odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela
(Գիւտ Նշխարաց Սրբոյ Հօրն մերոյ Դրիգորի Լուսաւորչին)
przypada w sobotę, 24 czerwca. 

Św. GRZEGORZ OŚWIECICIEL ur. ok.240, zm. ok. 326 – założyciel i patron Kościoła ormiańskiego, męczennik chrześcijański, apostoł Armenii, Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.
Padł ofiarą prześladowania chrześcijan. Został wrzucony do lochu znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, gdzie przebywał 13 lat.
Gdy Grzegorz zmarł w jaskini Mane na Górze o nazwie Sepuh ok. 328 r., jego ciało znaleźli pasterze, którzy je pochowali pod stosem kamieni nie wiedząc, że był on głową Kościoła ormiańskiego. Nieco później, jeden z jego uczniów, Garnik z Basen, gdy w wizji dowiedział się, gdzie jest miejsce pochówku, udał się do Sepuh i tam odnalazł relikwie. 
W liturgii ormiańskiej wspomnienie tego świętego obchodzone jest trzykrotnie w ciągu roku. Świętuje się: wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela, wyjście z lochu i odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela.

» artykuł o przekazaniu relikwii przez św. Jana Pawła II

» album zdjęć z uroczystości 24.06.2023 r. «

W tym roku 24 czerwca przypada jeden z trzech dni w roku, gdy w liturgii ormiańskiej wspominany jest św. Grzegorz Oświeciciel – święto odnalezienia Jego relikwii. W związku z tą datą zorganizowano w Neapolu uroczystość jubileuszu z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI Minassiana.

Neapol jest ważnym ośrodkiem kultu relikwii św. Grzegorza. Z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich Patriarchy odbędą się w dniach od piątku 23 do niedzieli 25 czerwca 2023 r. w Neapolu uroczystości religijne, liturgiczne i kulturalne w kościele św. Grzegorza Oświeciciela.

Uroczystości rozpocznie w piątek wykład o św. Nersesie Sznorhali, śpiew hymnów i recytacja modlitw przez niego napisanych, zakończy msza św. w obrządku ormiańskim w niedzielę 25 czerwca o godz. 9.30 w kościele św. Grzegorza Oświeciciela w Neapolu.

» cały artykuł

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

NIEDZIELA, 25 CZERWCA:

• g. 11.00, GLIWICE
kościół Trójcy Świętej, ul. Mikołowska

• godz. 16.00, WROCŁAW
kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

 Po Mszy św. we Wrocławiu serdecznie zapraszamy na spotkanie w dużej sali w kościele na piętrze.

 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.    » harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej


W Papieskim Kolegium Ormiańskim (Pontificio collegio armeno) w Rzymie przechowywana jest spuścizna i księgozbiór ks. dr. Grzegorza Petrowicza (1916-2004) – polskiego Ormianina, badacza dziejów Kościoła ormiańskiego.
Zbiory znajdują się w mieszkaniu duchownego, w którym aktualnie umieszczono muzeum poświęcone pamięci kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana (1895-1971) – patriarchy Kościoła ormiańskokatolickiego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Petrowicz urodził się na dawnych Kresach Wschodnich, w 1931 roku rozpoczął formację w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie, studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim oraz historię Kościoła ormiańskiego w Papieskim Instytucje Wschodnim. W 1948 roku obronił doktorat. W kolegium spędził ponad siedemdziesiąt lat pozostając aktywnym badaczem i wykładowcą Papieskiego Instytutu Wschodniego.
PARAFIA CENTRALNA
Dzisiejsza msza św. była w Warszawie ostatnią przed wakacjami i wyjazdem ormiańskich kleryków – seminarzystów do domu, do Armenii. W homilii ks. Józef Naumowicz nawiązał bezpośrednio do Ewangelii św. Mateusza i słów Jezusa: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (zob. ordynariat.ormianie.pl). Zwrócił uwagę na wartość w naszym życiu każdego aspektu  odpoczynku – fizycznego, psychicznego i duchowego oraz szczególnego dnia, jakim jest niedziela.
Ks. Naumowicz zapowiedział dwie msze św.: w Gliwicach i Wrocławiu w najbliższą niedzielę i modlitwy ormiańskie podczas Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia w Gdańsku.
Po mszy było miłe spotkanie przy kawie, herbacie i ciastach.
Tekst i fot. mag

 

Ksiądz Narek Louis Namo (Nareg Naamoyan), rektor Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, a od roku ubiegłego – egzarcha patriarszy Jerozolimy i Ammanu [TUTAJ artykuł] , oraz dr Varoujan Aharonian, bibliotekarz Kolegium, przekazali do zbiorów Ośrodka kilkanaście publikacji naukowych i czasopism w języku ormiańskim, włoskim i francuskim. Dotyczą one w większości historii, liturgii i prawa kanonicznego Kościoła ormiańskiego. Są też wśród nich okolicznościowe, bogato ilustrowane wydania dokumentujące dzieje Papieskiego Kolegium Ormiańskiego i kościoła pw. św. Mikołaja z Tolentino oraz wydawane przez kleryków czasopisma. Na uwagę zasługują biografie i listy pasterskie hierarchów kościelnych: kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana (1895-1971) – patriarchy Kościoła ormiańskokatolickiego, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w ubiegłym roku, oraz Ignacego Malojana (1869-1915), arcybiskupa diecezji Mardin w Turcji, który zginął śmiercią męczeńską w czasie rzezi Ormian.  Za dar serdecznie dziękujemy!

 (za: armenopolonia.pl) 

„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”. (Łk 1, 50)

W niedzielę 23 lipca będzie obchodzony po raz trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako temat Ojciec Święty wybrał słowa: „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). To zdanie wyraża ścisły związek ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie kilka dni później.

Dzień ten przypada w czwartą niedzielę lipca, w okolicach uroczystości świętego Joachima i Anny, dziadków Chrystusa. Jest to święto obchodzone w Kościele katolickim. Papież Franciszek ogłosił je 21 stycznia 2021 r.
15 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone orędzie Papieża na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych (podpisane: Rzym, u św. Jan na Lateranie, 31 maja 2023 r., w święto Nawiedzenia NMP). "Obecność osób starszych daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo i jesteśmy częścią ludu, który strzeże swych korzeni" – napisał Papież w  orędziu. Franciszek apeluje do młodzieży, by przed wyjazdem do Lizbony odwiedzili swych dziadków, zaś starszych ludzi prosi, by towarzyszyli młodym modlitwą.
Oba wydarzenia łączy też obrany przez Franciszka temat. ŚDM koncentrują się na postawie Maryi, która po zwiastowaniu udaje się z pośpiechem do swej starszej kuzynki Elżbiety, by pomóc jej w ostatnich miesiącach ciąży. Natomiast temat dnia dziadków to słowa zaczerpnięte z Magnificat, modlitwy, którą wypowiada Maryja podczas spotkania z Elżbietą: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”.
 (za: Vatican News, fot. gosc.pl)

» Pełny tekst Orędzia 
» artykuł w j.ormiańskim
 (Vatican News)

 

– Śmierć zawsze przychodzi za szybko, a zwłaszcza, gdy jest nagła, niespodziewana, gdy przychodzi w nieprzewidzianym wypadku. Śp. Covinar wyjeżdżała z domu zdrowa, w pełni sił, nikt nie przewidywał, że tak szybko nadejdzie wiadomość o jej śmierci – mówił ks. Józef Naumowicz podczas mszy św. pogrzebowej, odprawianej w obrządku ormiańskim 14 czerwca [2023 r.] w kościele św. Wojciecha w Gdyni-Redzie.

W pogrzebie wzięło udział bardzo wielu Ormian z całej Polski i z zagranicy, także sąsiadów rodziny Sultanyanów, którzy nie mieścili się w gdyńskim kościele. Śp. Covinar, matka trójki dzieci mieszkających w Polsce (ośmioro wnuków, jeden prawnuk) była znana ze swej wielkiej dobroci, miłości, otwartości, nawet wielu przyjaciół rodziny traktowało ją jak swoją mamę.
Ceremonia na cmentarzu kończyła się, zgodnie z obrządkiem ormiańskim, „pieczętowaniem grobu”, gdy z każdej z czterech stron grobu kapłan czynił znak krzyża nad grobem i odmawiał modlitwę, by był „pobłogosławiony i pod pieczęcią zachowany grób i kości służebnicy Bożej Covinar” i by była „nienaruszona pieczęć Pańska” nad jej grobem „aż do powtórnego przyjścia Chrystusa Pana, gdy przyjdzie, wszystko odnowi w swej chwale”.
Mszy św. w asyście dwóch kleryków ormiańskich z Warszawy Narka i Elizeusza oraz ceremoniom pogrzebowym przewodniczył ks. Józef Naumowicz.

 (x) 

PARAFIA CENTRALNA

Zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 18 CZERWCA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w WARSZAWIE

Będzie to ostatnia Msza św. w Warszawie przed wakacjami, z klerykami ormiańskimi, którzy 26 czerwca wracają do Armenii na ponad dwa miesiące. Po Mszy św. spotkanie przy herbatce.

* * *

24 czerwca będzie ormiańskie święto
odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela.
* * *
Zachęcam do odwiedzania strony www.ordynariat.ormianie.pl
Z serdeczną pamięcią w modlitwie
ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 

"Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka(Tb 4, 7)

Orędzie Papieża na Światowy Dzień Ubogich zostało ogłoszone w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, dnia 13 czerwca 2023 r., we wspomnienie św. Antoniego z Padwy, patrona ubogich.

Światowy Dzień Ubogich – w Kościele katolickim obchodzony jest w XXXIII Niedzielę Zwykłą, wypada pomiędzy 13 a 19 listopada. Został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
„Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów” – Papież pisze o tym w orędziu. Światowy Dzień Ubogich już po raz siódmy obchodzony będzie 19 listopada 2023 r., w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Króla Wszechświata. Towarzyszyć będzie mu hasło „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”, zaczerpnięte z Księgi Tobiasza, nawiązujące do testamentu, jaki niewidomy ojciec zostawia swemu wyruszającemu w drogę synowi co, jak podkreśla Franciszek, stanowi wezwanie do dania konkretnej odpowiedzi na wołanie ubogich proszących o pomoc. (za: Vatican News, fot. ekai.pl)

» Pełny tekst Orędzia na VII Światowy Dzień Ubogich
» Աղքատները յուզող պատկերներ չեն, այլ անձեր,
որոնք արժանապատւութիւն կը խնդրեն․ Ֆրանչիսկոս Պապ
 (Vatican News)

 

W tym roku święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza Oświeciciela (Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն;) obchodzimy 10 czerwca.
Również tego dnia przypada wspomnienie - Błogosławionego Ignacego Malojana (Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani -  Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի)

Św. GRZEGORZ OŚWIECICIEL ur. ok.240, zm. ok. 326 – założyciel i patron Kościoła ormiańskiego, męczennik chrześcijański, apostoł Armenii, Święty Kościoła katolickiego, ormiańskiego Kościoła apostolskiego i prawosławnego.
Padł ofiarą prześladowania chrześcijan. Został wrzucony do lochu (obecnie klasztor Chor Wirap), gdzie przebywał 13 lat. Kiedy władca Armenii Trdat III zachorował na tajemniczą chorobę po egzekucji młodych chrześcijanek Rypsymy i Gajane, wezwano Grzegorza. Ten uleczył króla, który uwierzył w moc wiary chrześcijańskiej. Z wdzięczności nie tylko wypuścił św. Grzegorza na wolność, ale sam wraz ze swoim dworem przyjął chrzest i zaprowadził chrześcijaństwo na nowo. Armenia stała się oficjalnie pierwszym na świecie krajem chrześcijańskim.

Bł. IGNACY MALOYAN ur. 1869 w Mardin, zm. 11 czerwca 1915 – ormiańskokatolicki arcybiskup Mardinubłogosławiony Kościoła katolickiego. Zginął śmiercią męczeńską podczas Rzezi Ormian. Już w dzieciństwie postanowił zostać kapłanem. W tym celu udał się na naukę do Libanu, gdzie studiował aż do święceń kapłańskich. Po półtorarocznym pobycie w Bzommar został posłany do Aleksandrii w Egipcie.  Następnie pełnił funkcję sekretarza ormiańskiego patriarchy Konstantynopola. Po rezygnacji poprzedniego arcybiskupa został mianowany jego następcą. W 1911 r. w Rzymie, podczas synodu biskupów ormiańskich, otrzymał sakrę biskupią. W maju 1915 r. znane z okrucieństwa tureckie specjalne oddziały wojskowe Khamsines rozpoczęły masakrę ludności ormiańskiej. Gdy miejscowi dygnitarze namawiali arcybiskupa, aby ukrył się w górach, on odpowiadał: «Pasterz nie może porzucać swych owiec, by ratować własne życie». Uwięziony, zamordowany 11 czerwca.

w j. polskim i ormiańskim (za kalendarzem FKiDOP 2020):
» św. Grzegorz Oświecicie                 »  Błogosławiony Ignacy Maloyan

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

31 MAJA 2023, ŚRODA, Ew. Mt 8, 18-27

BURZA UCISZONA*
Gdy fale morza były wzburzone, a łódź podrzucana niemalże już tonęła, wtedy Ty, tak Ty, je skarciłeś i zamilkły; uciszyły się fale morskie.
Podaj mi także rękę, jak podałeś Piotrowi, by wyciągnąć mnie spośród fal złego, aby wzburzona fala grzechu mnie nie zatopiła.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali 
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.
 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Ton Galystian Hokwujn Syrpo
Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

Zesłanie Ducha Świętego to jedno z najważniejszych i najstarszych (obchodzone już w czasach apostolskich) świąt. Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).
Uczniowie zaczęli mówić różnymi językami, natomiast św. Piotr wygłosił mowę o Jezusie, po której wielu słuchaczy przyjęło chrzest.
Wydarzenie to uznaje się za początek Kościoła powszechnego, a przemówienie św. Piotra za pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła.
   

Św. Nerses Sznorhali, z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” :
Zesłanie Ducha Świętego 
W dniu Jubileuszu, w dniu pięćdziesiątym, gdy wypełniły się dni Pięćdziesiątnicy, zesłałeś Twego Świętego Ducha do Wieczernika, gdzie wypełniły się tajemnice,
Zgodnie z obietnicą uprzednio wypowiedzianą i wedle słów Twojego Przykazania, aby pocieszyć smutek Twoich Jedenastu uczniów.
Tam zabrzmiał Niewidzialny i Niezbadany, podobny do głosu gwałtownego wichru. Napełnił on dom, w którym zasiedli; On jest oczyszczającym przez płomień, Niszczycielem Złego.
Dzięki Niemu zostały rozdzielone święte dary wraz z językami ognia, aby znakomite Słowo znów zebrało w jedno tych, których rozproszyła budowa wieży Babel.
Ja zaś jestem  sobie udręczony i pełen smutku, bo Twoja łaska oddaliła się ode mnie z powodu grzechów, które popełniam codziennie w mojej duszy własnowolnie miłującej Złego.
Racz mi więc zesłać obficie Ducha, który dając się nie staje się ubogim, aby pocieszył ma smutną duszę i aby ją oczyścił ze złych myśli.
Odnów również ducha prawego, który nigdy się nie starzeje, we mnie, starej świątyni grzechy i mieszkaniu Zwodziciela.
Przez Ducha wzmocnij moją wolność i nie zabieraj ode mnie Ducha, ale nich On stanie się moim przewodnikiem do nieba, Twój Duch pełen dobroci.

 

Modlitwa św. Jana Pawła II
do Ducha Świętego
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

   » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)           » Hymn do Ducha Świętego

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej