default_mobilelogo
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

31 MAJA 2023, ŚRODA, Ew. Mt 8, 18-27

BURZA UCISZONA*
Gdy fale morza były wzburzone, a łódź podrzucana niemalże już tonęła, wtedy Ty, tak Ty, je skarciłeś i zamilkły; uciszyły się fale morskie.
Podaj mi także rękę, jak podałeś Piotrowi, by wyciągnąć mnie spośród fal złego, aby wzburzona fala grzechu mnie nie zatopiła.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali 
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej