default_mobilelogo
PARAFIA PÓŁNOCNA

W VI. Niedzielę Wielkanocną,  14 maja 2023 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, który jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odbędą się uroczystości  odpustowe (szczegóły na plakacie obok).
30 maja 1937 w Stanisławowie odbyła się wielka uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Uroczystości przewodniczył ówczesny Prymas Polski, kardynał August Hlond. Arcybiskupowi Ormian, Józefowi Teodorowiczowi, powierzono ceremoniał uroczystego publicznego nałożenia koron papieskich na wizerunek Najświętszej Panny z Dzieciątkiem. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem jego 50-lecia kapłaństwa.
Dekret koronacyjny jesienią 1936 roku wydał Pius XI, przychylając się do próśb najwyższych dostojników kościołów lwowskich – ormiańskiego, rzymskokatolickiego i grekokatolickiego – na czele których stanął ks. kard. August Hlond. Do petycji dołączyli biskupi ormiańscy Rzymu, Paryża i Wenecji oraz wybitni przedstawiciele nauki (dokument liczył 9 tysięcy podpisów). Źródła podają, że liczba przybyłych na uroczystość koronacji, mogła wynieść ok. 15 – 80 tysięcy osób. 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej