default_mobilelogo

Jednogłośną decyzją Rady Wykonawczej UNESCO z 18 maja 2023 r. zbiór prac Komitasa Wardapeta (właśc. Soghomon Soghomonian) -  mnicha, kompozytora, dyrygenta chórów, muzykologa ormiańskiego, uważanego za twórcę współczesnej muzyki ormiańskiej - został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zbiór ten znalazł się na Liście jako czwarty reprezentujący ormiańskie dziedzictwo – obok kolekcji rękopisów św. Mesropa Masztoca, przechowywanych w Matenadaranie, przełomowego studium astrofizyka Beniamina Markariana oraz zbioru rękopisów kompozytora Arama Chaczaturiana.
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, to lista obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, stanowi dokumentację dziedzictwa, na co składają się te dokumenty, rękopisy, materiały audiowizualne oraz zbiory biblioteczne i archiwalne, które uważane są za wartości o wyjątkowym znaczeniu i powinny być chronione i zachowane dla przyszłych pokoleń. (zdjęcie: pomnik Komitasa, Paryż)

» "Կոմիտասի Ստեղծագործութիւններու Հաւաքածոն՝ ԵՈՒՆԵՍՔՕի Աշխարհի Յիշողութեան Միջազգային Տոմարին Մէջ" (Vatican News)

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej