default_mobilelogo
Watykanie opublikowano List Apostolski w formie Motu Proprio „Iam Pridem” („Już od dawna”), zmieniając niektóre normy Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich dotyczące biskupów, którzy osiągnęli wiek osiemdziesięciu lat na Synodzie Biskupów poszczególnych Kościołów sui iuris. Odnosi się on do próśb hierarchów katolików tradycji orientalnych o zaradzenie pewnemu problemowi. Chodzi o zbyt dużą ilość biskupów emerytów mających aktywny głos w działaniach Synodów w tych wspólnotach.
Jak zaznaczono nie będą podlegać tej normie patriarchowie, arcybiskupi więksi, biskupi eparchialni i egzarchowie, którzy są biskupami pełniącymi nadal swój urząd, nawet jeśli osiągnęli wiek osiemdziesięciu lat. Dokument podpisano 16 kwietnia 2023 r., a wejdzie on w życie w miesiąc po opublikowaniu.
żródło: ekai, Vatican News;
zdjęcie: Spotkanie biskupów katolickich Kościołów wschodnich, Budapeszt, wrzesień 2021 r.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej