default_mobilelogo

„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”. (Łk 1, 50)

W niedzielę 23 lipca będzie obchodzony po raz trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako temat Ojciec Święty wybrał słowa: „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). To zdanie wyraża ścisły związek ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie kilka dni później.

Dzień ten przypada w czwartą niedzielę lipca, w okolicach uroczystości świętego Joachima i Anny, dziadków Chrystusa. Jest to święto obchodzone w Kościele katolickim. Papież Franciszek ogłosił je 21 stycznia 2021 r.
15 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone orędzie Papieża na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych (podpisane: Rzym, u św. Jan na Lateranie, 31 maja 2023 r., w święto Nawiedzenia NMP). "Obecność osób starszych daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo i jesteśmy częścią ludu, który strzeże swych korzeni" – napisał Papież w  orędziu. Franciszek apeluje do młodzieży, by przed wyjazdem do Lizbony odwiedzili swych dziadków, zaś starszych ludzi prosi, by towarzyszyli młodym modlitwą.
Oba wydarzenia łączy też obrany przez Franciszka temat. ŚDM koncentrują się na postawie Maryi, która po zwiastowaniu udaje się z pośpiechem do swej starszej kuzynki Elżbiety, by pomóc jej w ostatnich miesiącach ciąży. Natomiast temat dnia dziadków to słowa zaczerpnięte z Magnificat, modlitwy, którą wypowiada Maryja podczas spotkania z Elżbietą: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”.
 (za: Vatican News, fot. gosc.pl)

» Pełny tekst Orędzia 
» artykuł w j.ormiańskim
 (Vatican News)

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej