default_mobilelogo

Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół uroczyście celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się dalej na dni od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku, kiedy to Msza św. Wieczerzy Pańskiej inicjuje celebracje Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna rozpoczyna radosny okres wielkanocny, wraz z jego liturgicznymi celebracjami, stanowiącymi szczyt życia Kościoła oraz apogeum radości człowieka odkupionego. 

»  artykuł o Wielkim Tygodniu w j. ormiańskim 

25 MARCA – WIELKI PONIEDZIAŁEK

» Ewangelia wg św.  Ew. Łk 1, 26-38

zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
 

26 MARCA – WIELKI WTOREK

» Ewangelia wg św. Mateusza 25, 1-13

o pannach nierozsądnych i roztropnych 

 

27 MARCA – WIELKA ŚRODA


» Ewangelia wg św. Mateusza 26, 3-16

namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza

28 MARCA – WIELKI CZWARTEK


 

» Ewangelia wg św. Mateusza 26, 17-30
Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.

 

29 MARCA – WIELKI PIĄTEK
DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 

Wielki Piątek Bejrut (Liban), 2023

» Męka Jezusa Chrystusa
wg św. Jana 18,1-19,42

 

30 MARCA – WIELKA SOBOTA


Wielka Sobota, Panik (Armenia)
 » Ewangelia wg św. Mateusza 28, 1-20

Wigilia Paschalna

 
Grób Łazarza, Larnaka, Cypr 

23 MARCA 2024 R
 Wskrzeszenie Łazarza - Hiszatak Ghazaru harutianyn
Յիշատակ Ղազարու յարութեան

24 MARCA 2024 R.
NIEDZIELA PALMOWA (KWIETNA) - Cachkazart - Ծաղկազարդ
Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ.  Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ

Ostatnią niedzielę Wielkiego Postu poprzedza Sobota Łazarza; tego dnia czyta się ewangelię o wskrzeszeniu przyjaciela Pana Jezusa (Ew. Jana 11, 55 – 12, 11). Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”.

Niedziela Palmowa – to święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim, przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki TydzieńLiturgia wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

        » cały artykuł

 

Do zasiewania nadziei i budowania pokoju w perspektywie odczytania swojego powołania zachęca Ojciec Święty w opublikowanym 19 marca 2024 r. orędziu na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest on obchodzony w IV niedzielę wielkanocną, która w tym roku przypada 21 kwietnia.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania, to święto ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku. Ustanowienie święta w okresie wielkanocnym było odpowiedzią papieża na pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był spadek powołań, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zmalała drastycznie liczba księży, zakonników i zakonnic, obserwowano liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego. Pierwsze obchody odbyły się 12 kwietnia 1964 roku. Celem obchodów jest przeznaczenie tego dnia na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego, życia zakonnego czy konsekrowanego. 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
[21 kwietnia 2024 r.]
Powołani, by siać nadzieję i budować pokój

(...) Słuchanie Bożego powołania, które nie jest zewnętrznie narzuconym obowiązkiem, np. w imię religijnego ideału, jest natomiast najpewniejszym sposobem, w jaki możemy umacniać pragnienie szczęścia, które w sobie nosimy: nasze życie urzeczywistnia się i spełnia, gdy odkrywamy kim jesteśmy, jakie są nasze cechy, w jakiej dziedzinie możemy je dobrze wykorzystać, jaką drogę możemy obrać, aby stać się znakiem i narzędziem miłości, akceptacji, piękna i pokoju w sytuacjach, w których żyjemy. 

 » cały tekst orędzia

 

Կոչուած սերմանելու յոյս եւ կառուցելու խաղաղութիւն. Կոչումներու համար աղօթքի համաշխարհային 61րդ Օր

«Ոտքի կանգնինք ու մենք մեզ դնենք ուղեւորութեան մէջ, որպէս յոյսի ուխտաւորներ, որպէսզի այնպէս ինչպէս Մարիամը ըրաւ Եղիսաբեթին հետ, մենք եւս կարողանանք տանիլ ուրախութեան պատգամը, ծնիլ նոր կեանք եւ դառնալ եղբայրութեան ու խաղաղութեան արհեստաւորներ»
Երեքշաբթի 19 Մարտ 2024ին Հրապարակուեցաւ յառաջիկայ 21 ապրիլ 2024ին նշուելիք Կոչումներու համար աղօթքի համաշխարհային 61րդ Օրուան նուիրուած Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին պատգամը, որուն այս տարուայ բնաբանն է «Կոչուած սերմանելու յոյս եւ կառուցելու խաղաղութիւն»։

» artykuł w j. ormiańskim  
Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczi mutn i wirapn
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն

"Sylwetkę klasztoru Chor Wirap widać z daleka. Wznosi się na skraju stromego wzgórza, dominującego nad rozległą doliną rzeki Araks. Horyzont zamyka masyw Araratu, bijący w niebo dwoma szczytami, Małym i Wielkim Araratem. Ten ostatni często zanurzony jest w morzu chmur. Miejsce to nieodłącznie jest związane z historią jednego z najbardziej spektakularnych nawróceń w dziejach chrześcijaństwa. Tyran i prześladowca wyznawców Chrystusa, pod wpływem świadectwa jednej ze swych ofiar, nawrócił się i podjął decyzję, która zmieniła bieg historii nie tylko jego kraju." (A. Grajewski, "Święty loch", GN 28/2016)

Klasztor Chor Wirap, to jedno z najważniejszych dla Ormian miejsc świętych. W tamtejszych lochach więziony był za wiarę św. Grzegorz Oświeciciel. Według różnych źródeł przyszły apostoł Ormian spędził tam kilkanaście (12-15) lat w strasznych warunkach, przebywając stale w głębokiej na prawie 7 metrów studni. W języku ormiańskim to miejsce nazywano Chor Wirap (Խոր Վիրապ - głęboki loch). Również tu narodził się monastycyzm ormiański.
Początkowo była to jedna z twierdz w pobliżu miasta Artaszat, rozmieszczonych na obszarze ówczesnej Armenii i to tam wtrącił św. Grzegorza do głębokiego skalnego lochu, znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, jego zaciekły wówczas przeciwnik, król Tyrydates III. 
Gdy na początku IV wieku za wstawiennictwem św. Grzegorza pogrążony w chorobie król został cudownie uzdrowiony, wobec oczywistego dowodu potęgi Boga chrześcijan, postanowił zerwać z pogaństwem, nawrócił się razem z rodziną i w 301 r. ogłosił chrześcijaństwo religią państwową Armenii.
Tak powstało pierwsze chrześcijańskie państwo na świecie, a miejsce to stało się święte.

» św. Grzegorz Oświeciciel
(kalendarz FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 


9 marca 2024 r. miało miejsce 2. w tegorocznym cyklu spotkanie pod hasłem „ORIENT w Skarbnicy Polskich Ormian“. Tematem był wyjątkowy zbiór szat liturgicznych, jaki znajduje się pod opieką Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Konserwatorki tkanin Małgorzata Podkańska również historyk sztuki, i konserwatorka Ewa Soszko-Dziwisińska od dłuższego czasu sygnalizowały wyjątkowość tego zasobu, było to impulsem do pokazania go szerszemu gronu odbiorców. Na sobotnim spotkaniu była okazja do obejrzenia kilkunastu wybranych obiektów – felonionu z 1600 roku, kilku ornatów i kapy, oraz mniejszych obiektów, takich jak velum, stuły i manipularze. Opowieść o pochodzeniu i historycznych uwarunkowaniach powstawania tkanin z jakich szyte były ormiańskie szaty liturgiczne, była dla wszystkich słuchaczy fascynująca. 
SKARBNICA POLSKICH ORMIAN, ekspozycja muzealna Fundacji Kultury i Dziedzictwa Polskich Ormian przy ul. Świętojerskiej 12,
można zwiedzać w każdą sobotę i niedzielę od 15:00 do 18:00.
 
W tradycji ormiańskiej, podobnie jak w wielu wschodnich tradycjach, środa po IV Niedzieli Wielkiego Posty - niedzieli roztropnego rządcy (Տնտեսի Կիրակի), czyli jego 24. dzień, jest bardzo ważna. Jest ona nazywana półpościem (Միջինք), bowiem tego dnia mija równo połowa Wielkiego Postu.
W liturgii śpiewane są specjalne hymny na zaznaczenie, że połowa postu za nami. Przygotowywany jest specjalny poczęstunek, zawieszony jest na ten dzień ścisły post "o chlebie i soli". Nie jest to święto religijne, ale po prostu okazja do spotkań - modlitwy, dziękowania Bogu za dni, które minęły, biesiadowania.


I Światowy Dzień Dzieci, pod hasłem „Oto czynię wszystko nowe” będzie się odbywał równolegle w Rzymie i diecezjach na całym świecie. Ma na stałe wpisać się do kalendarza dorocznych wydarzeń w Kościele. Odbędzie się  25/26 maja, a wydarzenie przygotowuje Dykasteria Kultury i Edukacji. Ta pionierska inicjatywa stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaki świat zamierzamy zostawić dorastającym obecnie pokoleniom.

„Wy wszyscy, dziewczynki i chłopcy, będący radością waszych rodziców i rodzin, jesteście także radością ludzkości i Kościoła” – tak zwraca się Papież do najmłodszych w specjalnym opublikowanym dziś [2.03.2024 r.] orędziu na I Światowy Dzień Dzieci (podpisane: Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, dnia 2 marca 2024 roku). Franciszek w swoim tekście przedstawia proste wskazania, jak osiągać szczęście w życiu. Podkreśla, iż kieruje przesłanie zarówno do wszystkich, jak i do każdego z dzieci. 

» Pełny tekst Orędzia na I Światowy Dzień Dzieci (w 8. językach)

Նորին Սրբության ուղերձը Երեխաների Համաշխարհային I օրվա կապակցությամբ
«Ահա՛վասիկ, ամեն բան նոր եմ դարձնում»:

Ն. Ս. Ֆրանցիսկոս Սրբազան Քահանայապետը հատուկ ուղերձ հրապարակեց Երեխաների համաշխարհային I օրվա կապակցությամբ, որն, Երիտասարդության համաշխարհային օրվա օրինակով, անցկացվելու է Հռոմում այս տարվա մայիսին:Կազմակերպման և համակարգման հարցերով զբաղվում է Վատիկանի մշակույթի և կրթության վարչությունը: Ստորև ներկայացնում ենք ուղերձի ամբողջական տեքստը: (...)

» pełny tekst orędzia w j. ormiańskim (Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej) 

 

RZYM

Pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego Rafała Piotra (Rafael Bedros) XXI katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, w dniach 26 - 29 lutego 2024 r. w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie odbyło się doroczne spotkanie synodalne  biskupów ormiańskokatolickich eparchii z całego świata. 
Biskupi wyrazili swoje zaniepokojenie obecną ciężką sytuacją na Bliskim Wchodzie – w Ziemi Świętej, Armenii i Górskim Karabachu (Arcachu). Program obrad synodu obejmował przede wszystkim ocenę ogólnej sytuacji i potrzeb ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz problematykę i zadania jego eparchii (diecezji) na świecie, omawiano niezbędne działania w celu ożywienia Kościoła. Na podsumowanie obrad przyjęto m.in. następujące postanowienia: włączenie wiernych świeckich w działania na rzecz ożywienia Kościoła; w związku z emigracją Ormian do różnych, nieraz odległych, krajów, utworzenie nowych struktur kościelnych i prawnych dla zaspokojenia potrzeb – duchowych, edukacyjnych -  diaspor (wybrano duchownych za to odpowiedzialnych).

Kolejne spotkanie synodalne ustalono na 7-11 października 2025 r., na zakończenie którego, 12 października, zaplanowano  uroczystą liturgię, podczas której zostanie pobłogosławiony Myron, olej Krzyżma Świętego. Poprzednia taka uroczystość miała miejsce 8 września 2019 r. w klasztorze w Bzommar (Liban), siedzibie Patriarchatu.

Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսաց սիւնհոդոսին Հաղորդագրութիւնը
Աշխարհի չորս ծագերէն հաւաքուած՝ Հայ Կաթողիկէ զանազան Թեմերու Առաջնորդները, Հռոմի Քահանայապետական Լեւոնեան Հայ Վարժարանէն ներս, 26 Փետրուարէն մինչեւ 29 Փետրուար 2024, ընթացք տուին Սիւնհոդոսական իրենց տարեկան ընդհանուր ժողովին, ուր՝ մղուած Եկեղեցւոյ ընդհանուր բարիքէն, անոնք առին կարեւոր որոշումներ եւ կատարեցին անհրաժեշտ ընտրութիւններ՝ աշխուժացնելու համար Հայ Կաթողիկէ Նուիրապետութիւնը եւ անոր կենսական կառոյցները: (...)

PARAFIA CENTRALNA

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu msza św. sprawowana była przez ks. Józefa Naumowicza za duszę śp. Janiny Ohanowiczowej w 40. rocznicę jej śmierci i za ordynariusza Ormian katolików w Polsce, kard. Kazimierza Nycza w dniu jego patrona, św. Kazimierza.
Był to także doroczny odpust w parafii Centralnej w dniu św. Grzegorza z Nareku. To jemu poświęcona była przede wszystkim homilia, ze wspomnieniem szczególnej roli jaką jego „Księga śpiewów żałobliwych” odgrywa w życiu Ormian i chrześcijan w ogóle.
Diakon Narek wraz z żoną przekazali na ręce ks. Józefa piękną, haftowaną chorągiew kościelną (chaczwar) z obrazem Matki Bożej i specjalną dedykacją dla parafii. Był także prezent (obrazek przedstawiający Ararat i klasztor Chor Wirap) i kwiaty dla ks. Józefa w związku z jego urodzinami.

100 lat Księże Józefie!

mag

WATYKAN
  „Jesteście świadkami światła Chrystusa, które św. Grzegorz Oświeciciel przyniósł narodowi ormiańskiemu”.
26 lutego 2024 r. w Rzymie, w przeddzień wspomnienia św. Grzegorza z Nareku (w kościele łacińskim) nastąpiło otwarcie Synodu biskupów ormiańskich, pod przewodnictwem Patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana.
W środę 28 lutego 2024 r. rano Jego Świątobliwość Papież Franciszek przyjął w sali Pawła VI w Watykanie katolikosa Rafała Piotra XX, Patriarchę Cylicji dla Ormian katolików oraz pozostałych członków Synodu Ormiańskokatolickiego Kościoła Patriarchalnego, przebywających obecnie w Rzymie.
Początkiem spotkania było spotkanie prywatne Patriarchy z Franciszkiem. Następnie papież przywitał wszystkich i wygłosił przemówienie – z powodu przeziębienia zostało ono odczytane w jego imieniu przez ks. Filippa Ciampanelliego z sekretariatu stanu.

W przemówieniu m.in. zauważył, iż jedną z podstawowych odpowiedzialności synodu stanowi wybranie przyszłych biskupów dla Kościoła. Podkreślał, aby wystrzegać się przy tym kumoterstwa i unikać kandydatur karierowiczów.
Dziękował ormiańskim biskupom za ich obecność i służbę. Przed udzieleniem błogosławieństwa, papież Franciszek zakończył swoje przemówienie skierowane do Ojców Synodu Kościoła Ormiańskiego modlitwą zaczerpniętą z modlitewnika Z wiarą wyznaję” św. Nersesa Sznorhali (patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego.)
PARAFIA CENTRALNA


ZAPRASZAM na Mszę św. ormiańską

3 MARCA 2024 R.  O GODZINIE 11.00
w 4. niedzielę Wielkiego Postu
w kaplicy MB przy ul. Łazienkowskiej 14 w WARSZAWIE


To doroczny odpust w naszej parafii Centralnej, pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku. Będziemy modlić się także za naszego ordynariusza Ormian katolików w Polsce, kard. Kazimierza Nycza w dniu jego patrona (4 marca – św. Kazimierza).

*

W sobotę, 9 marca o godz. 12.00 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich zaprasza na PRELEKCJĘ O KONSERWACJI SZAT LITURGICZNYCH znajdujących się pod jej opieką i na wyjątkowy pokaz niektórych z nich. To drugie z cyklu Spotkań w Skarbnicy Polskich Ormian, Warszawa, ul. Świętojerska 12.

Z serdeczną pamięcią w modlitwie 
                      ks. Józef Naumowicz

RZYM

26 lutego 2024 r. w Rzymie, w przeddzień wspomnienia św. Grzegorza z Nareku (w kościele łacińskim) nastąpiło otwarcie Synodu biskupów ormiańskich.
Została również odprawiona uroczysta msza święta patriarchalna w obrządku ormiańskim w kościele rektorskim ormiańskiego Kościoła katolickiego w Rzymie pw. św. Mikołaja z Tolentino., z okazji liturgicznego wspomnienia tego Doktora Kościoła Powszechnego, pod przewodnictwem katolikosa Rafała Piotra XXI Minassiana, Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików. W tej świętej liturgii wzięli udział ojcowie synodalni Kościoła ormiańskokatolickiego, którzy przybyli w tych dniach do Rzymu, aby aby wziąć udział w posiedzeniach synodalnych.

Św. Grzegorz z Nareku - jeden z największych poetów i uczonych ormiańskich, święty Kościoła ormiańskiego i Kościoła katolickiego - został oficjalnie ogłoszony Doktorem Kościoła w setną rocznicę ludobójstwa Ormian, 12 kwietnia 2015 r., podczas historycznej liturgii w bazylice św. Piotra w Watykanie.
Papież Franciszek zarządził wpisanie św. Grzegorza z Nareku, wraz z trojgiem innych świętych (o czym TUTAJ pisaliśmy), do wszystkich kalendarzy i ksiąg liturgicznych przeznaczonych do sprawowania Mszy świętej i Liturgii Godzin. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczył na dzień 27 lutego. Czytamy o tym w dekrecie opublikowanym 2 lutego 2021 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

27 lutego 2024 r. po raz czwarty Kościół Powszechny obchodził liturgiczne święto tego 36. Doktora Kościoła.  

 
 
» artykuł w j. ormiańskim 1      » artykuł w j. ormiańskim 2      » galeria zdjęć

RZYM

«Jestem ślepy, nic już nie widzę, jestem już bezwartościowy,
ale kiedy zamknę oczy na zawsze, to tak, mogę Ci pomóc! "

Po ponad czterech miesiącach 23 lutego 2024 r. o godz. 11.00, nastąpiło uroczyste zakończenie kanonicznego badania szczątków Sługi Bożego kardynała Grzegorza Piotra XV Agadżaniana – katolickiego patriarchy ormiańskiego i prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, którego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny jest rozpoczęty.
Nastąpiło opieczętowanie drewnianej trumny, zawierającej kryształowy pojemnik ze szczątkami Kardynała, następnie relikwie uroczyście przeniesiono i złożono w kaplicy św. Grzegorza Oświeciciela w kościele rektorskim ormiańskiego Kościoła katolickiego w Rzymie pw. św. Mikołaja z Tolentino.
Ceremonia odbyła się w wąskim gronie, pod przewodnictwem katolikosa patriarchy Grzegorza Piotra XXI, w obecności biskupów Kościoła ormiańskiego i członków Kościoła rzymskiego, którym towarzyszyli lekarze specjaliści, a także członków wspólnoty ormiańskiej w Rzymie.
Uroczyste podpisanie dokumentu oficjalnie zamyka badanie autentyczności i nadzwyczaj dobry stan zachowania szczątków i szat, co jest istotne w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjny. Do czasu wydania przez Kościół oświadczenia o świętości Sługi Bożego - nie mogą być publicznie czczone.

EŁ; na podstawie informacji Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego

  » artykuł w j. ormiańskim       » o kard. Grzegorzu Piotrze XV Agadżanianie i Jego procesie beatyfikacyjnym 

ŚWIAT - INNE

Niech Święty Grzegorz Ormianin prowadzi nas drogami pokoju i braterstwa. 

Nardò, miasto położone w regionie Apulia, w prowincji Lecce, niemal na czubku obcasa „włoskiego buta”, nad zatoką Morza Jońskiego, to wyjątkowe miasto we Włoszech, którego jedynym patronem jest Święty Grzegorz Ormianin (Oświeciciel Narodu Ormiańskiego).  W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY DO NARDÒ PRZYBYŁ I UROCZYSTOŚCIOM PRZEWODNICZYŁ KATOLIKOS - PATRIARCHA CYLICJI DLA ORMIAN KATOLIKÓW RAFAŁ PIOTR XXI MINASSIAN.
Na Zachodzie Święty Grzegorz Oświeciciel (pierwszy święty, który w 301 roku zdołał nawrócić cały naród na chrześcijaństwo, w 302 r. został patriarchą Armenii) nie jest za bardzo znany. Jedynie we włoskim mieście Nardò i w Neapolu jest corocznie upamiętniany. W Neapolu został wybudowany z relikwiami  kościół i klasztor pw. „Św. Grzegorza z Armenii” (San Gregorio Armeno). 
W Nardò relikwie Świętego są od wieków czczone w podzięce za cud w lutym 1743 r., gdy, uważa się, że  uratował miasto i jego mieszkańców przed skutkami strasznego trzęsieniem ziemi. Dlatego też co roku w lutym miasto Nardò organizuje uroczystości, w tym procesję, w której niesione są relikwie, popiersie i przedramię Świętego. Obrzędom religijnym towarzyszą konferencje, jarmark, bogata iluminacja oraz koncerty. Tegorocznej uroczystej liturgii w Katedrze w Nardò w poniedziałek 19 lutego 2024 r. przewodniczył, na zaproszenie miejscowego biskupa Fernando Filograna, katolikos Rafał Piotr XXI. 
Po zakończeniu liturgii rozpoczęła się tradycyjna procesja ku czci Świętego Patrona, którą prowadził biskup Diecezji Nardò-Gallipoli wraz z katolikosem Rafałem Piotrem XXI. Niosąc relikwie, obchodzili różne dzielnice, modląc się i błogosławiąc wiernych zgromadzonych wzdłuż ulic.

» cały artykuł w zakładce ŚWIAT/INNE         » artykuł o uroczystościach  w j. ormiańskim (strona Patriarchatu)

PARAFIA CENTRALNA

Podczas mszy św. w niedzielę, 18 lutego 2024 r., ks. Józefa Naumowicz nawiązał do drugiej niedzieli Wielkiego Postu znanej w tradycji Kościoła ormiańskiego jako Niedziela Wygnania z Raju.
Na zakończenie nastąpiło poświęcenie popiołu z palm wielkanocnych i posypanie nim głów: najpierw kleryk posypał głowę księdza, potem kapłan – po kolei wszystkich zgromadzonych. Świętowaliśmy obronę pracy magisterskiej przez kleryka Aharona (na zdjęciu w salce) i jednocześnie jego urodziny.

Aharonie, 100 lat!

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej