default_mobilelogo
Pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27) w dniach 18-25 stycznia obchodzony był Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024.

23 stycznia 2023 r. w Prawosławnej Katedrze Metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie modlono się w kolejnym dniu tego Tygodnia. W nieszporach uczestniczył bp Jacek Grzybowski, a homilię wygłosił ks. prof. Józef Naumowicz na pięknym ekumenicznym "Nabożeństwie Pomnożenia Miłości Pomiędzy Chrześcijanami". 

W chrześcijaństwie jest to tydzień od 18 stycznia (dzień 18 stycznia był świętem katedry św. Piotra w Rzymie) do 25 stycznia tj. do Nawrócenia św. Pawła, Apostoła. Tydzień ten został zaproponowany w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona, założyciela wspólnoty Franciszkanów Pojednania.
Leon XIII w 1897 roku w encyklice Satis cognitum zarządził, aby w tej intencji modlono się co roku przez 9 dni pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia a Niedzielą Pięćdziesiątnicy. W roku 1910 św. Pius X przeniósł te nabożeństwa na dni 18 – 25 stycznia.
Sobór watykański II w Dekrecie o ekumenizmie 
Unitatis redintegratio nalegał na tę modlitwę, potwierdzając "swą świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności".
W ramach Tygodnia odbywa się na całym świecie szereg konferencji, spotkań i nabożeństw organizowanych przez Rady Ekumeniczne, Konferencje Episkopatów i inne organy Kościołów różnych krajów. (Wikipedia)

» więcej zdjęć na FB ks. prof. Józefa Naumowicza

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej