default_mobilelogo
Św. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող), znalazł się na liście Rady Wykonawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 60. wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023.

Na ostatnim Synodzie Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, pod przewodnictwem Katolikosa - Patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana, z udziałem 11 biskupów (17-22.08.2022 r.) postanowiono m.in., we współpracy z władzami ormiańskiego Kościoła apostolskiego, by uczcić w 2023 r. 850. rocznicę śmierci św. Nersesa Sznorhali, patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego, poprzez konferencje, publikacje i uroczystą mszę św. w Rzymie, pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Zgromadzenie mechitarystów z tej okazji wydało dzieło poezji religijnej św. Narsesa Sznorhali „Wyznaję z wiarą” („Havatov Khosdovaneem”; „Հաւատով խոստովանիմ”) – zbiór 24 modlitw przeznaczonych na każdą godzinę dnia. Jest to ponowna, zaktualizowana, publikacja tego wielojęzycznego wydania. Pomysł wielojęzycznego tłumaczenia powstał dokładnie 215 lat temu, 21 października 1808 r.

Poprzednio dzieło doczekało się tłumaczenia na ponad 30 języków. Obecne, 12.  wydanie, to tłumaczenie na 50 języków. W wyniku wspólnej pracy możliwe stało się dodanie dwunastu języków i zwiększenie liczby tłumaczeń do pięćdziesięciu, a także dokonanie przeglądu i aktualizacji istniejących.

Prezentacja nowego, poprawionego i rozszerzonego wydania miała miejsce 21 października 2023 r. podczas międzynarodowej konferencji poświęconej św. Patriarsze, która odbyła się w  klasztorze zgromadzenia na wyspie San Lazzaro (Wyspy Świętego Łazarza), koło Wenecji w dniach 19-22 października 2023 r.

Publikacja ta adresowana jest do wszystkich miłujących Boga narodów.

PROGRAM KONFERENCJI

» artykuł w j. ormiańskim        » o św. Nersesie Sznorhali (AWEDIS nr 56, PDF)