default_mobilelogo

Niech Święty Grzegorz Ormianin prowadzi nas drogami pokoju i braterstwa. (katolikos Rafał Piotr XXI)

Nardò, miasto położone w regionie Apulia, w prowincji Lecce, niemal na czubku obcasa „włoskiego buta”, nad zatoką Morza Jońskiego, to wyjątkowe miasto we Włoszech, którego jedynym patronem jest Święty Grzegorz Ormianin (Oświeciciel Narodu Ormiańskiego). W miejscowej katedrze pw. Najświętszej Marii Panny są przechowywane jego relikwie. Co roku w lutym miasto Nardò organizuje uroczystości ku czci Świętego.
W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY DO NARDÒ PRZYBYŁ I UROCZYSTOŚCIOM PRZEWODNICZYŁ KATOLIKOS - PATRIARCHA CYLICJI DLA ORMIAN KATOLIKÓW RAFAŁ PIOTR XXI MINASSIAN.
Na Zachodzie Święty Grzegorz Oświeciciel (pierwszy święty, który w 301 roku zdołał nawrócić cały naród na chrześcijaństwo, w 302 r. został patriarchą Armenii) nie jest za bardzo znany. Jedynie we włoskim mieście Nardò i w Neapolu jest corocznie upamiętniany. W Neapolu został wybudowany z relikwiami św. Grzegorza, kościół i klasztor pw. „Św. Grzegorza z Armenii” (San Gregorio Armeno).

Kult Świętego rozwinął się we Włoszech pomiędzy VIII a IX wiekiem. Jest to okres, kiedy czaszka Grzegorza i inne szczątki przybyły z Konstantynopola do Neapolu. Natomiast w Nardò, w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znajdował się fragment przedramienia z dłonią błogosławiącą, zawarty w skradzionym w 1975 r. srebrnym relikwiarzu. Zastąpiony został relikwią śródręcza z kościoła św. Grzegorza, z Neapolu, podarowaną miastu Nardò. Obecny relikwiarz jest kopią wykonaną w całości kosztem wiernych zaraz po kradzieży oryginału. W Katedrze znajduje się kaplica św. Grzegorza Oświeciciela, wybudowana w 1575 r. (wówczas  jako kaplica św. Marcina z Tours).
Relikwie Świętego są od wieków czczone w podzięce za cud w lutym 1743 r., gdy, uważa się, że uratował miasto i jego mieszkańców przed skutkami strasznego trzęsieniem ziemi. Wieść głosi, że posąg Świętego, umieszczony na Il Sedile, przy placu Salandra (na zdjęciu; z lewej św. Michał Archanioł, z prawej - św. Antoni Padewski), w cudowny sposób obrócił się, kierując się w stronę epicentrum trzęsienia ziemi, które nawiedziło Nardò 20 lutego tego roku, powstrzymując tą ogromną katastrofę. Trzęsienie było bardzo silne, ale liczba ofiar w ludziach była niewielka w porównaniu z ogromem zniszczeń.
Dlatego też co roku w lutym miasto Nardò organizuje uroczystości, w tym procesję, w której niesione są relikwie, popiersie i przedramię Świętego. Obrzędom religijnym towarzyszą konferencje, jarmark, bogata iluminacja oraz koncerty. 
W tym roku uroczystości ku czci św. Grzegorza Oświeciciela rozpoczynały się 13 lutego, zakończyły 20 lutego.
Tegorocznej uroczystej liturgii w Katedrze w Nardò w poniedziałek 19 lutego 2024 r. przewodniczył, na zaproszenie miejscowego biskupa Fernando Filograna, katolikos Rafał Piotr XXI. Z okazji jego przybycia do Nardò burmistrz miasta wyraził wielką radość. Podkreślił, że poprzez postać św. Grzegorza Oświeciciela mieszkańcy Nardò są blisko narodu ormiańskiego, który od dawna cierpi, silna jest ich więź z tym umęczonym krajem.
Katolikos, który pierwszy raz odwiedził to włoskie miasto, wyraził swoją wdzięczność władzom kościelnym i świeckim za zaproszenie, radość z wielowiekowego, tak silnego kultu tego wielkiego ormiańskiego świętego. Podkreślił silny związek między narodami ormiańskim i włoskim dzięki św. Grzegorzuwi Oświecicielowi, jednoczącemu ich w wierze.
Katolikos Rafał Piotr XXI przewodniczył liturgii a także poprowadził tradycyjną procesję. Patriarcha sprawował Świętą Liturgię w języku ormiańskim, w obecności biskupa Filograna, duchowieństwa łacińskiego i ormiańskiego, władz miasta i tysięcy wiernych. Podczas liturgii śpiewem i posługą uczestniczyli klerycy z Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie.
Na początku liturgii biskup Filograna przywitał i podziękował za przybycie Gościowi Honorowemu, pokrótce przypomniał najważniejsze wydarzenia historyczne i religijne z życia Armenii, rolę św. Grzegorza Oświeciciela dla ormiańskiego chrześcijaństwa. Przedstawił też krótką biografię Patriarchy. Dziękował mu, że jako zwierzchnik ormiańskiego Kościoła Katolickiego, jeden z następców św. Grzegorza Oświeciciela, zechciał odwiedzić miasto Nardò i przewodniczyć uroczystościom poświęconym jego patronowi.
Po wystąpieniu biskupa rozpoczęła się liturgia, podczas której homilie wygłosił katolikos Rafał Piotr XXI. Wskazał na wojny i niesprawiedliwości współczesnego świata, zachęcał wszystkich, by pozostawali niezłomni w wierze i by kroczyli w miłości drogą braterstwa.
Po zakończeniu liturgii, po opuszczeniu katedry przez wszystkich w niej zgromadzonych, rozpoczęła się tradycyjna procesja ku czci Świętego Patrona, którą prowadził biskup Diecezji Nardò-Gallipoli wraz z katolikosem Rafałem Piotrem XXI. Niosąc relikwie, obchodzili różne dzielnice, modląc się i błogosławiąc wiernych zgromadzonych wzdłuż ulic.
Zakończenie uroczystości nastąpiło 20 lutego, o godz. 17.15, ceremonią na placu Salandra (Piazza António Salandra), gdzie znajduje się figura, dla uczczenia pamięć ofiar trzęsienia ziemi sprzed 280 lat. Tam, po przemówieniu biskupa, nastąpiło uroczyste błogosławieństwo relikwiami św. Grzegorza Oświeciciela. 
Elżbieta Łysakowska

» artykuł o uroczystościach w Nardò w j. ormiańskim (strona Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego)
» strona o katedrze w Nardò            » galeria zdjęć (Pontificio Collegio Armeno-Roma)