default_mobilelogo

PONIŻSZE MSZE ŚW. ZOSTAJĄ ODWOŁANE (ODBĘDĄ SIĘ W INNYM TERMINIE)
z POWDU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH KS. JÓZEFA NAUMOWICZA

• sobota 13 kwietnia, godz. 16.00, KRAKÓW
kościół św. Mikołaja, ul. Kopernika 9

• niedziela 14 kwietnia, godz. 11.00, GLIWICE
kościół Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2

• niedziela 14 kwietnia, godz. 16.00, WROCŁAW
kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.                           » harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej

W poniedziałek 8 kwietnia 2024 r., w godzinach popołudniowych, w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej został opublikowany dokument Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita o godności człowieka.

Tworzony przez pięć lat, zawiera papieskie nauczanie ostatniej dekady. Porusza tematy od wojny po ubóstwo, od przemocy wobec migrantów po przemoc wobec kobiet, od aborcji po surogację i eutanazję, od teorii gender po przemoc cyfrową. Deklaracja upamiętnia 75. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i potwierdza „niezbędność koncepcji godności osoby ludzkiej w ramach antropologii chrześcijańskiej”. Główną nowością dokumentu, jest włączenie szeregu kluczowych tematów z najnowszego nauczania papieskiego, powiązanych z zagadnieniami bioetycznymi. 

Prezentacja
Na „Kongresie” w dniu 15 marca 2019 roku ówczesna Kongregacja Nauki Wiary postanowiła rozpocząć „opracowanie tekstu podkreślającego niezbędność koncepcji godności osoby ludzkiej w ramach antropologii chrześcijańskiej oraz ilustrującego jej zakres i korzystne implikacje na poziomie społecznym, politycznym i gospodarczym, biorąc pod uwagę najnowszy rozwój tematu w sferze akademickiej i jego ambiwalentne rozumienie w dzisiejszym kontekście”.  (...)

 » tekst i omówienie dokumentu

 

Հավատքի Վարդապետության վերատեսչության նոր հռչակագիրը

«Dignitas Infinita» Հաւատքի Վարդապետութեան Վերատեսչութեան փաստաթուղթը հրատարակուեցաւ հինգ տարուայ աշխատանքէն ետք և կը ներառէ վերջին տասնամեակի պապական վարդապետութիւնը. Պատերազմէն սկսեալ մինչև աղքատութիւն, գաղթականներու նկատմամբ բռնութիւնէն մինչև կանանց նկատմամբ բռնութիւն, վիժումէն մինչև փոխնակ մայրութիւն եւ հեշտամահութիւն, «կենտեր»ի տեսութենէն մինչև թուային բռնութիւն։

» artykuł w j. ormiańskim (strona ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej)

• sobota 13 kwietnia, godz. 16.00, KRAKÓW
kościół św. Mikołaja, ul. Kopernika 9

• niedziela 14 kwietnia, godz. 11.00, GLIWICE
kościół Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2

• niedziela 14 kwietnia, godz. 16.00, WROCŁAW
kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

 Po Mszy św. w Krakowie i Gliwicach, a we Wrocławiu przed Mszą, o godz. 15.15
– modlitwa przy chaczkarach, przed rocznicą Ludobójstwa Ormian.
 

 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.                           » harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej

PARAFIA CENTRALNA

 Siostrę Miriam Isakowicz spotkaliśmy 18 stycznia 2024 r. w Radwanowicach na pogrzebie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jej siostrzeńca. Wkrótce potem w pięć osób odwiedziliśmy ją w Laskach i obiecaliśmy sobie ponowne spotkanie – z mszą św. ormiańską za jego duszę. I tak oto, w upalną sobotę, 7 kwietnia, ks. Józef Naumowicz przewodniczył mszy św. w kaplicy „domowej” ks. Władysława Korniłowicza (1884-1946), współpracownika bł. Matki Czackiej, współtwórcy i kierownika duchowego Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Celebrans wspomniał o ogromniej wartości modlitw za ks. Tadeusza i zwrócił uwagę na łaski, jakich dla nas, dla polskich Ormian i dla naszego obrządku może wypraszać u Boga zmarły.

O swoim życiu z humorem i swadą s. Miriam opowiadała nam w Domu Rekolekcyjnym. Na pytanie, jak odkryła w sobie powołanie dla służby niewidomym powiedziała: – Gdy na pierwszym roku studiów matematycznych w Krakowie należałam do „chórku” prowadzonego przez ks. Karola Wojtyłę, dołączyli do nas ładnie śpiewający niewidomi: Genia Pęcak i jej brat Janek. Na którymś spotkaniu ks. Wojtyła zdecydował: „Ty będziesz przyprowadzać na spotkania Genię”.
Kiedy s. Miriam odjechała do Radwanowic na grób ks. Tadeusza i do Krakowa na spotkanie z siostrzenicami, gościnne franciszkanki oprowadziły nas po izbie pamięci, a właściwie małym muzeum poświęconym bł. Matce Czackiej i po pobliskim leśnym cmentarzu, na którym pochowane są siostry i wiele znanych osób. Na zdjęciu po mszy św. w Laskach s. Miriam stoi po prawej od ks. Józefa. Bardzo ciekawa rozmowa w s. Miriam z 2021 na stronie internetowej “Gościa Niedzielnego”.
Spotkanie w Laskach było okazją do tego, by podziękować ks. Józefowi Naumowiczowi za ósmy już rok jego wspaniałej, pełnej oddania posługi nam, polskim Ormianom, Ormianom-katolikom i złożyć mu życzenia wielu lat zdrowia i sił w jego wszystkich pracach. (mag)

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

7 kwietnia - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (łac.)
Astwacajin Woghormutian - Աստուածային Ողորմութեան)
(orm) Druga Niedziela Wielkanocna - 
Niedziela Nowa (Czerwona) - Nor Kiraki - Նոր Կիրակի (Կարմիր) 

Święto Miłosierdzia Bożego Kościół katolicki obchodzi w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w tym roku 7 kwietnia 2024. Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.

Według objawień mistycznych św. Faustyny Kowalskiej, o ustanowienia tego święta prosił Jezus Chrystus i dał obietnice związane z nim. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” /Dz. 299/ - mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny w jednym z objawień. 

» więcej o święcie Bożego Miłosierdzia

Սրբուհի Ֆաուսթինա եւ Աստուածային ողորմութեան տօնը
Հռոմի Եկեղեցին որոշած է Աստուածային սիրոյ Ողորմութեան տօնը կատարել մեկնելով մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խնդրանքէն, որ անցեալ դարու ընթացքին ինքզինք յայտնեց` որպէս տոգորուած սիրոյ ողորմութեամբ, գլխաւորապէս երկու անձերու, Սրբուհի Ֆաուսթինա Քովալսքա անունով լեհ մայրապետին եւ Քոյր Սբերանցային, այս վերջինս վախճանեցաւ 1983-ին եւ հիմնեց Ողորմած Սիրոյն զոյգ միաբանութիւնները, քոյրերու եւ վարդապետներու, ինչպէս նաեւ շինել տուաւ սքանչելի սրբավայր մը` Իտալիոյ Ումպրիա շրջանի` Քոլլեվալենցա գիւղին մէջ։ (...)

» cały artykuł w j. ormiańskim (VATICAN NEWS)                  » o obrazie Miłosierdzia Bożego (VATICAN NEWS; w j. ormiańskim)


CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

ՔՐԻՍՏՈՍ ՀԱՐՅԱՎ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ. ՕՐՀՆՅԱԼ Է ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ.

» Rozważanie Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa w j. ormiańskim «

PARAFIA CENTRALNA

U W A G A !
Mszy św. w Laskach – 7 kwietnia o godz. 14:00
będzie to w starej, zabytkowej kaplicy Sióstr Franciszkanek na terenie klasztornym,
nie, jak wcześniej podaliśmy, w kościele Matki Bożej Anielskiej.
*
Najbliższa liturgia ormiańska odbędzie się
w niedzielę 7 kwietnia 2024 r., o godz. 14.00
w kościele Matki Bożej Anielskiej
w Laskach pod Warszawą, ul. Brzozowa 75.

Będzie okazja do modlitwy wraz z s. Miriam, franciszkanką, ciocią śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiegoa także do zapoznania się z tym historycznym i niezwykłym pod wieloma względami ośrodkiem, położnym w pięknym leśnym zakątku na skraju Puszczy Kampinoskiej. Zbiórka na spotkanie z s. Miriam o g. 13.15 na parkingu  Klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi ul. Brzozowa 75, Laski.

* * *

Następnie dwie niedziele będą okazją do wspomnienia Dnia Pamięci o Ludobójstwie Ormian oraz bardzo serdecznej modlitwy za Armenię i jej przyszłość – w kościołach i przy chaczkarach – także za pośrednictwem męczenników ormiańskich „za wiarę i za ojczyznę”:

13 i 14 kwietnia - msze ormiańskie w ośrodkach ormiańskokatolickiej parafii południowej
21 kwietnia w Warszawie (także 24 kwietnia przy chaczkarze).

Wraz z serdeczną modlitwa i pamięcią 
ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej         » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 

Bardzo serdeczne życzenia WIELKANOCNE
dla wszystkich Ormian w Polsce, ich przyjaciół i sympatyków:
Bożego błogosławieństwa na Święta Zmartwychwstania
i na każdy dzień, umocnienia nadziei i miłości, pokoju serca,
wiary w moc Chrystusa Zbawiciela,
dalszego umiłowania bogatych, pięknych i cennych
armeńskich tradycji oraz serdecznych wzajemnych więzi
wraz z podziękowaniem za bardzo miłe współdziałanie,
ogromne wsparcie i sympatię.

                                                         ks. Józef Naumowicz

 
   
Życzenia od s. Marii Trybały OSB, w imieniu s. benedyktynek z Wołowa  Życzenia od FKiDOP
 

Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół uroczyście celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się dalej na dni od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku, kiedy to Msza św. Wieczerzy Pańskiej inicjuje celebracje Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna rozpoczyna radosny okres wielkanocny, wraz z jego liturgicznymi celebracjami, stanowiącymi szczyt życia Kościoła oraz apogeum radości człowieka odkupionego. 

»  artykuł o Wielkim Tygodniu w j. ormiańskim 

25 MARCA – WIELKI PONIEDZIAŁEK

» Ewangelia wg św.  Ew. Łk 1, 26-38

zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
 

26 MARCA – WIELKI WTOREK

» Ewangelia wg św. Mateusza 25, 1-13

o pannach nierozsądnych i roztropnych 

 

27 MARCA – WIELKA ŚRODA


» Ewangelia wg św. Mateusza 26, 3-16

namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza

28 MARCA – WIELKI CZWARTEK


 

» Ewangelia wg św. Mateusza 26, 17-30
Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.

 

29 MARCA – WIELKI PIĄTEK
DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 

Wielki Piątek Bejrut (Liban), 2023

» Męka Jezusa Chrystusa
wg św. Jana 18,1-19,42

 

30 MARCA – WIELKA SOBOTA


Wielka Sobota, Panik (Armenia)
 » Ewangelia wg św. Mateusza 28, 1-20

Wigilia Paschalna

 
Grób Łazarza, Larnaka, Cypr 

23 MARCA 2024 R
 Wskrzeszenie Łazarza - Hiszatak Ghazaru harutianyn
Յիշատակ Ղազարու յարութեան

24 MARCA 2024 R.
NIEDZIELA PALMOWA (KWIETNA) - Cachkazart - Ծաղկազարդ
Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ.  Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ

Ostatnią niedzielę Wielkiego Postu poprzedza Sobota Łazarza; tego dnia czyta się ewangelię o wskrzeszeniu przyjaciela Pana Jezusa (Ew. Jana 11, 55 – 12, 11). Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”.

Niedziela Palmowa – to święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim, przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki TydzieńLiturgia wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

        » cały artykuł

 

Do zasiewania nadziei i budowania pokoju w perspektywie odczytania swojego powołania zachęca Ojciec Święty w opublikowanym 19 marca 2024 r. orędziu na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest on obchodzony w IV niedzielę wielkanocną, która w tym roku przypada 21 kwietnia.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania, to święto ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku. Ustanowienie święta w okresie wielkanocnym było odpowiedzią papieża na pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był spadek powołań, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zmalała drastycznie liczba księży, zakonników i zakonnic, obserwowano liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego. Pierwsze obchody odbyły się 12 kwietnia 1964 roku. Celem obchodów jest przeznaczenie tego dnia na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego, życia zakonnego czy konsekrowanego. 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
[21 kwietnia 2024 r.]
Powołani, by siać nadzieję i budować pokój

(...) Słuchanie Bożego powołania, które nie jest zewnętrznie narzuconym obowiązkiem, np. w imię religijnego ideału, jest natomiast najpewniejszym sposobem, w jaki możemy umacniać pragnienie szczęścia, które w sobie nosimy: nasze życie urzeczywistnia się i spełnia, gdy odkrywamy kim jesteśmy, jakie są nasze cechy, w jakiej dziedzinie możemy je dobrze wykorzystać, jaką drogę możemy obrać, aby stać się znakiem i narzędziem miłości, akceptacji, piękna i pokoju w sytuacjach, w których żyjemy. 

 » cały tekst orędzia

 

Կոչուած սերմանելու յոյս եւ կառուցելու խաղաղութիւն. Կոչումներու համար աղօթքի համաշխարհային 61րդ Օր

«Ոտքի կանգնինք ու մենք մեզ դնենք ուղեւորութեան մէջ, որպէս յոյսի ուխտաւորներ, որպէսզի այնպէս ինչպէս Մարիամը ըրաւ Եղիսաբեթին հետ, մենք եւս կարողանանք տանիլ ուրախութեան պատգամը, ծնիլ նոր կեանք եւ դառնալ եղբայրութեան ու խաղաղութեան արհեստաւորներ»
Երեքշաբթի 19 Մարտ 2024ին Հրապարակուեցաւ յառաջիկայ 21 ապրիլ 2024ին նշուելիք Կոչումներու համար աղօթքի համաշխարհային 61րդ Օրուան նուիրուած Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին պատգամը, որուն այս տարուայ բնաբանն է «Կոչուած սերմանելու յոյս եւ կառուցելու խաղաղութիւն»։

» artykuł w j. ormiańskim  
Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczi mutn i wirapn
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն

"Sylwetkę klasztoru Chor Wirap widać z daleka. Wznosi się na skraju stromego wzgórza, dominującego nad rozległą doliną rzeki Araks. Horyzont zamyka masyw Araratu, bijący w niebo dwoma szczytami, Małym i Wielkim Araratem. Ten ostatni często zanurzony jest w morzu chmur. Miejsce to nieodłącznie jest związane z historią jednego z najbardziej spektakularnych nawróceń w dziejach chrześcijaństwa. Tyran i prześladowca wyznawców Chrystusa, pod wpływem świadectwa jednej ze swych ofiar, nawrócił się i podjął decyzję, która zmieniła bieg historii nie tylko jego kraju." (A. Grajewski, "Święty loch", GN 28/2016)

Klasztor Chor Wirap, to jedno z najważniejszych dla Ormian miejsc świętych. W tamtejszych lochach więziony był za wiarę św. Grzegorz Oświeciciel. Według różnych źródeł przyszły apostoł Ormian spędził tam kilkanaście (12-15) lat w strasznych warunkach, przebywając stale w głębokiej na prawie 7 metrów studni. W języku ormiańskim to miejsce nazywano Chor Wirap (Խոր Վիրապ - głęboki loch). Również tu narodził się monastycyzm ormiański.
Początkowo była to jedna z twierdz w pobliżu miasta Artaszat, rozmieszczonych na obszarze ówczesnej Armenii i to tam wtrącił św. Grzegorza do głębokiego skalnego lochu, znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, jego zaciekły wówczas przeciwnik, król Tyrydates III. 
Gdy na początku IV wieku za wstawiennictwem św. Grzegorza pogrążony w chorobie król został cudownie uzdrowiony, wobec oczywistego dowodu potęgi Boga chrześcijan, postanowił zerwać z pogaństwem, nawrócił się razem z rodziną i w 301 r. ogłosił chrześcijaństwo religią państwową Armenii.
Tak powstało pierwsze chrześcijańskie państwo na świecie, a miejsce to stało się święte.

» św. Grzegorz Oświeciciel
(kalendarz FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 


9 marca 2024 r. miało miejsce 2. w tegorocznym cyklu spotkanie pod hasłem „ORIENT w Skarbnicy Polskich Ormian“. Tematem był wyjątkowy zbiór szat liturgicznych, jaki znajduje się pod opieką Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Konserwatorki tkanin Małgorzata Podkańska również historyk sztuki, i konserwatorka Ewa Soszko-Dziwisińska od dłuższego czasu sygnalizowały wyjątkowość tego zasobu, było to impulsem do pokazania go szerszemu gronu odbiorców. Na sobotnim spotkaniu była okazja do obejrzenia kilkunastu wybranych obiektów – felonionu z 1600 roku, kilku ornatów i kapy, oraz mniejszych obiektów, takich jak velum, stuły i manipularze. Opowieść o pochodzeniu i historycznych uwarunkowaniach powstawania tkanin z jakich szyte były ormiańskie szaty liturgiczne, była dla wszystkich słuchaczy fascynująca. 
SKARBNICA POLSKICH ORMIAN, ekspozycja muzealna Fundacji Kultury i Dziedzictwa Polskich Ormian przy ul. Świętojerskiej 12,
można zwiedzać w każdą sobotę i niedzielę od 15:00 do 18:00.
 
W tradycji ormiańskiej, podobnie jak w wielu wschodnich tradycjach, środa po IV Niedzieli Wielkiego Posty - niedzieli roztropnego rządcy (Տնտեսի Կիրակի), czyli jego 24. dzień, jest bardzo ważna. Jest ona nazywana półpościem (Միջինք), bowiem tego dnia mija równo połowa Wielkiego Postu.
W liturgii śpiewane są specjalne hymny na zaznaczenie, że połowa postu za nami. Przygotowywany jest specjalny poczęstunek, zawieszony jest na ten dzień ścisły post "o chlebie i soli". Nie jest to święto religijne, ale po prostu okazja do spotkań - modlitwy, dziękowania Bogu za dni, które minęły, biesiadowania.


I Światowy Dzień Dzieci, pod hasłem „Oto czynię wszystko nowe” będzie się odbywał równolegle w Rzymie i diecezjach na całym świecie. Ma na stałe wpisać się do kalendarza dorocznych wydarzeń w Kościele. Odbędzie się  25/26 maja, a wydarzenie przygotowuje Dykasteria Kultury i Edukacji. Ta pionierska inicjatywa stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaki świat zamierzamy zostawić dorastającym obecnie pokoleniom.

„Wy wszyscy, dziewczynki i chłopcy, będący radością waszych rodziców i rodzin, jesteście także radością ludzkości i Kościoła” – tak zwraca się Papież do najmłodszych w specjalnym opublikowanym dziś [2.03.2024 r.] orędziu na I Światowy Dzień Dzieci (podpisane: Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, dnia 2 marca 2024 roku). Franciszek w swoim tekście przedstawia proste wskazania, jak osiągać szczęście w życiu. Podkreśla, iż kieruje przesłanie zarówno do wszystkich, jak i do każdego z dzieci. 

» Pełny tekst Orędzia na I Światowy Dzień Dzieci (w 8. językach)

Նորին Սրբության ուղերձը Երեխաների Համաշխարհային I օրվա կապակցությամբ
«Ահա՛վասիկ, ամեն բան նոր եմ դարձնում»:

Ն. Ս. Ֆրանցիսկոս Սրբազան Քահանայապետը հատուկ ուղերձ հրապարակեց Երեխաների համաշխարհային I օրվա կապակցությամբ, որն, Երիտասարդության համաշխարհային օրվա օրինակով, անցկացվելու է Հռոմում այս տարվա մայիսին:Կազմակերպման և համակարգման հարցերով զբաղվում է Վատիկանի մշակույթի և կրթության վարչությունը: Ստորև ներկայացնում ենք ուղերձի ամբողջական տեքստը: (...)

» pełny tekst orędzia w j. ormiańskim (Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej) 

 

RZYM

Pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego Rafała Piotra (Rafael Bedros) XXI katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, w dniach 26 - 29 lutego 2024 r. w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie odbyło się doroczne spotkanie synodalne  biskupów ormiańskokatolickich eparchii z całego świata. 
Biskupi wyrazili swoje zaniepokojenie obecną ciężką sytuacją na Bliskim Wchodzie – w Ziemi Świętej, Armenii i Górskim Karabachu (Arcachu). Program obrad synodu obejmował przede wszystkim ocenę ogólnej sytuacji i potrzeb ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz problematykę i zadania jego eparchii (diecezji) na świecie, omawiano niezbędne działania w celu ożywienia Kościoła. Na podsumowanie obrad przyjęto m.in. następujące postanowienia: włączenie wiernych świeckich w działania na rzecz ożywienia Kościoła; w związku z emigracją Ormian do różnych, nieraz odległych, krajów, utworzenie nowych struktur kościelnych i prawnych dla zaspokojenia potrzeb – duchowych, edukacyjnych -  diaspor (wybrano duchownych za to odpowiedzialnych).

Kolejne spotkanie synodalne ustalono na 7-11 października 2025 r., na zakończenie którego, 12 października, zaplanowano  uroczystą liturgię, podczas której zostanie pobłogosławiony Myron, olej Krzyżma Świętego. Poprzednia taka uroczystość miała miejsce 8 września 2019 r. w klasztorze w Bzommar (Liban), siedzibie Patriarchatu.

Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսաց սիւնհոդոսին Հաղորդագրութիւնը
Աշխարհի չորս ծագերէն հաւաքուած՝ Հայ Կաթողիկէ զանազան Թեմերու Առաջնորդները, Հռոմի Քահանայապետական Լեւոնեան Հայ Վարժարանէն ներս, 26 Փետրուարէն մինչեւ 29 Փետրուար 2024, ընթացք տուին Սիւնհոդոսական իրենց տարեկան ընդհանուր ժողովին, ուր՝ մղուած Եկեղեցւոյ ընդհանուր բարիքէն, անոնք առին կարեւոր որոշումներ եւ կատարեցին անհրաժեշտ ընտրութիւններ՝ աշխուժացնելու համար Հայ Կաթողիկէ Նուիրապետութիւնը եւ անոր կենսական կառոյցները: (...)

PARAFIA CENTRALNA

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu msza św. sprawowana była przez ks. Józefa Naumowicza za duszę śp. Janiny Ohanowiczowej w 40. rocznicę jej śmierci i za ordynariusza Ormian katolików w Polsce, kard. Kazimierza Nycza w dniu jego patrona, św. Kazimierza.
Był to także doroczny odpust w parafii Centralnej w dniu św. Grzegorza z Nareku. To jemu poświęcona była przede wszystkim homilia, ze wspomnieniem szczególnej roli jaką jego „Księga śpiewów żałobliwych” odgrywa w życiu Ormian i chrześcijan w ogóle.
Diakon Narek wraz z żoną przekazali na ręce ks. Józefa piękną, haftowaną chorągiew kościelną (chaczwar) z obrazem Matki Bożej i specjalną dedykacją dla parafii. Był także prezent (obrazek przedstawiający Ararat i klasztor Chor Wirap) i kwiaty dla ks. Józefa w związku z jego urodzinami.

100 lat Księże Józefie!

mag

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej